Роздрукувати сторінку

Національний університет "Одеська юридична академія", НУ ОЮА

« Назад

23.06.2015 13:45

Історія створення Одеської юридичної академії

Національний університет «Одеська юридична академія», відома з 1997 року, на сьогоднішній день знаходиться в топ-10 престижних юридичних навчальних закладів на території сучасної України. Вже через рік після створення установу прийняла в свої ряди Європейська асоціація університетів, ще 10 років потому університету була присуджена нагорода за перемогу в номінації «Європейська якість» Радою Ректорів і взяла його в свої члени Європейська організація публічного права. Зараз в університеті процедура надання освіти проводиться згідно Болонського протоколу, а дипломи НУ «ОЮА» визнані у всьому світі. На сьогоднішній день, за рішенням ДАК при Міністерстві освіти України, НУ «ОЮА» є володарем найвищого рівня акредитації в Україні.

Національний університет "Одеська юридична академія", НУ ОЮА

Спочатку сучасний університет існував в якості юридичного факультету, який виник у 1847 році при Рішельєвському ліцеї. Набагато пізніше, у 1993р. факультет був реорганізований і став інститутом при ОДУ ім. Мечникова, а до 1997 році установа придбала статус відокремленого навчального закладу.

Контакти НУ «ОЮА»

Адреса:65009, м. Одеса,вул. С. Варламова, 2.

Телефон: 68-48-50.

Теперішній стан Одеської юридичної академії

Сьогодні підготовка студентів в НУ «ОЮА» ведеться на базі раннього професійного орієнтування молоді, комплексної процедури особистісного виховання і навчання, а також ступеневою системою викладання.

Університет має статус державного і тісно співпрацює з органами місцевої виконавчої та судової влади і правоохоронними органами.

Чисельність студентів за останніми даними становить близько 17 000 чоловік. При університеті кваліфіковану підготовку майбутніх випускників-спеціалістів ведуть 368 викладачів. З них 70 – кандидати наук, 59 – доктори наук і професура. Університетом представлені такі факультети та інститути:

- інститути: прокуратури та слідства; підготовки професійних суддів;

- факультети: судово-адміністративний; міжнародно-правових відносин; журналістики; цивільної та господарської юстиції; соціально-правовий; адвокатури; правової політології та соціології; підготовки слідчих органів внутрішніх справ.

НУ ОЮА

Одеська національна юридична академія є провідним вищим навчальним закладом з правознавства. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України академія здійснює підготовку фахівців за найвищим - IV рівнем акредитації. У жовтні 1999 року академія була визнана переможцем в номінації - "Кращий юридичний навчальний заклад України". Академією керує доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України Ківалов Сергій Васильович.

Навчання ведуть 24 кафедри, де працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 160 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів. Крім штатних викладачів в академії працюють практичні працівники, серед яких відомі юристи, депутати Верховної Ради України, керівники органів державної влади, судових, правоохоронних органів та ін.

Напрями навчання:

- Журналістика та видавнича справа;

- Політологія і міжнародні відносини;

- Соціологія;

- Юриспруденція і правознавство.

В даний час підготовка фахівців здійснюється на наступних факультетах:

- Судово-адміністративний факультет;

- Факультет цивільної та господарської юстиції;

- Факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики;

- Соціально-правовий факультет;

- Факультет інститут адвокатури;

- Інститут прокуратури та слідства;

- Інститут підготовки професійних суддів.

Академія також включає в себе юридичний коледж, магістратури державної служби, аспірантуру та докторантуру, а також навчальні центри в інших містах. В академії функціонує кафедра військової підготовки.

Абітурієнти можуть поступити в академію і отримати високоякісну юридичну освіту на всіх рівнях починаючи від бакалаврату і закінчуючи докторантурою заочної та очної форми навчання. Не надійшли абітурієнти в університет на безкоштовну форму навчання, можуть навчатися в ньому на платній основі.

Національний університет "Одеська юридична академія", НУ ОЮА

Школярі та всі бажаючі поліпшити свої знання та якісно підготуватися до вступу в університет, можуть записатися на підготовчі курси, які проводяться для молоді. Матеріальна база Вузу постійно вдосконалюється, модернізується, набувається необхідне сучасне обладнання, комп'ютерна техніка. Студентам свої двері відкриває прекрасна бібліотека, в якій можна отримати всю необхідну для навчання і професійної діяльності літературу. Аудиторії оснащені всім необхідним, новими меблями, дозволяючи студентам отримати освіту майже в затишній, домашній обстановці, а так само проводити своє дозвілля.

Спортивні зали, стадіон, спортивний комплекс під відкритим небом, стрілецький тир, оснащені необхідним спортивним інвентарем для проведення повноцінних занять з фізичної культури, а так само для проведення спортивних змагань.

В університеті є гуртожитки та іногородні студенти можуть отримати у них місця для проживання у відповідності з встановленим порядком і правилами.

В університеті є військова кафедра, яка дозволяє випускникам отримати ще й військове звання офіцера запасу за успішне її закінчення. Юнаки отримують відстрочку від служби в армії.

Кращим студентам Вузу надається можливість вчитися, а так само пройти стажування за кордоном.

Університет уклав договори про співпрацю з багатьма державними установами, які забезпечують працевлаштування випускників за отриманою спеціальністю юридичного профілю. Серед них такі як прокуратура, мінюст, МВС, МЗС, МНС, суди, митниця, податкові служби і т. д.

У головному навчальному дев'ятиповерховому корпусі розташована їдальня більш ніж на двісті двадцять посадочних місць.

Студенти старших курсів надають населенню безоплатну юридичну допомогу у чинній юридичній клініці.

Випускники НУ «ОЮА» по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка і по держрозприділенню все, стовідсотково, працевлаштовуються на роботу.

Навчання в ОНЮА веде штат висококваліфікованих фахівців, основний науковий ценз якого становить понад 160 кандидатів, доцентів та докторів, професорів профільних наук. Практичні дисципліни читають залучені сумісники, які мають досвід практичної діяльності (керівні працівники судових і правоохоронних органів; керівники в органах державної влади; депутати, відомі юристи та інше). Одеська юридична академія відрізняється високою якістю методичної та навчальної літератури. Одеська національна юридична академія націлена на систему безперервної освіти: коледж юридичної спрямованості – навчання в ОНЮА, аспірантура, докторантура або магістратура державної служби. Одеська юридична академія має профільні центри в різних містах України, в яких, надходячи в ОНЮА, необхідно пройти дуже жорсткий конкурс.

Головним стратегічним завданням Університету є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

 Національний університет "Одеська юридична академія"

В основу стратегії розвитку Національного університету «Одеська юридична академія» покладені такі пріоритети, як:

- модернізація та всебічне удосконалення навчального процесу та освіти;

- перехід до інноваційної моделі з метою забезпечення високої якості підготовки фахівців;

- інтеграція в європейське і світове освітнє співтовариство, реалізація Болонської декларації;

- активний розвиток науково-дослідної роботи та посилення впливу її результатів на вирішення проблем в законодавстві та правозастосовній діяльності;

- посилення виховних компонентів у підготовці фахівців на основі систематичної цілеспрямованої роботи з розвитку у студентів духовності, патріотизму, свідомого ставлення до навчання, фізичного вдосконалення;

- створення сприятливих матеріально-побутових умов для проведення навчального процесу, праці викладачів і співробітників, закріплення науково - педагогічних кадрів.

Навчання побудоване за циклами підготовки: бакалавр - спеціаліст - магістр з використанням новітніх навчальних технологій, в т. ч. інтерактивних методів.

В Університеті на базі юридичного коледжу здійснюється підготовка молодших спеціалістів.

Отже, Національний університет "Одеська юридична академія" – це заклад, який надає плідну допомогу своїм студентам, забезпечуючи їх конкурентоздатними професіями.

З повагою "Multicellphone"!