Роздрукувати сторінку

Київський енергетичний коледж, КЕК

« Назад

Київський енергетичний коледж утворений в 1956 році на основі наказу УНП Міністерства електростанцій СРСР.

Київський енергетичний коледж, КЕК

За час становлення коледж був підпорядкований Міненерго СРСР, Міненерго України, з 1997 року - Міністерству освіти України.

На даний час Київський енергетичний коледж підлеглий МОН України, є державною вищою учбовою установою 1 рівня кваліфікації за постановою ДАК в 1998 році і проводить свою діяльність на основі ліцензії МОН України, яка надає можливість надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних потреб до молодшого спеціаліста.

Коледж володіє ліцензією Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, що дає можливість на забезпечення повної загальної середньої освіти.

Забезпечення учбового процесу

Педагогічну роботу коледж проводить відповідно до діючого законодавства та на підставі Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Розпорядження про вищі учбові установи, нормативні акти МОН України, Статуту коледжу.

Праця викладачів коледжу направлена на:

- осучаснення учбово-виховного процесу;

- створення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особи;

- науково-методичне забезпечення дисциплін, класів і самостійної праці студентів;

- знайдення нових творчих методів і засобів учіння;

- запровадження мультимедійних технологій;

- впровадження комп'ютерної техніки, структури тестів, створення ситуацій в межах проблемного учіння;

- гуманітаризацію освіти і використання оптимального об’єднання форм і засобів навчання, самоконтролю за характером навчання.

КЕК

Велика увага надається опануванню передового педагогічного досвіду, запровадження педагогічних і методичних інновацій, які використовуються на відкритих уроках, об’єднаннях круглих столів з проблем розвитку педагогічної творчості.

Всі педпрацівники коледжу володіють вищою освітою. Педколектив закладу укомплектований висококваліфікованими вчителями та майстрами виробничого навчання. Це створений колектив однодумців, який має свої звичаї і намагається збільшувати свій професійний ранг, педмайстерність, загальну культуру.

Матеріально-технічна база

Учбові заняття відбуваються в класах і лабораторіях чотириповерхового учбового корпусу. Всі класи і лабораторії оснащені потрібним устаткуванням, меблями, макетами, стендами, схемами, тренажерами і технічними методами навчання.

Практичні уроки відбуваються в майстернях: слюсарно-механічної, теплоенергомонтажній, електромонтажної, майстерень зварювання і майстерень монтажу та ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних пристроїв. Майстерні цілком облаштовані потрібними стендами, макетами та устаткуванням для здійснення потреби практичного формування студентів.

Для інформаційного забезпечення викладачів і студентів у коледжі діють: бібліотека з читальним залом на 80 місць, який розташований в приміщенні учбового корпусу та лабораторія ПЕОМ, в якій налічується 55 комп'ютерів, розташованих у двох аудиторіях і поєднаних в локальні мережі.

На території коледжу є п'ятиповерховий гуртожиток на 400 місць, що дає можливість на 100% забезпечувати всіх  студентів з інших міст житлом. У гуртожитку діють гарні умови не тільки для життя, але й облаштовані кімнати для уроків і дозвілля.

Здоров'я студентів коледжу перебуває під постійним контролем студентської поліклініки. Для викладачів і студентів у коледжі створений фельдшерський здоровпункт для одержання швидкої медичної допомоги.

Київський енергетичний коледж, КЕК

До можливостей студентів і викладачів в учбовій будівлі функціонує їдальня на 70 осіб, актовий зал, спортивний зал. Також на базі коледжу знаходиться спортивний стадіон.

Студенти коледжу приймають участь в міських олімпіадах, змаганнях, науково-практичних семінарах та інших міських заходах як технічного, так і гуманітарного напряму, здобувають перші місця.

КЕК здійснює формування молодших спеціалістів за наступними кваліфікаціями:

- Автоматика та управління;

- Економіка та підприємництво;

- Електротехніка та електромеханіка;

- Енергетика та енергетичне машинобудування.

Однією з головних виховних задач в коледжі є запровадження самоврядування, ціллю якого є формування у студентів ініціативи та самостійності,  здібностей діяльності з людьми. На загальних зборах жителів гуртожитку кожного року створюється студентська рада, яка контролює здійснення внутрішнього режиму студентами, проводить контроль за санітарним станом жилих кімнат та додаткових приміщень, дає можливість вихователю в здійсненні змістовного дозвілля, в створенні тематичних виховних заходів.

Надається увага профілактиці вживання студентами наркотичних речовин, прищепленню відповідальності студентів за своє здоров'я, здорового образу життя. З ціллю профілактики наркоманії, алкоголізму та паління серед студентів - проводяться такі методи діяльності, як лекції, бесіди, зустрічі з лікарями наркологами.

На відповідному обліку в коледжі знаходяться багатодітні, малозабезпечені сім'ї, діти-сироти, та ті, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.

Кожного року на об’єднані адміністративної ради КЕК постає питання звільнення від оплати за навчання та проживання в гуртожитку тих, кому необхідна соціальна допомога.

Київський енергетичний коледж

На чолі колективу директор - Левченко Михайло Іванович, який був поставлений на це місце в 2002 році після здійснення в КЕК демократичних виборів, за висновками яких Левченко М. І. отримав переважну більшість голосів членів колективу коледжу. Має вищу освіту. Діє в коледжі з 1977 року - замісником директора з адміністративно-господарської структури, далі замісником директора с учбово-виробничої діяльності. Як вчитель є фахівцем вищої кваліфікації, нагороджений відзнакою "Відмінник освіти України", має нагороду Президента - диплом "Захиснику Вітчизни". Визначний енергетик України.

З повагою "Multicellphone"!