Роздрукувати сторінку

Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі, ТКХТіТ

« Назад

23.06.2015 20:36

Гендльова школа, кулінарне училище, технікум радянської торгівлі, а на даний момент - державний вищий учбовий заклад "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" відзначив 50 років з дня формування. За півстоліття установа сформувала більше ніж 15 тисяч спеціалістів для торгівлі і громадського харчування.

Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі, ТКХТіТ

В повоєнну пору відновлення Радянська Україна потребувала висококваліфікованих спеціалістів у всіх сферах народного господарства. У 1963 Міністерство торгівлі випустило постанову "Про заходи з поліпшення формування кадрів для торгівлі і громадського харчування в РРФСР", а вже в подальшому з цією ціллю в Тернополі школу реорганізували торгово-кулінарного учнівства в технікум радянської торгівлі.

Установа випускала фахівців з трьох кваліфікацій: Товарознавство і здійснення торгівлі промисловими товарами, продовольчими, а також Технологія приготування їжі. На даному етапі в закладі пишаються, що їм, серед декількох учбових закладів такого рангу, вдалося зберегти кваліфікацію. Та найперше тут захоплюються випускниками.

Якщо заглянути в будь-яку ресторанну чи готельну структуру або в магазин, то можна побачити випускників закладу, які справді високо несуть прапор учбового закладу, вони є гордістю навчальної установи.

Тернопільський коледж харчових технологій на даний час - це два підрозділи: товарознавчий і технологічний, 6 спеціалізацій. До вже існуючих добавилися - маркетингова робота, випуск хліба, ресторанне і готельне забезпечення. Таким чином у коледжі звернули увагу на необхідність ринку, а тому студенти не мають проблем з працевлаштуванням.

Важливими завданнями закладу є:

- проведення освітньої роботи, яка об’єднує учбову, виховну, наукову, видавничу, культурну, методичну діяльність;

- формування, перепідготовка та збільшення спеціалізації спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рангу "молодший фахівець" за кваліфікаціями випуску харчової продукції, ресторанного обслуговування, товарознавства і комерційної роботи, маркетингової справи, набуття студентами знань у певній сфері, підготовка їх до професійної роботи відповідно до державного замовлення і договірних зобов'язань;

- створення умов для опанування системою знань про людину, природу і суспільство, становлення соціально-зрілої, широко освіченої особистості, виховання морально і фізично здорового покоління громадян, становлення громадянської позиції, патріотизму, персональної гідності, здатності до трудової роботи, створення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги у стосунках між робітниками, викладачами та студентами;

- інформування абітурієнтів і студентів про стан на ринку праці у певних сферах;

- становлення умов для всестороннього формування особистості, просвітницька робота;

- наукова діяльність викладачів і студентів направлена на аналіз фінансово-господарської діяльності організацій ресторанного господарства та торгівлі, на оцінку процесів виробництва та обслуговування в межах ринкової економіки методом здійснення різнобічних досліджень за реальними даними, на перспективні напрями ресторанного бізнесу, а також на вивчення інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих екологічно безпечних технологій, зменшення собівартості, збільшення якості, опанування нових конкурентоспроможних видів продукції;

- опанування міжрегіональних зв'язків для засвоєння передового досвіду в проведенні освітньої, професійної, науково-пошукової та виробничої роботи;

- створення майбутнього кадрового зростання викладачів установи, особливо професійних циклових комісій, методом активізації формування персональних кадрів через профільну аспірантуру.

Формування молодших фахівців проводиться за денною (очною), заочною формах навчання з спільним ліцензійним прийомом 400 осіб, сертифікат за номером АГ № 582468, (325 на денній формі навчання і 75 на заочній формі).

ТКХТіТ

Матеріально-технічна структура

Коледж володіє модерною матеріально-технічною структурою, яка надає можливість проводити учбово-виховний процес на позитивному рівні, формувати високоосвічених фахівців за певним напрямом згідно з  потребами часу та вимогами ринку праці. Учбовий процес проводиться в навчальній будівлі загальною територією 7243,0 кв. м, де облаштовано 10 лабораторій і 26 кабінетів.

У Коледжі існує 5 класів інформатики та комп'ютерної техніки, електронну бібліотеку: всі персональні комп'ютери об'єднані в спільну мережу з можливістю виходу в Internet. Велика кількість навчальних аудиторій обладнані необхідними технічними засобами, в т. ч. комп'ютерною оргтехнікою.

Студентам надається доступ до комп'ютерної техніки і в позанавчальний час, так як учбовий процес проводиться в одну зміну.

Забезпечення учбового процесу

За останні 5 років викладачами закладу видано 24 наукових статті у спеціалізованих виданнях, 32 публікації в інших науково-педагогічних журналах. Викладачі - професори Тернопільського комерційного коледжу брали участь у 9 світових науково-практичних семінарах, 6 Всеукраїнських наукових конференціях та в більшості регіональних науково-практичних зборах.

Співпраця з ВУЗами вищих рівнів кваліфікації

Коледж здійснює учбово-виховний процес з застосуванням інтеграційних зв'язків з учбовими закладами III - IV рівнів кваліфікації:

- Львівським національним університетом ім. І. Франка;

- Львівським інститутом економіки і туризму.

У лютому 2011 року укладено угоду про товаришування з Тернопільським національним економічним університетом, в травні 2009 року з Київським національним торговельно-економічним університетом, в червні цього ж року з Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя, в березні 2010 року заключено договори з вищим учбовим закладом "Університет економіки та права "Крок" і ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій".

У грудні 2010 року заключено договір з Полтавським університетом економіки і торгівлі і з Київським національним університетом культури і мистецтв.

У червні 2011 року заключено договір про співпрацю з Одеською національною академією харчових технологій. Це надає можливість учбовому закладу проводити ступеневе формування фахівців.

Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції;

- Сфера обслуговування;

- Економіка та підприємництво.

Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі, ТКХТіТ

Отже, Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі – це сучасна установа освіти, яка надає ґрунтовну підготовку для своїх студентів.

З повагою "Multicellphone"!