Роздрукувати сторінку

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, ПЕК НАУ

« Назад

05.04.2015 13:27

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету (коротка назва ПЕК НАУ) є окремим структурним відділенням університету відповідно до розпорядження Президента України від 11.09 2000 та указом МОН України від 30.10.2000 р. № 505.

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, ПЕК НАУ

За період свого становлення коледж є одним з визначних вищих учбових установ України I-II рівнів кваліфікації, що в рейтингу перших почав підготовку бакалаврів, і в загальному випустив для народного господарства близько 19 тис. спеціалістів технічного та економічного напрямків, характер знань яких високо оцінюється працедавцями. Понад двадцять років мав статус основного учбового закладу в Києві.

На даний час ПЕК НАУ підпорядкований МОН, молоді та спорту України, є державним вищим учбовим закладом ІІ рівня акредитації і проводить свою роботу на основі ліцензії (серія АВ № 586101 від 20.07.2011 р.), яка створює право надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних потреб до молодшого спеціаліста та бакалавра за двома напрямами та кваліфікаціями: Радіоелектронні апарати; Економіка підприємства; Створення, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури; Створення програмного забезпечення; Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації; Економіка підприємства; Комерційна діяльність; Бухгалтерський облік; Інформаційна діяльність підприємства.

Учбовий процес у системі ступінчастої освіти здійснюється з урахуванням вимог сучасних інформаційних технологій та зважає на становлення освіченої, широкорозвиненої особи, спроможної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкого пристосування до змін і розвитку в соціально-культурній галузі, в сфері техніки, технологій, системах управління та здійснення праці в потребах ринкової економіки.

ПЕК НАУ

В ПЕК НАУ сформована Концепція становлення учбового закладу на термін до 2020 року, здійснення якої передбачає застосування системних змін в учбово-виховний процес, сприяти поступовому підвищенню характеру освітніх послуг, забезпечувати реорганізацію коледжу на вищу учбову установу нового покоління і в якій сформовані стратегічні концептуальні напрями розвитку:

- напрямки діяльності всіх структурних відділень учбового закладу на збільшення якості освіти до межі європейських стандартів, координації роботи різних структурних підрозділів коледжу;

- здійснення важливих напрямів осучаснення змісту освіти в установі, створення запровадження компетентнісного підходу в процесі становлення майбутніх спеціалістів;

- затвердження основних напрямків покращення учбово-виховного процесу, а саме: запровадження інтерактивних освітніх технологій, диференціація та персоналізація навчання;

- сприяння становлення безперервної освіти та професійного навчання студентів впродовж життя;

- покращення системи стимулювання професійного росту викладачів коледжу, формування умов для становлення професійної творчості, впровадження педагогічних новинок;

- формування пріоритетних напрямів осучаснення управління учбовою установою.

Для створення формування спеціалістів за різноманітними профілями і спеціальностями в закладі як структурні відділення виділяються 5 факультетів, а саме: економічний, технічний, програмування, бакалаврату і заочний і 12 циклових комісій викладачів суміжних предметів і дисциплін.

Освіта на факультетах денної та заочної форм навчання за визначеними спеціалізаціями і напрямами відбувається на основі базової, повної середньої освіти та на основі молодшого спеціаліста. Студенти мають змогу протягом першого і другого курсів отримати повну середню освіту разом з одержанням професійної освіти за певною спеціалізацією.

Для створення учбово-виховного процесу потрібними навчальними, методичними, інформаційними, матеріальними та іншими ресурсами в складі коледжу створюються навчальні класи, лабораторії та майстерні, а також бібліотека, читальний зал, комп'ютерний центр.

Сформована матеріально-технічна основа відповідає сьогоднішнім потребам і дає можливість широко запроваджувати мультимедійні технології у навчально-виховному процесі.

В учбовій установі велике значення надається науково-методичній діяльності викладачів і студентів. Передовсім, на протязі останніх 10 років педпрацівниками захищено 11 кандидатських дисертацій, в даний час 10 викладачів здобувають освіту в аспірантурі або продовжують працю над дисертаційними дослідженнями, в межах яких постійно друкують наукові статті у фахових журналах. Викладачі і студенти є постійними призерами світових і загальноукраїнських конференцій. Крім цього на території коледжу здійснено 8 науково-методичних конференцій, ціллю яких був аналіз сьогоднішнього стану професійної освіти у вищих учбових установах I-II рівнів кваліфікації, економічних і технічних питань в Україні та пошук методів їх вирішення. Довгий час учбовою установою видавався науково-педагогічний журнал «Колледжанин».

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, ПЕК НАУ

На факультеті бакалаврату утворено студентське наукове товариство, який об’єднує студентів 2-4 курсів і на засіданнях якої виголошуються результати досліджень та опрацьовуються проблемні питання сучасності.

Педагоги коледжу постійно виявляють високі результати роботи з талановитою молоддю. Студенти є призерами і учасниками загальноукраїнських олімпіад з інформатики, математики, міжнародного конкурсу імені Петра Яцика на обласному етапі, загальноукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт. Традиційно кожного року вони отримують перемогу і є призерами міських олімпіад серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації з деяких предметів.

Викладачами коледжу сформовані учбово-методичні комплекси з усіх предметів, випуск методичної літератури відбувається через персональний редакційно-видавничий відділ, сформована база електронних підручників і посібників. У співпраці з викладачами НАУ випустило 12 учбових посібників з грифом МОН, молоді та спорту України «Рекомендовано МОН України як учбовий посібник для студентів ВНЗ».

Педколектив постійно дбає про всесторонній розвиток студентської молоді, сприяє становленню таких цінностей, як здоров'я, краса, гармонія. Студенти є призерами багатьох міських змагань, постійними конкурсантами «Пробігу заради життя». Найулюбленішими заходами студентів є Дні здоров'я. Одним з найбільш добре проведених заходів щороку був осінній «День здоров'я».

Студентська рада широко співпрацює з Студентською радою НАУ, приймає участь у спільних семінарах, тренінгах.

Одним із засобів формування програми виховання є співпраця з батьками. Робота класних керівників і батьків діє на формування у студентів намірів до самопізнання, саморозвитку і самоствердження, створення в студентському середовищі гарного клімату для становлення та життєдіяльності особи. Класні керівники підтримують постійний зв'язок з батьками, повідомляючи їх про відвідування та успіхи студентів, здійснюються загальні батьківські збори за курсами та групами. Замісники факультетів шлють інформаційні повідомлення батькам і в службу у справах дітей.

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету

В ПЕК НАУ творчо діє студентський профком, який надає учням студентські проїзні квитки, студентам-сиротам - єдині квитки, здійснює спортивно-масові заходи: «Козацькими шляхами», «Діди Морози», «Молодь Києва вибирає здоровий спосіб життя». Відбуваються тренінги «Як стати лідером», конкурси профоргів, конференції «Здоровий спосіб життя», «Правове виховання».

З повагою "Multicellphone"!