Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 77. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, НУОУ ім. І. Черняховського

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, НУОУ ім. І. Черняховського

« Назад

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського пройшов тривалу та звивисту дорогу реорганізацій та перевтілень. Історія приміщень та окреслення території, на якій збудований Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, веде свій початок з формування у м. Києві у 1914 році Другого Київського військового та Миколаївського артилерійського училищ.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, НУОУ ім. І. Черняховського

Кожний учбовий заклад може похвалитися своїми унікальними особливостями, поділитися досвідом або запропонувати великий вибір спеціальностей. Серед абітурієнтів та студентів міста Києва та прилеглих міст користується популярністю НацУОУ.

У цьому Закладі вже багато років викладають найкращі фахівці в своїй області. Серед викладацького складу є професори, кандидати в доктори наук, які захистили дисертації. Завдяки високому професіоналізму викладачів НацУОУ заслуговує сьогодні оцінки «відмінно» за п'ятибальною системою. Роботодавці вже не раз відзначали хороший рівень підготовки випускників Вузу. А це, варто зауважити, найкраща оцінка, яка може бути.

Важливо, що НацУОУ дає можливість отримати другу вищу освіту, а також пропонує своїм студентам на вибір дві форми навчання: очну і заочну. Ставлення викладачів до процесу навчання при цьому абсолютно не змінюється. При заочному навчанні вам будуть запропоновані ті ж спеціальності. Предмети читаються кваліфікованими викладачами, які працюють із «щоденниками». Щоб вступити в НацУОУ, вам достатньо просто подати документи та скласти вступні іспити (або написати тести). Після чого перед вами відчиняються двері в абсолютно новий світ - світ знань і високооплачуваної роботи.

Освітня діяльність

Важливим напрямом освітньої роботи університету є формування  за державним замовленням і договірними угодами високоосвічених спеціалістів для Збройних Сил України, інших військових утворень, сформованих згідно з законом України, правоохоронних органів та збройних сил закордонних держав.

НУОУ ім. І. Черняховського

Наукова і науково-технічна діяльність

Ціллю наукової і науково-технічної роботи НацУОУ є здійснення заходів, які спрямовуються на організацію питань формування Збройних Сил України та практичних завдань військ (сил), формування військової науки та покращення учбово-виховного процесу в закладі.

Наукова і науково-технічна діяльність в університеті проводиться за всіма її формами, головними з яких є:

- проведення ґрунтовних, творчих та практичних наукових досліджень положень національної безпеки у воєнній галузі, воєнної творчості, воєнної проблематики суспільних і технічних наук;

- створення наукових праць;

- здійснення досліджень під час навчання та інших етапах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та щоденного становлення військ (штабів);

- формування, здійснення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та “круглих столах”;

- створення проектів статутних і нормативно-правових розпоряджень, науково-методичних матеріалів;

- патентно-ліцензійна, творча та раціоналізаторська діяльність;

- формування науково-педагогічних і наукових кадрів вищої спеціалізації;

- наукова діяльність студентів.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, НУОУ ім. І. Черняховського

Провідні напрямки закладу:

- освітня робота, яка дає можливість становленню високоосвічених спеціалістів, у тому числі й закордонних держав, освітньо-кваліфікаційного рангу магістра згідно з концепціями про вищу освіту;

- становлення, формування та підвищення спеціалізації військових спеціалістів для Збройних Сил України, інших військових утворень, сформованих згідно з законами України, правоохоронних органів та збройних сил світових держав;

- формування, перепідготовка та збільшення кваліфікації державних працівників I–VII категорій з проблем воєнної безпеки та оборони держави для Міністерства оборони України, інших органів державної влади, правоохоронних органів, кадрів місцевого самоврядування;

- формування наукових і науково-педагогічних педпрацівників та їх атестація;

- військове становлення студентів вищих учбових установ за програмою формування офіцерів запасу;

- здійснення державного замовлення та договорів на формування спеціалістів з вищою освітою;

- надання закордонним жителям освітніх послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти та наукових рангів;

- створення культурного і духовного становлення особистості, виховання осіб, які одержують освіту, в дусі українського патріотизму і дбайливого відношення до Конституції України, спортивно-лікувальна робота;

- створення проектів законів України, положень Президента України та Кабінету Міністрів України, світових угод, розпоряджень Міністерства оборони України та здійснення їх аналізу;

- наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;

- участь у науковому супроводженні формування та запровадження державної політики у напрямках національної безпеки та оборони, військової освіти і науки держави та розповсюдженні наукових знань в оборонній галузі;

- покращення та збільшення наукових зв’язків з вищими учбовими установами та науковими закладами держави, військовими учбовими установами закордонних держав;

- участь у програмах дво- та багатостороннього міждержавного обміну студентами, докторантами, ад’юнктами, науково-педагогічними та науковими педпрацівниками, здійснення спільних наукових пошуків;

- залучення на договірній основі до учбово-виховного процесу визначних іноземних спеціалістів у визначеному відповідним законодавством порядку;

- зовнішньоекономічна робота, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- фінансово-господарська робота;

- формування і покращення учбово-матеріальної та науково-дослідної баз університету;

- видавнича робота, створення та поширення видавничої продукції.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

До учбового закладу приймаються громадяни України, незалежно від статі, які знаходяться на державній службі на посадах, не менших п’ятої категорії, а також офіцери, які знаходяться на військовій службі у Збройних Силах України та інших військових утвореннях України, мають певний освітній (освітньо-кваліфікаційний) ранг та проявили ініціативу отримати вищу військову освіту. Прийом до університету проводиться за конкурсом та згідно з державним замовленням.

З повагою "Multicellphone"!