Роздрукувати сторінку

Університет економіки та права "КРОК", Університет «КРОК»

« Назад

Університет економіки та права «Крок», заснований в Україні у 1992 році, на сьогодні є одним з найпопулярніших університетів в сфері здобуття вищої бізнес-освіти.

Університет економіки та права "КРОК", Університет «КРОК»

В даний час УЕП КРОК має четвертий рівень державної реєстрації, що гарантує студентам закладу отримання підготовки високої якості, забезпечуємо їм конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. В університеті працює висококваліфікований педагогічний колектив, у якому більш сімдесяти відсотків викладачів мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, є членами різних громадських і наукових об'єднань. Університет економіки та права «Крок» для викладання нових прогресивних дисциплін постійно запрошує науковців кращих навчальних закладів США і Європи. Студенти навчального закладу протягом усього строку навчання мають можливість одночасного навчання в одному із зарубіжних Вузів, з можливістю отримання по закінченні відразу двох дипломів. Для забезпечення студентів всім необхідним у процесі навчання УЕП КРОК володіє всім необхідним, сучасними корпусами, комфортабельним гуртожитком, обладнаними аудиторіями і комп'ютерними класами.

Напрями навчання:

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Політологія і міжнародні відносини;

- Психологія і педагогіка;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство.

Університет «КРОК»

Університет «КРОК»

Київський Університет «КРОК» був заснований в 1992 році. Це приватний ВУЗ IV рівня акредитації. Форми навчання: денна та заочна. Після закінчення університету випускники отримують диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) державного зразка. У Вузі впроваджена система управління якістю, яка відповідає методології TQM.

Матеріально-технічна база Вузу: комп'ютерні класи з сучасною технікою, бібліотека, читальний зал, поліграфічний центр, спортивний та тренажерний зал, фітнес-клуб, кафе та їдальня, Культурний центр.

Університет «КРОК» проводить підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямами: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Психологія», «Правознавство», «Комп'ютерні науки», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна інформація».

В Університеті «КРОК» використовуються спеціальні освітні програми:

КРОК-Еліт - програма передбачає глибоке вивчення студентами дисципліни міжнародне право.

КРОК-Ексклюзив - програма діє в рамках напряму «Міжнародна економіка» і дає учням глибоке пізнання іноземних мов. Навчання проводиться англійською та німецькою мовами, ще одну іноземну мову надається студентам на вибір.

Україно-австрійська програма з експортно-орієнтованого менеджменту.

Університет економіки та права "КРОК", Університет «КРОК»

Напрями навчання в університеті «КРОК»:

- політологія і міжнародні відносини;

- економіка, маркетинг, менеджмент;

- інформатика, комп'ютерні технології;

- педагогіка та психологія;

- правознавство та юриспруденція.

Університет економіки та права "КРОК"

Факультети та спеціальності університету:

1) Факультет економіки і підприємництва:

- економіка підприємства;

- маркетинг;

- облік і аудит;

- фінанси і кредит.

2) Факультет міжнародних відносин:

- міжнародна економіка;

- менеджмент;

- міжнародна інформація;

- міжнародний бізнес.

У цю категорію також включені три спеціальні освітні програми університету.

3) Юридичний факультет:

- інтелектуальна власність;

- правознавство;

- психологія.

Університет «КРОК» щільно співпрацює з багатьма іноземними навчальними закладами, завдяки чому, в українських випускників з'являється можливість отримати диплом про вищу освіту іноземного університету.

Університет економіки та права «КРОК» розташований за адресою р. Київ-113, вул. Лагерна, 30-32 (ст. м. Берестейська).

Для абітурієнтів свої послуги надає центр довузівської підготовки з навчанням на стаціонарних і заочних підготовчих курсах.

Недержавний навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює навчання студентів на платній основі на денній і заочній формах. Окремі громадяни, відповідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів України, можуть скористатися пільгами при вступі та навчанні.

Навчання юнаків на військовій кафедрі університет здійснює за укладеним договором з Національною академією оборони.

Іногороднім студентам надаються місця для проживання в одному з двох гуртожитків університету.

Вищу освіту можна здобути навчаючись на юридичному факультеті, факультеті міжнародних відносин, економіки і підприємництва, в Навчально-науковому інституті інформаційних і комунікаційних технологій.

Іноземні громадяни можуть навчатися у ВНЗ російською мовою за фахом міжнародна економіка та за іншими напрямами українською мовою. ВНЗ надає гуртожиток чи допомагає з розселенням по приватних квартирах.

Студентки Університету економіки та права " КРОК виступають на конкурсі краси.

Університет економіки та права "КРОК", Університет «КРОК»

ВУЗ має філії в інших містах - Білоцерківський, Броварський, Володимир-Волинський, Дніпропетровський, Кіровоградський, Луганський, Миколаївський, Обухівська, Роменська, Тернопільський філії.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Отже, університет це крок у Ваше майбутнє.

З повагою "Multicellphone"!