Роздрукувати сторінку

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж, ТКТЕК

« Назад

23.06.2015 16:44

За велику історію учбовий заклад є чим гордитися: сформував більше 30 тисяч спеціалістів різних кваліфікацій, щорічно тут створюють нові напрями, а ще у студентів тут традиційно захоплююче дозвілля.

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж, ТКТЕК

Тернопільський кооперативний технікум був одним з перших учбових закладів, сформований на Тернопіллі і який пережив пору дійсної зрілості.

Виходячи з необхідності в становленні кадрів з середньою спеціальною освітою, при допомозі місцевого керівництва області і на прохання управління Тернопільської облспоживспілки, 1 вересня 1958 року був створений Тернопільський кооперативний технікум.

Його становлення було давно очікуваним, адже Бережанська торговельно-кооперативна школа, що підготовлювала продавців та облікових співробітників, не мала змоги готувати висококваліфікованих товарознавців та керівників кооперативної торгівлі.

В період швидкого формування системи споживчої кооперації постала необхідність в формуванні спеціалістів масових професій.

З 1965 року при закладі створено училище, яке проводило формування кадрів масових професій.

З 1968 року була сформована Республіканська школа декораторів-рекламознавців, яка в сьогоднішній час представлена в закладі підрозділом “Дизайн”.

14 лютого 1985 року заклад набув рангу середнього професійно-технічного училища, яке в 1992 році було з’єднано з технікумом в зв’язку з запровадженням ступеневого формування в структурі кооперації освіти.

07 липня 2005 року ТКТ перейменовано в Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (ліцензія про державну реєстрацію серія АОО №329547).

Подальше становлення України можуть забезпечити тільки висококваліфіковані та віддані її інтересам фахівці.

За 51 рік своєї роботи заклад підготував більше ніж 17 тис. фахівців, в т.ч. на стаціонарній формі навчання – більше ніж 10 тис. осіб, на заочній – 7,5 тис. осіб, а також понад 6 тис. студентів робітничих дисциплін.

ТКТЕК

Формування цих спеціалістів проводить педагогічний склад, що створюється з 62 досвідчених педагогів: серед яких 18 удостоєно відзнакою “Відмінник споживчої кооперації”, 5 педагогів-методистів, 8 педагогів вищої кваліфікації; викладачі установи неодноразово удостоювались грамотами, грошовими призами Міністерства освіти, Укоопспілки, управління Тернопільської облспоживспілки.

Коледж кваліфікований за рейтингом вищого учбового закладу освіти першого рівня і одержав Ліцензію і Сертифікат Міністерства освіти України на можливість освітньої роботи (Сертифікат за номером АВ №328952 видана 26.07.07р.).

Своє п’яте десятиріччя заклад зустрічає з упевненістю у подальшому, яка ґрунтується на здобутках, традиціях, сформованих попередниками і які педагогічний колектив продовжує та удосконалює.

Головним важелем ТКТЕК є торгові кваліфікації, бухгалтерський облік, фінанси, економіка і багато інших.

Заклад пишається викладачами, тут діють 18 викладачів вищої категорії, 2 кандидати наук, 5 педагогів здобувають освіту в аспірантурі, тобто постійно збільшують свій професійний рівень, крім того педагоги приймають участь у конкурсах і в минулому році викладачі одержали перші місця на конкурсі "Кращий викладач року" на рівні.

Після завершення закладу студенти мають можливість здобувати освіту за скороченою тривалістю у ВНЗ III – IV рівня кваліфікації в:

- Львівській комерційній академії;

- Тернопільському Національному економічному університеті;

- Львівській академії мистецтв;

- Тернопільському національному технічному університеті;

- Сумському державному університеті;

- та інших учбових закладах.

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж, ТКТЕК

Здійснено творчу співпрацю з Гастрономічно-готелярною школою м. Вісла (Польща).

У закладі створені циклові комісії:

1. “Дизайну”;

2. “Облікових та фінансових предметів”;

3. “Загальноосвітніх предметів”;

4. “Гуманітарних та соціально-економічних предметів”;

5. “Економічних предметів, технології торгівлі та товарознавства”.

Циклова комісія дизайну формує спеціалістів, спроможних вирішувати питання модерного дизайну, створення інтер’єрів, торгових та громадських будівель, зовнішньої та внутрішньої реклами: вивчати, аналізувати та створювати простір згідно з модерними науковими тенденціями та успіхами.

На протязі навчання студенти одержують не лише основні (академічні) знання, але й змогу втілення креативних ідей (практичні здібності). В закладі формуються всі умови для становлення молодого покоління українських дизайнерів — законодавців альтернативної творчості ХХІ століття.

Потреба у спеціалістах, яких формує підрозділ, є актуальною, адже вона є однією з не великих такого рангу в Україні.

Студенти і педагоги підрозділу час від часу здійснюють перегляд здійснюваних робіт, приймають участь у виставках в т.ч. індивідуальних.

Цикловій комісії облікових та фінансових предметів, як і закладу, 55 років. Становлення циклової комісії є важливою складовою історії установи, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія довжиною в життя, життя – як мить гарної історії.

Педагоги циклової комісії створюють викладання понад 40 учбових курсів з циклів професійного, фундаментального та природничо-наукового формування, є керівниками учбової і технологічної практики. На даний час студенти мають можливість опановувати предмети з застосуванням модерних інтерактивних технологій на основі нового технічного забезпечення. Велику увагу викладачі циклової комісії надають комп’ютеризації обліку, фінансів на базі типових пакетів прикладних програм та формування автоматизованих робочих місць бухгалтера, фінансиста, банкіра, застосуванню наймодерніших методів навчання і виховання.

Студентські роки карбують помітний слід у свідомості людини. Вони згадуються потім не тільки захоплюючими заняттями улюблених викладачів. У думках постають цікаві екскурсії й походи, вечори, яскраві доповіді й душевні бесіди із куратором групи, його дружня підтримка у тяжку хвилину. Тому велика кількість студентів-випускників підтримують дружній контакт зі своїми кураторами.

З повагою "Multicellphone"!