Роздрукувати сторінку

Університет сучасних знань, УСЗ

« Назад

ВНЗ створено в січні 2002 року і є недержавною формою власності. Засновником навчального закладу і його єдиним засновником є товариство «Знання», яке володіє величезним досвідом освітньої і науково-просвітницької діяльності.

Університет сучасних знань, УСЗ

ВНЗ надає можливість отримати вищу освіту і диплом державного зразка на платній основі.

Підготовка майбутніх фахівців ведеться за спеціальностями, які є найбільш перспективними на ринку праці.

Факультети:

- Економічний;

- Психологічний;

- Юридичний.

Освітній процес на високому рівні забезпечує згуртований колектив наукових працівників високої кваліфікації (який на 80% складається з докторів і кандидатів наук) і 65-річний досвід товариства «Знання».

Матеріально-технічна база Вузу: обладнані аудиторії, лінгафонні кабінети, комп'ютерні класи, бібліотека, надання доступу в Інтернет. Студентам надаються підручники та навчально-методичні комплекси.

Навчальний процес на факультетах і відділеннях Університету заснований на впровадженні сучасних освітніх технологій, методів і форм навчання з урахуванням передових досягнень педагогіки, об'єднанням інноваційних методик та академічного навчання. Робота студентів у процесі навчання ведеться на базі інтегрованих навчальних планів. Знання, практичні вміння та ділові навички, набуті в процесі навчання дозволяють у майбутньому студентам отримати гідну роботу.

Наукові працівники ВНЗ підготували ряд навчальних посібників і підручників, серед яких робота «Антропологія права».

При Університеті відкрито відділення довузівської підготовки для майбутніх абітурієнтів, яка надає допомогу у підготовці до тестування. Слухачі, які закінчили курси, зараховуються до ВНЗ на спрощених умовах. На ринку освітніх послуг України Університет сучасних знань діє з 2002 року. Університет заснований Всеукраїнською громадською організацією «Знання» України, яка має величезний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності спільно з Сучасною Гуманітарною Академією (місто Москва, Російська Федерація) - найбільшою недержавною некомерційною освітньою установою РФ. Основною метою діяльності ВНЗ є підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в сучасних ринкових умовах, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, але і зарубіжних країн.

У складі університету сьогодні працюють наступні факультети:

- Юридичний факультет:

Спеціальність: Правознавство

- Економічний факультет:

Спеціальності: Облік і аудит, Фінанси.

- Факультет менеджменту:

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Філологічний факультет:

Спеціальність: Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська)

- Екологічний факультет:

Спеціальності: Екологія та екологічне право, Екологія та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Факультет психології:

Спеціальність: Психологія

- Факультет інформатики:

Спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих систем, Інтелектуальні системи прийняття рішень.

Також діє підготовче відділення за напрямами: право, економіка, менеджмент, філологія.

УСЗ

Університет має понад 10 філій по всій Україні. В освітньому процесі у вузі широко використовуються новітні технології навчання, а керує навчальним процесом висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, 80% якого складають доктори і кандидати наук. Випускники Університету сучасних знань отримують диплом державного зразка.

Навчання в університеті здійснюється на платній основі від 5000 до 20000 грн. за семестр в залежності від обраної спеціальності.

Університет сучасних знань розташований за адресою р. Київ, вул. Велика Васильківська 57/3.

Абітурієнти можуть пройти підготовчі курси, при наявності сертифікатів про їх закінчення надаються пільги при зарахування в університет.

Щорічно університет проводить День відкритих дверей, коли абітурієнти, батьки можуть відвідати університет, познайомитися з керівництвом університету, дізнатися про нововведення в навчанні і при вступі, ознайомитися з матеріально-технічною базою університету.

Недержавний вищий навчальний заклад III рівня акредитації, що готує фахівців на денній та заочній формі навчання на платній основі за багаторівневою системою, а також надається можливість продовження освіти в аспірантурі та докторантурі.

Іногороднім студентам надається гуртожиток.

Основні факультети та напрями підготовки: філологія, правознавство, фінанси і кредит, менеджмент, психологія, облік і аудит, екологія, охорона навколишнього середовища та ін.

Студенти можуть на платній основі пройти навчання на військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Університет сучасних знань, УСЗ

Отже, Університет сучасних знань – це висококваліфікований навчальний заклад  на  території не тільки України, але і світу.

З повагою "Multicellphone"!