Роздрукувати сторінку

Міжнародний християнський університет-Київ, МХУ - Київ

« Назад

10.06.2015 13:39

Словосполучення «християнський університет» досі видається дивним у пострадянському контексті, де вміють відокремити церкву від школи, але звільнити школу від наукового атеїзму не можуть досі. Університет може бути антихристиянським, але ніяк не християнським – за замовчуванням вважають представники радянської школи.

Міжнародний християнський університет-Київ, МХУ - Київ

Є і критики праворуч, у яких «християнськість» деформує саму ідею університету, перетворює його в семінарію, зобов'язує до конфесійної приналежності. Між тим, університет маніфестує свободу, живе їй, а тому чужий як ідеологізації, так і клерикалізації, в яких академічна незалежність змінюється заангажованістю будь-якого роду.

Християнський університет як складений концепт висловлює ідеї університету і християнства по-новому. Тут християнство особливого роду - відкрите для інкультурації, не чуже дослідженню, рефлексії і критики. Тут і університет sui generis – заснований на презумпціях християнського світогляду і добровільно обмежений його ж етичними рамками.

На сьогодні у світі існує більше тисячі християнських університетів і коледжів, які відкрито декларують свою світоглядну відданість християнству. Причому цей сегмент не маргінальний щодо основного напряму науки і освіти. Класичні університети, починаючи з Болоньї і Сорбони, формувалися як християнські вищі школи.

Особливу спорідненість теології і світської університетської науки демонстрували протестанти, які подолали дуалізм сакрального і мирського, священнослужіння і професії. Відомо, що засновники Гарвардського університету в історичному документі 1643 року закликали всіх учнів бачити саме Христа підставою знання та навчання.

Навіть на вильоті модерну християнський університет залишався суспільно значущим фактором. У 1880 році Абрахам Кайпер, відомий кальвіністський теолог, заснував Амстердамський вільний університет, де відкрито сповідалася протестантська ідентичність і, одночасно з тим, прихильність об'єктивної науки. Подібна модель університету передбачала свободу і від держави, і від церкви. Разом з тим, тут акцентувалася соціальна і культурна відповідальність освіти та його агентів. Незалежність і відповідальність нероздільні: зберігаючи серединне положення між інститутами церкви і держави, університет служить передусім суспільству.

В Україні є кілька шкіл, назва яких містить посилання на християнську ідентичність: Український католицький університет, Київський і Донецький християнський університети, Міжнародний християнський університет, Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет. Кожен з цих вузів вибрав свій шлях імплементації ідеї християнського університету в українському соціокультурному та освітньому контексті.

Міжнародний християнський університет був заснований у 1992 році, як приватний навчальний заклад, який надає унікальну можливість Україні отримати вищу бізнес-освіту західного зразка. МХУ веде ефективну підготовку кваліфікованих бакалаврів менеджменту, міжнародної економіки та маркетингу. В даний час університет має третю ступінь акредитації. Міжнародний християнський університет створювався в тісному партнерстві з Віденським міжнародним університетом, розвивався у співпраці з Національним університетом економіки України. Навчальна програма МХУ включає в себе гуманітарні, природничі, спеціалізовані та громадські предмети. В університеті викладання одночасно ведеться англійською і українською мовами.

МХУ - Київ

Міжнародний християнський університет постійно запрошує для проведення навчання викладачів з Великобританії, США, Канади та багатьох країн Європи. В університеті є денна та заочна форми навчання, а також надається можливість отримати другу вищу освіту. Відмінна всебічна освіта, обізнаність в економічній ситуації, здатність робити аналітичні висновки, знання іноземних мов – це переваги, які дає МХУ, як вищий навчальний заклад. Навчання одночасно ведеться по вітчизняним і американськими програмами, що дає можливість випускникам університету отримати одразу два дипломи - міжнародного і українського зразка.

На ринку освітніх послуг України Міжнародний Християнський Університет (МХУ) функціонує з 1992 року відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Університет сьогодні – це недержавний ВНЗ, який надає унікальну можливість отримання бізнес-освіти західного зразка в Україні. Університет має ІІІ рівень акредитації і здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за стандартними програмами українських економічних університетів і програмами американських університетів бізнесу.

В університеті підготовка бакалаврів ділового адміністрування проводиться за трьома наступними спеціальностями:

- Менеджмент організацій;

- Маркетинг;

- Міжнародна економіка.

Викладання в МХУ здійснюється англійською мовою.

Професорсько-викладацький склад вузу включає спеціалістів з США, Великобританії, Канади і України. В навчальну програму університету входять як спеціалізовані, так і гуманітарні, природничі та суспільні предмети.

Велика увага в закладі приділяється післядипломній освіті студентів МХУ в провідних західних і українських університетах. Для бажаючих продовжити навчання в університеті пропонуються спеціальні післядипломні програми. Багато їхніх студентів-членів співтовариства МХУ-Київ продовжили навчання в наступних кращих вузах світу:

- Stanford University – USA;

- Harvard University – USA;

- University of Cambridge - Great Britain;

- Emory University – USA;

- University of Notre Dame – USA;

- University of Maine – USA;

- International University-Vienna – Austria;

- University of New South Wales & The University of Sydney – Australia.

Міжнародний християнський університет-Київ, МХУ - Київ

А також у Київському національному економічному університеті.

Однією з найважливіших цілей університету є розвиток у студентів вузу таких цінних якостей, які необхідні для успішної роботи на різних посадах в умовах ринкової економіки. Протягом навчання студенти МХУ регулярно отримують престижні пропозиції про роботу, передбачають як часткову зайнятість, так і повну.

З повагою "Multicellphone"!