Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Одеської області \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області та їх рейтинг \ 20. Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ОІФ УДУФМТ

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ОІФ УДУФМТ

« Назад

Одеса - чудове місто, який розташований на півдні України, на узбережжі Чорного моря. Є найбільшим портом України, а також найбільшим курортним центром. За кількістю жителів Одеса займає третє місце (1008200 осіб), а також це найкраще місто України за якістю життя. У 2011 році Одеса стала містом з найвищою заробітною платою в країні.

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ОІФ УДУФМТ

В Одесі розташована величезна кількість Вищих учбових закладів, поміж яких університети, академії та інститути. Всі навчальні заклади знаходяться в межах міста, а також не далеко від його центру.

Одним із таких вищих учбових закладів є Одеський інститут фінансів УДУФМТ.

Інститут проводить формування спеціалістів за напрямами становлення: "фінанси та кредит"; "облік і аудит" за освітньо-спеціалізованими рангами: молодший фахівець з тривалістю навчання 3 роки; бакалавр з тривалістю навчання 4 роки; спеціаліст з тривалістю навчання 1 рік.

Контакти ОІФ УДУФМТ

Адреса: 65070 м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 6.

Тел.: (048) 715-43-62.

Факс: (048) 715-43-62.

Е-mail: [email protected]

ОІФ УДУФМТ

Становлення Одеського інституту фінансів

Становлення Одеського інституту фінансів УДУФМТ починається 11 січня 1945 року, коли відповідно до розпорядження Наркомфіну УРСР № 147 був заснований фінансово-економічний технікум. За 60 років становлення учбового закладу сформовано більше 40 тисяч спеціалістів фінансової структури України.

Досить плідний педагогічний і методичний рівень педагогів технікуму, високорозвинена матеріально-технічна структура, досягнення у формуванні кадрів для фінансової системи дозволили в 1993 році перейменувати технікум в коледж, а в 2004 році постановою Кабінету Міністрів України № 471 від 13 липня 2004 на основі закладу сформовано Одеську філію УДУЕФ.

Розпорядженням Міністерства фінансів України № 520 від 02.06.2006 р. Одеська філія реорганізовується в Одеський інститут фінансів УДУЕФ.

І згодом в 2007 році формується ОІФ УДУФМТ.  Інститут знаходиться у підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Форма власності - державна.

Одеський інститут фінансів УДУФМТ є сертифікованим державним вищим учбовим закладом III-IV рівнів кваліфікації.

Інститут проводить формування спеціалістів за напрямами становлення: "фінанси та кредит"; "облік і аудит" за освітньо-спеціалізованими рангами: молодший фахівець з тривалістю навчання 3 роки; бакалавр з тривалістю навчання 4 роки; спеціаліст з тривалістю навчання 1 рік.

Факультети ОІФ УДУФМТ:

- фінансово-економічний;

- обліково-економічний.

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ОІФ УДУФМТ

Підрозділи Одеського інституту фінансів:

- підрозділ соціально-гуманітарних предметів;

- підрозділ фінансів, грошового обігу і кредиту;

 - підрозділ обліку, аудиту і статистики;

- підрозділ економічної теорії;

- підрозділ вищої математики та інформаційних структур;

- підрозділ прикладної економіки;

- підрозділ фізичної культури.

Підрозділ методичного забезпечення учбового процесу (далі МЗНП) є головним функціональним відділенням інституту. Як індивідуальним функціональне відділення Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі створене з 1 січня 2007 року. У відділі МЗНП діють спеціалісти, які володіють вагомим педагогічним та методичним досвідом.

Також створений учбовий підрозділ.

Учбовий підрозділ ОІФ УДУФМТ є головним відділом інституту, через який проводиться вся навчальна робота, управління та контроль за здійсненням освітньої діяльності закладу. Освітня діяльність - головна складова роботи педагога. У структурі освіти як основи духовного, соціального, економічного, культурного становлення суспільства і країни, вона ґрунтується на класичних педагогічних традиціях та надбаннях української вищої школи. Важливе завдання підрозділу - збільшення якості навчання на основі запровадження в учбовий процес здобутків модерних освітянських технологій, здобутків науки і техніки, застосування передового педагогічного досвіду, сприяння формуванню педагогічної креативності.

Міжнародна робота Одеського інституту фінансів

Одеський інститут фінансів УДУФМТ розглядає міжнародну роботу як один з головних напрямів своєї діяльності. В інституті створена концепція міжнародної роботи, яка відповідає Статуту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, розпорядженню про Одеський інститут фінансів, Закону України "Про освіту" від 04.06.1991 р., Державній національній програмі “Освіта. Україна - XXI століття”, Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р.

Відповідно до концепції в Одеському інституті фінансів УДУФМТ планується створити наступні положення:

- академічні обміни та світова студентська мобільність;

- контакти в сфері науково-дослідної діяльності;

- надання навчальних послуг закордонним жителям;

- збільшення ефективності світової роботи.

Вказані напрямки є підґрунтям для перспективного поточного здійснення діяльності з світового співробітництва, рішення організаційних, фінансових і кадрових питань керування міжнародною роботою закладу.

При закладі створена Рада Студентського Самоврядування ОІФ УДУФМТ.

Важливе завдання Ради студентського самоврядування  полягає  у захисті прав та задоволенні інтересів студентів закладу через забезпечення саморозвитку найактивнішої  частини студентства; приєднання до активного студентського життя всіх, кому воно цікаве; формування особистісних якостей, лідерських особливостей, організаторських умінь студентської молоді.

Отже, Одеський інститут фінансів – це модерна установа освіти, яка надає міцні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою "Multicellphone"!