Роздрукувати сторінку

Шосткинське медичне училище, ШМУ

« Назад

Шосткинське медичне училище (ШМУ) – державне медичне училище, що підпорядковується Сумській обласній раді, отримало ліцензію на здійснення навчальної діяльності та отримало акредитації з І рівнем навчання. Навчання проводиться на денному відділенні.

ШМУ

Контакти ШМУ

Адреса: 41100, Сумська обл., М. Шостка, вул. Марата, 43.

Телефон: (05449) 6-51-80.

Електронна пошта:

Сайт:http://www.shomu.com.ua.

Шосткинське-медичне-училище, ШМУ

Загальні відомості про Шосткинське медичне училище

Шосткинське медичне училище здійснює підготовкуфахівців з однієї або двох споріднених спеціальностей.

Діяльність училища полягає в:

1. організації і безпосереднє управління навчальною і виховною роботою;

2. забезпеченні виконання навчальних планів і програм;

3. підготовці матеріалів до складання розкладу навчальних занять і контроль за виконанням розкладу;

4. організація обліку успішності студентів;

5. контроль за дисципліною студентів;

6. контроль за якістю виконання навчальних предметів на відділенні;

7. участь у підготовці до розгляду на педагогічній раді;

8. участь у роботі стипендіальної комісії;

9. організація зв'язку з випускниками, вивчення питань, пов'язаних з використанням їх на виробництві;

10. облік роботи відділення і представлення звітності.

Структура Шосткинського медичного училище

В училищі є структурні підрозділи, які створюються відповідно до законодавства та головних завдань функціонування училища і працюють згідно з окремими положеннями, що формуються навчальним закладом. Структурними підрозділами ШМУ є:

- відділення за спеціальностями: лікувальна справа, сестринська справа;

- предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо.

В училищі створені циклові комісії – це навчально-методичні підрозділи, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін: формується відповідно до рішення директора училища.

Для забезпечення навчального процесу створені такі підрозділи:

- аудиторії, лабораторії;

- бази для проходження виробничої та переддипломної практик у лікувально-профілактичних установах;

- методичний кабінет;

- спортивна та актова зали;

- бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів.

Бібліотека оснащена всією необхідною літературою. Із розвитком інноваційних технологій у свої діяльності бібліотека використовує комп’ютерну техніку для формування єдиної бази книжкового фонду.

Так створені адміністративні та господарчі підрозділи: бухгалтерія, кадрове забезпечення, їдальня, медичний пункт, тощо.

Шосткинське-медичне-училище ШМУ

Навчально-виховний процес в ШМУ

Здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, а також дії на основі статуту.

Навчально-виховний процес в забезпечує:

- отримання всіх необхідним знань та навичок для функціонування в медичній, гуманітарній, соціальній, науково-природничій галузях;

- розумовий, моральний, внутрішній і фізичний розвиток студентів, який допомагає формуванню обізнаної, творчої та ввічливої особистості.

Головними нормативними документами, які формулюють організацію навчального процесу, є навчальні плани та програми навчальних дисциплін.

В навчальних програмах визначається обсяг та рівень знань, які потрібно опанувати студентам. Також встановлюється перелік наукової, методичної літератури, який буду використовуватися в освітньому процесі. Розроблення системи за допомогою якого будуть проводити моніторинг осягнення успіхів в навчанні.

Розробляються навчальний план відповідно до стандартів, встановлених Міністерством освіти і науки,а також використання європейських стандартів для покращення навчального процесі та його удосконалення.

Училище розробило основну теорію своєї діяльності. Відповідно до неї основною метою ШМУ є:

- сформувати відповідні умови для навчального процес студентів;

- створити і покращувати цінності нашого суспільства;

- сформувати студента як особистість, який буду професіонали своєї справи та може надавати допомогу людям;

- підготувати студента таким чином, щоб він міг знайти собі достойне робоче місце в медичні сфері.

Навчальна система училища з кожним роком покращується, використовуючи такі принципи як гуманізм, демократизм, практичність та адаптованість. Поліпшення навчального процесу відбувається на основі всіх стандартів, а також відповідних навчальних планів.

На даний час ШМУ розвиває свою матеріальну технічну базу, оснащує навчальні кабінети новою та сучасною апаратурою.

Відриваються нові модернізовані комп’ютерні класи, які використовуються в начальному процес. Кожен комп’ютер має вільний доступ до мережі Інтернет. Також інноваційні ресурси використовуються в бібліотечній діяльності. Бібліотекари заносять всю навчальну, методичну, наукову літературу до бази, де містяться всі відомості про книги та їх наявність.

Співробітництво ШМУ

ШМУ веде співпрацю із іншим навчальними закладами України, бере як за приклад певні процеси, які відбуваються в них та впроваджує їх в свою діяльність. З метою неперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців, координації наукового та методичного забезпечення навчального процесу Училище працює з медичним факультетом Сумського державного університету.

Кожного року училище приймає участь в різноманітних конференція, семінарах, де студенти і викладачі демонструють свої знання, наукові напрацювання, а також виступають із промовам щодо покращення а перспектив розвитку медичної діяльності.

Училище забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів для лікувально-профілактичних закладів Сумської та інших областей України

Спеціальності ШМУ

Училище проводить набір за трьома спеціальностями. Випускники здобувають всі необхідні знання для практичної діяльності, викладаються фахові дисципліни, які особливо знадобляться для роботи. Напрямки підготовки:

1. Лікувальна справа;

2. Сестринська справа;

3. Фармація.

Навчання проводиться як на базі 9 класу,так і на базі 11 класу. Кожного року училище організовує підготовчі курси, де кила даються предмети, що необхідні для вступу. Крім того, підготовчі курси слугують допоміжним засобом для вступу до училища, кожен студент користується пільгами при вступі.

Шосткинське-медичне-училище

Тому, ШМУ навчальний заклад, який займає провідне місце в освітній системі та надає всі необхідні навички для майбутніх медичних працівників.

З повагою "Multicellphone"!