Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 13. Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, ЧГПК ім. О. Барвінського

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, ЧГПК ім. О. Барвінського

« Назад

23.06.2015 17:37

Педагогічне училище імені Олександра Барвінського є одним з визначних учбових закладів І-ІІ рівнів кваліфікації Тернопільської області. Проводить освітню роботу з формування педагогічних кадрів для необхідності області і західного куточку України.

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, ЧГПК ім. О. Барвінського

Робота закладу спрямована на покращення освітніх потреб випускників загальноосвітніх середніх учбових установ області і регіону щодо здобуття якісної педагогічної освіти і ґрунтується на здійсненні й прийнятті Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про вищий навчальний заклад освіти, Положення про здійснення учбового процесу у вищих учбових установах.

Освітня діяльність в закладі має світський характер, захищена від втручання політичних партій та громадських релігійних організацій, із поєднанням традицій і менталітету українства рідного краю, спрямована на професійний, інтелектуальний і творчий характер особистості студента в поєднанні з становленням соціально зрілої, національно освіченої, патріотично налаштованої, фізично і психічно довершеної молодої людини - студента закладу за освітньо-кваліфікаційним рангом "молодший фахівець".

Концепція освітньої роботи визначається статусом училища як педагогічного учбового закладу першого рівня кваліфікації, важливою ціллю якого є створення якісної педагогічної освіти на рівні державних потреб і забезпечення освітньої сфери кваліфікованими педагогічними кадрами.

ЧГПК імені Олександра Барвінського як вища установа освіти, що акредитована за І рівнем, має можливість на освіту спеціалістів певних напрямів і кваліфікацій за освітньо-спеціалізованим рангом молодшого фахівця:

0101 Педагогічна освіта:

- 5.01010201 Початкова освіта;

- 5.01010601 Соціальна педагогіка;

0202 Мистецтво:

- 5.02020401 Музичне мистецтво.

ЧГПК ім. О. Барвінського

Головними завданнями освітньої роботи є:

- створення умов для формування інтелекту, здібностей та нахилів особистості студента;

- формування професійних знань та здібностей студентів на рівні, що відповідає вимогам державного замовлення на молодшого спеціаліста;

- виховання молодої генерації педагогічної інтелігенції у повазі до Конституції України, державної символіки, законодавства держави на кращих традиціях української етнопедагогіки й модерних педагогічних тенденціях;

- формування високої мовної культури особистості, оволодіння сучасною українською мовою;

- приєднання студентів до науково-навчальних досліджень у сферах гуманітарних наук і професійно-практичних дисциплін;

- забезпечення повноцінного духовного, психічного і фізичного становлення молоді, охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності в соціумі;

- здійснення науково-методичної роботи з педагогічним складом спрямована на збільшення фахового рівня, видання учбових посібників та іншої методичної літератури для внутрішньо училищного користування, проведення зовнішнього рецензування й друк матеріалів у видавництвах;

- формування учбово-матеріальної основи освіти молодших спеціалістів педагогічної галузі.

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, ЧГПК ім. О. Барвінського

Концепція освітньої роботи училища ґрунтується на таких засадах:

- доступність педагогічної освіти для осіб, які відповідають потребам професійного вибору та виявили відповідний рівень знань за курс основної школи;

- рівність умов для кожного студента з метою повної реалізації їх здібностей, таланту, всестороннього становлення особистості молодої людини;

- відкритий характер освітньої роботи учбового закладу;

- єдність і безперервність учбово-виховного процесу у співпраці з школами району і області, установами, дошкільними закладами.

Учбовий процес в училищі базується на системному підході і міжпредметному та інтеграційному принципах навчання з ціллю вироблення у студентів професійних знань та умінь, творчого педагогічного мислення, здатності вирішувати виробничі педагогічні проблеми.

Виховний процес є вагомою складовою освітньої роботи, і передбачає виховання майбутніх педагогів у єдності національного і загальнолюдського, педагогічного керівництва та ініціативності студентів, безперервності та наступності і диференціації та індивідуалізації у вихованні, гармонізації виховних впливів учбового закладу і родини.

Педагогічне училище як учбово-методичний центр педагогічної освіти забезпечує кваліфікаційний ріст викладацького складу через фахову роботу у рамках методичних об'єднань установи, обласних ВНЗ І-ІІ рівнів спеціалізації та регіональних педагогічних ВНЗ І-ІІІ рівнів кваліфікації західного куточку України.

Основними завданнями наукової та навчально-методичної діяльності в контексті реалізації ступеневої освіти випускників є:

- науково-педагогічне товаришування з ВНЗ ІІІ-IV рівнів кваліфікації регіону;

- формування та реалізація вимог щодо рівня професійних вмінь та навичок випускників на умові взаємного корегування учбових  планів та змісту формування;

- визначення змісту і форми учбової роботи студентів на різних етапах освіти;

- вивчення змісту та характеру роботи випускників з ціллю внесення змін та доповнень до змісту програм та проведення учбового процесу;

- створення критеріїв оцінювання знань, дидактичних матеріалів для самостійної роботи студентів;

- формування інформаційного забезпечення учбово-виховної діяльності.

За сім десятиліть учбовим закладом сформовано більше 11 тис. педагогів для освітніх потреб області та регіону.

У складі коледжу два підрозділи – педагогічний та музично-педагогічний.

Головним наслідком роботи педагогічного складу та студентства є те, що більше двох третин студентів здобувають освіту на “відмінно” і “добре”, дипломи з відзнакою одержує кожен п’ятий випускник.

Інтелектуальні студентські лідери проявляють себе у студентських олімпіадах і конкурсах, учбово-дослідницькій діяльності. Із Першого Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика до тринадцятий (2013 р.) студенти коледжу були його призерами на рівні Всеукраїнського етапу. Добрі традиції мовного становлення підтримують і знавці іноземних мов – конкурсанти регіональних олімпіад з іноземних мов серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІІ рівнів кваліфікації західного регіону України (І-ІІІ місця у 2008-2013 рр.). Конкурсанти обласних студентських олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів кваліфікації з математики і фізики входили у першу п'ятірку, з інформатики займали друге і третє місця.

Навчальна праця кращих студентів відзначена іменною стипендією Олександра Барвінського – громадського діяча і педагога Галичини, чиє ім’я надано коледжу (п'ять стипендіатів). Відмінники навчання удостоюються нагрудною відзнакою "Відмінник навчання" Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів кваліфікації Тернопільської області.

Отримання вищої освіти стає все більш необхідним етапом професійного становлення випускників коледжу.

Здійснюється ступеневість формування випускників за освітньо-кваліфікаційними рангами "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" на умовах співтоваришування з ВНЗ IV рівня кваліфікації області і регіону, насамперед з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, а також Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.

Проводять студентство у світ професійних знань викладачі – 135 висококваліфікованих педагогів.

Заклад має модерну учбово-матеріальну структуру:

- 4 учбових корпуси;

- чотири комп’ютерні класи з можливістю виходу до Інтернет-мережі;

- біля 100 аудиторій, кабінетів, лабораторій, майстерень, класів для занять з персональних музичних предметів, навчально-допоміжних будівель;

- хореографічний зал;

- здоровпункт, їдальня.

Отже, Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж – це широко профільний заклад, який надає міцні знання всім бажаючим.

З повагою "Multicellphone"!