Роздрукувати сторінку

Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

10.06.2015 11:41

Національний університет державної податкової служби України має багату, більш ніж 87-літню історію, протягом якої їм було підготовлено і випущено більше 60 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні він є унікальним вищим навчальним закладом України, що здійснює професійну підготовку бакалаврів, фахівців та магістрів для державної податкової служби України. Університет ліцензований IV рівнем акредитації і має всі необхідні умови для плідної освітньої діяльності студентів і викладачів, а також їх дозвілля.

Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

На сьогодні в структуру університету державної податкової служби України входять наступні факультети:

• Факультет податкової міліції;

• Обліково-економічний факультет;

• Факультет фінансів та банківської справи;

• Факультет економіки та оподаткування;

• Юридичний факультет.

У складі університетського комплексу сьогодні також працює Київський фінансово-економічний коледж, що веде навчання молодших фахівців.

У Національному університеті ДПС навчається більше 10000 студентів з усіх куточків країни. Підготовкою молодих і перспективних умов у вузі зайняті понад 500 досвідчених викладачів, серед яких 6 академіків, 60 докторів наук, понад 200 кандидатів наук, 55 професорів і 137 доцентів. При університеті також функціонують Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут фінансового права.

Університет підтримує тісні партнерські зв'язки з закордонними освітніми та науковими організаціями, зокрема активно співпрацює з університетами та науковими центрами Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, США, Німеччини та Швеції.

Матеріально-технічна і навчально-методичні бази ВНЗ відповідають світовим вимогам і нормам здійснення вищої освіти в Україні. При університеті є багата бібліотека, книжковий фонд якої становить більше ніж 350 000 екземплярів. У закладі постійно проводяться різноманітні наукові конференції, в тому числі і міжнародні. Видаються газета «Податкова академія», збірник «Науковий вісник», а також книги і учбові матеріали.

При університеті є жилі будівлі для професорсько-викладацького складу і нові студентські гуртожитки. Університет також має своєю медико-санітарну частину, яка створена з поліклінічного відділення, денного стаціонару та клінічної лабораторії.

НУДПСУ

Кілька навчальних корпусів, класи, аудиторії та лабораторії яких, оснащені сучасною комп'ютерною та іншою технікою. Бібліотека, читальні зали, Інформаційний центр, власний храм Святого Миколая. Збільшуються учбові площі факультетів податкової міліції та військової підготовки (військова кафедра є).

Форма навчання – денна та заочна, на бюджеті і за контрактом. Вартість навчання – бакалаври – 9750 грн/рік, фахівці – 11960 грн/рік, магістри – 11350 грн/рік.

Сертифікати: економістам – українська мова і математика, податківцям (додатково фізпідготовка) і правознавцям – основи правознавства та українська мова.

Довузівська підготовка: тримісячні підготовчі курси з предметів для абітурієнтів в університет.

Після здобуття освіти у вузі  випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра.

На сьогодні в Університеті освіту отримує понад 2000 студентів на денному та заочному відділенні. Навчально-виховним процесом керують понад 200 висококваліфікованих досвідчених викладачів вузу. Завдяки співробітникам і керівництву університету, тут панує справжня студентська атмосфера. Діють театри, клуби, художні студії, гуртки за інтересами. Любителям фізичної культури надає відмінну можливість займатися спортом за своїм вибором Спортивний клуб Національного університету державної податкової служби України, НУДПСУ.

Недержавний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації на платній і бюджетній формі навчання підготовляє за рівневою системою, включаючи продовження навчання в аспірантурі та докторантурі, на денній та заочній формах.

Вступники мають змогу покращити свої знання з основних предметів для вступу до ВУЗУ відвідавши підготовчі курси академії.

Студентам з інших міст, так само як і нужденним в проживанні, надаються місця у гуртожитку.

Юнаки можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі, іншим дається відстрочка від служби в армії.

Щорічно ВНЗ проводить День відкритих дверей, відвідавши який абітурієнти можуть отримати всю вичерпну інформацію про надходження, дізнатися про форми підготовки фахівців, характеристики спеціальностей і напрямків, познайомитися з керівництвом інституту, задати свої питання.

Навчально-виховним процесом в інституті керує висококваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив. У навчальному процесі широко використовуються новітні методики викладання, матеріально-технічна та навчально-методична бази також сприяють професійному проведення занять у вузі. Для відмінників вартість навчання знижується до 25 %.

На сучасному етапі розвитку даного вищого навчального закладу тут створені всі умови для навчання та відпочинку студентів і співробітників.

Якщо ви маєте можливість та змогу стати абітурієнтом Національного університету державної податкової служби України, НУДПСУ міста Києва, звертайтеся в приймальну комісію, де вам нададуть повну інформацію про потрібні документи для вступу у цей вищий навчальний заклад, термінах і умовах прийому абітурієнтів, а також інформацію про вступні іспити.

Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Отже, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ - це високотехнічний навчальний заклад України, який дає ґрунтовну освіту студентам.

З повагою "Multicellphone"!