Роздрукувати сторінку

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, НПУ

« Назад

05.04.2015 05:02

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (НПУ), заснований ще в 1834 році, є найстарішим і авторитетним державним навчальним закладом у сфері отримання спеціалізованої вищої освіти. В даний час НПУ присвоєна четверта ступінь акредитації, яка дозволяє йому гарантувати студентам закладу одержання у процесі навчання відмінної профільної освіти з правом отримання державного диплома магістра або бакалавра за обраною спеціальністю.

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, НПУ

Педагогічний університет ім. Драгоманова має висококваліфікований педагогічний колектив, що складається з 600 викладачів, 453 кандидатів наук і 166 професорів. Сьогодні НПУ має велику навчальну та матеріальну базу. У розпорядженні викладачів і студентів університету фундаментальна бібліотека з дванадцятьма читальними залами, в яких одночасно можуть працювати понад 700 студентів.

У розпорядженні НПУ чотири навчальні корпуси, сучасні кабінети з комп'ютерною технікою, комфортабельні гуртожитки, спортивний комплекс, спортивні клуби, оздоровчі бази і т. д. НПУ підтримує тісні зв'язки з іноземними навчальними закладами - Ґетеборзьким університетом, Гуанчжоуським університетом педагогіки, Краківською педагогічною школою, педагогічним інститутом у Болгарії. Розвиваються плідні наукові зв'язки з навчальними закладами США.

Педагогічний ВУЗ зберіг сформований роками досвід у підготовці вчителів, продовжив досягнення педагогічних вчених, які працювали з початку утворення. Закладені традиції в даний час продовжують розвиватися професорським складом університету. Університет IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців на денному, заочному (дистанційному) відділеннях та у формі екстернату з оплатою за навчання та за рахунок бюджетних коштів. Для іноземних громадян вартість навчання вдвічі дорожче. Для іногородніх студентів є сім гуртожитків. Громадяни інших держав можуть навчатися в НПУ з вибором мови навчання. Вищу освіту можна отримати за наступними основними напрямками: історія, географія, математика, біологія, легка промисловість, харчова промисловість, соціологія, психологія, фізика, транспорт, туризм, фізкультура, хімія, філософія, юриспруденція, економіка та ін.

Історія цього навчального закладу бере свій початок в 1920 році, коли в Києві офіційно був відкритий Київський інститут народної освіти (КІНО), що також носив ім'я М. П. Драгоманова. Під такою назвою вузу успішно проводив підготовку молодих фахівців до 1936 року, коли було реорганізовано в Київський педагогічний інститут імені О. М. Гіркого. І вже у 1991 році на основі КПІ був організований Київський державний педагогічний університет ім М. П. Драгоманова, який у 1997 році отримав почесний статус національного. Сьогодні цей університет є одним з провідних вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України та зокрема Києва, ліцензованим IV рівнем акредитації.

НПУ

На сучасному етапі Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за такими напрямами:

- Право;

- Мистецтво;

- Політологія;

- Психологія;

- Педагогічна освіта.

За роки існування цього вищого навчального закладу в ньому склалася досить велика навчально-матеріальна база, яка грає не малу роль у здійсненні професійної підготовки студентів. Університет має в своєму розпорядженні багату бібліотеку, загальний книжковий фонд якої налічує понад 1 мільйон 300 тисяч книг, а також 12 читальних залів, в яких одночасно мають можливість працювати понад 750 студентів. Навчально-виховним процесом в НПУ керують досвідчені педагоги, які використовують сучасні методики викладання в освітньому процесі, що позитивно впливає на загальну успішність студентів університету.

Інститути та факультети

Інженерно-педагогічний інститут

Директор - доктор педагогічних наук, професор Корець Микола Савич. Інститут готує вчителів трудового навчання та креслення, фахівців з основ інформаційної техніки, дизайну предметного середовища, конструювання і моделювання одягу, менеджменту малого бізнесу та автомобільного транспорту.

Інститут іноземної філології

Директор - кандидат філологічних наук, професор Гончаров Володимир Іванович. Інститут, утворений в 2003 році, забезпечує підготовку фахівців зі знанням англійської, іспанської, італійської, німецької, польської, російської, французької мови та літератури і т. д.

Інститут інформатики

Директор - доктор фізико-математичних наук, професор Кудін Анатолій Петрович. Історичні витоки Інституту інформатики сягають кінця 50-х - розпочато 60-х років, коли у вищих навчальних закладах України розпочалося вивчення елементів кібернетики та основ програмування. В якості самостійного підрозділу Інститут був створений в 2008 році в результаті реорганізації Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти. Його головним завданням є підготовка вчителів інформатики та економіки.

Інститут історичної освіти

Директор - доктор історичних наук, професор Сушко Олександр Олександрович. Протягом останніх тридцяти років Інститут історичної освіти готує вчителів історії для середніх загальноосвітніх спеціалізованих гуманітарних навчальних закладів, викладачів ВНЗ та науковців академічних і профільних науково-дослідних установ. Отримана освіта дозволяє фахівцям виконувати обов'язки керівників шкіл, працювати в архівах і музеях, органах державної влади і управління, політичних і громадських організаціях, освітніх, виховних, краєзнавчих і туристичних закладах.

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, НПУ

Інститут корекційної педагогіки та психології

Директор - доктор педагогічних наук, професор Синьов Віктор Миколайович. Дефектологічний факультет - один з найстаріших підрозділів університету - функціонує з 1920 року. У 2003 р. на його базі був створений Інститут корекційної педагогіки і психології, до складу якого увійшли 5 кафедр: логопедії, корекційної психологічної-педагогіки, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, спеціальної психології та медицини. При Інституті діють два науково-методичні центри реабілітації інвалідів та інклюзивної освіти.

Інститут магістратури, аспірантури та докторантури

Директор - доктор філософських наук, професор Савельєв Володимир Леонідович. В якості самостійного підрозділу Інститут був створений у 2008 році. В його складі функціонують чотири відділи: відділ координації магістерської підготовки; відділ аспірантури і докторантури; відділ організації наукових досліджень; відділ організації роботи спеціалізованих вчених рад. У тісній співпраці з конкретними навчальними науковими підрозділами Інститут об'єднує центри, кафедри, наукові та навчальні лабораторії, здійснює науково-навчальну та координаційну роботу з підготовки магістрів, докторантів, підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівництво науково-дослідною роботою кафедр і лабораторій, що входять до його складу.

Інститут мистецтв

Директор - Герой України, народний артист України, професор Авдієвський Анатолій Тимофійович. Підготовка фахівців ведеться за такими спеціальностями: музичне мистецтво і хореографія. У перспективі Інститут планує розпочати відкриття нових спеціалізацій, а саме: організатор-психолог музичного дозвілля молоді, звукооператор-фахівець з музичної акустики, музичний редактор дитячих і молодіжних програм на радіо і телебаченні, звукорежисер, концертмейстер, концертний виконавець, артист-вокаліст (соліст), виконавець естрадних і народних пісень, аранжувальник, музичний менеджер, організатор музично-просвітницької роботи і т. п.

Інститут педагогіки і психології

Директор - доктор педагогічних наук, професор Бондар Володимир Іванович. Інститут готує фахівців за такими спеціальностями: практична психологія, здоров'я людини, образотворче мистецтво та початкове навчання. Для студентів існують хор, літературна студія, майстерні з живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, музей історії образотворчого мистецтва, постійно діюча виставка студентських художніх робіт.

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Директор - доктор біологічних наук, професор Ісаєнко Володимир Миколайович. Інститут був створений у червні 2008 року, з метою вдосконалення процесу перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, за якими ведеться підготовка фахівців в університеті. Це підрозділ стало правонаступником факультету підвищення кваліфікації, який існував в університеті з 1974 року. Інститут здійснює професійну перепідготовку за 11 спеціальностями, а також надає можливість отримання другої вищої освіти. Нині в ньому навчається близько 1000 студентів.

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Директор - кандидат педагогічних наук, професор Покась Віталій Петрович. Природничі науки вивчалися в університеті з початку його роботи в статусі Педагогічного інституту (1834 р.). Інтенсивна ж підготовка вчителів хімії, біології та географії почалася з 20-х років минулого століття. В 1933 р. були відкриті біологічний і географічний відділи, які згодом були реорганізовані в біолого-хімічний і географічний факультети. В 1972 р. на їх базі утворився природничо-географічний факультет. Як самостійний підрозділ Інститут природничо-географічної освіти та екології функціонує з 2003 року.

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова

Інститут політології та права

Директор - доктор історичних наук, професор Андрусишин Богдан Іванович. Цілісна підготовка політологів і юристів розпочалася в університеті з 1992 р. у структурі новоствореного соціально-гуманітарного факультету. До цього вона проводилася в рамках спеціалізації при історичному факультеті. У 2005 р. на базі соціально-гуманітарного факультету був організований Інститут політології та права.

З повагою "Multicellphone"!