Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Розвиток вищої економічної освіти в Україні

Вивчення тенденцій розвитку вищої економічної освіти в Україні ґрунтується на застосуванні історичного принципу дослідження, що передбачає історичний зв’язок соціальних явищ, розгляд дійсності через виникнення явища в історії, його основних етапів еволюції, та на цьому тлі вивчати істотні ознаки явища в сьогоденні. Економічна освіта є невід’ємною частиною вітчизняного освітнього простору, тому можемо стверджувати, що система вищої економічної освіти пройшла у своєму розвиткові всі характерні для нього періоди. Проведений аналіз розвитку обумовив класифікування цього процесу у п’ять історичних типів вищої економічної освіти. В основу нашої класифікації покладено такі детермінанти: науковий базис, пріоритети, масштабність.

вища економічна освіта в Україні

Праксеологічна доба формування....


20.10.2014 08:57/читати далі...
Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу ХХ1 сторіччя

В ХХІ столітті система університетської освіти зазнає радикальних та фундаментальних змін. Ці зміни обумовлені змінами економічної, соціальної, політичної, культурної та інших систем суспільство. Те, що настає принципово нова епоха, соціальні мислителі помітили ще в 60-х-70-х роках минулого сторіччя. Зокрема, Деніел Белл ідентифікує перехід передових країн світу до постіндустріального суспільства, основу якого складає економіка послуг та виробництво нових технологій, Алвін Тоффлер пише про “футурошок” та початок “третьої хвилі”, Ліотар проголошує початок епохи постмодерну та відповідний крах метанарацій, які визначали соціально-політичне та культурне життя попередньої доби, Жан Бодріяр проголошує початок ери симуляції та перехід до домінування вторинного, штучного існування.

Університет світового класу

Деніел Белл в 1967 році наступним чином характеризує....


20.10.2014 08:21/читати далі...
Основні засади досвіду диверсифікації джерел фінансування вищої освіти США

Наприкінці ХХ ст. у США спостерігається тенденція до зменшення державних витрат (з розрахунку на одного студента) та питомої ваги витрат на вищу освіту у бюджетах штатів. Це стимулювало здійснення університетами і коледжами активної політики залучення коштів з приватних джерел для фінансування своєї діяльності.

фінансування вищої освіти США

У США за період 50 – кінець 90-х років відбувалося....


19.10.2014 13:55/читати далі...
Освітня міграція в Україні

В умовах глобалізації, європеїзації соціально-економічних процесів та явищ зростає значення освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення. На європейському рівні політика в сфері освіти і науки розвивається в межах Лісабонської стратегії.

Освітня міграція в Україні ООЛ

Україна успадкувала систему освіти, у якій розміщення ВНЗ за.....


19.10.2014 13:41/читати далі...
Інвестиційний підхід до фінансування освіти в Україні

Рівень розвитку освітньої системи країни є одним з ключових індикаторів, за яким визначається індекс глобальної конкурентоспроможності, а фінансові вкладення в освіту є найважливішими інвестиціями в людський капітал. До основних причин загострення конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг в Україні слід віднести: зростання кількості та ринкової частки недержавних освітніх закладів, які відзначаються більшою мобільністю, розвиненою матеріально-технічною базою, гнучкістю цінової політики; входження України в Європейський освітній і науковий простір та, як наслідок, конкуренція із зарубіжними ВНЗ.

Інвестиційний підхід до фінансування освіти в Україні

Досліджуючи проблему конкурентоспроможності ВНЗ, науковці відзначають, що....


19.10.2014 13:31/читати далі...