Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 44. Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

« Назад

05.04.2015 17:10

Учбова установа була утворена 28 грудня 951 року на основі Київського електромеханічного технікуму  залізничного транспорту та одержала назву Київського  електромеханічного  технікуму.

Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

У 1962 р. Київський електромеханічний технікум було реорганізовано в Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості України.

З 2003 р. навчальний заклад було реорганізовано у Коледж інформаційних систем і технологій та ставши відділенням Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, який підпорядкований МОН України, молоді та спорту України.

Коледж за період свого становлення сформував і випустив біля 28 400 фахівців, які працюють на різноманітних посадах підприємств і організацій, центральних органів керування та науково-дослідних інститутів м. Києва та України.

КІСІТ КНЕУ

В коледжі функціонують такі факультети:

- Економічних кваліфікацій;

- Програмування;

- Техніко-інформаційних кваліфікацій.

Терміни підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денній формі навчання:

- економічних кваліфікацій (економіка підприємств; прикладна статистика; комерційна робота) – 2 роки 10 місяців

- технічних кваліфікацій (Обслуговування програмних систем і установок; Створення програмного устаткування; Моделювання, створення та технічне забезпечення виробів електронної техніки; Обслуговування комп’ютерних систем і мереж ) – 3 роки 10 місяців.

У межах формування молодших фахівців студенти коледжу на протязі навчання одержують як повну загальну середню освіту, так і ґрунтовну освіту з вибраної галузі, що збільшує конкурентоздатність  випускників на етапі працевлаштування.

Фінансування становлення фахівців у коледжі відбувається як за державною основою, так і на контрактній.

Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

Після закінчення коледжу випускники одержують диплом державного значення, що надає змогу вступу за певним напрямом на 2 курс до вищих учбових установ ІІІ та ІV рівнів кваліфікації.

Сфера формування “Економіка та підприємництво”

Спеціалізація “Комерційна діяльність”:

- здійснення збуту та постачання товарів; пошук і аналіз корисних рішень в галузі цінової та товарної політики фірм; створення комерційних відносин суб’єктів ринку; вивчення та опанування нових ринків і ринкових елементів; здійснення інформаційного обміну зі споживачами (реклама, publicrelationsі т.п.)

Спеціалізація “Економіка підприємства”:

здійснення загальної економічної діагностики стану підприємства; дослідження резервів, створення та використання заходів економічного становлення підприємства; економічна доцільність управлінських положень відносно роботи галузі; проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємств.

Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана

Спеціалізація “Прикладна статистика”:

створення та прогнозування статистичних даних соціально-економічних явищ та процесів на основі сучасних мультимедійних засобів; створення та виявлення економіко-статистичних моделей соціально-економічних явищ і процесів; здійснення дослідження та прогнозування ринкової кон’юнктури; формування складання, супроводження і застосування програм роботи статистико-аналітичних відділів органів державного управління, фінансово-кредитних організацій, підприємств тощо.

Сфера формування “Інформатика і обчислювальна техніка”

Спеціалізація “Створення програмного забезпечення”:

- проектно-технологічне створення, налагодження й діагностична перевірка програмного забезпечення комп’ютерних мереж різноманітного характеру; тестування та використання пакетів прикладних програм, організація проектно-технологічних та виробничо-організаційних положень; доповнення змін в сформовані проекти; створення методичної та практичної допомоги робітникам, які використовують обчислювальну техніку.

Спеціалізація “Обслуговування програмних систем і комплексів”:

- використання комп’ютерних технічних засобів і програмного устаткування для збору і діагностики інформації з ціллю створення положень щодо формування заходів в різних сферах управлінської, економічної та технічної роботи; створення комп’ютерних мереж; передача, прийом, змінення та захист інформації в комп’ютерних сітках; формування, управління та цілеспрямоване використання електронних мереж.

Спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» :

- формування мультимедійних комп’ютерних установ, які проводять збір, зберігання, обробку та отримання інформації, формування баз даних, систем інформаційних порталів, застосування мультимедійних інформаційних технологій, створення локальних обчислювальних мереж державної адміністрації з ціллю забезпечення швидкісного доступу до сітки Інтернет, запровадження у різноманітних сферах життя комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких включають: технологію автоматизованого документообігу, технологію доступу до мережі Інтернет, технологію усестороннього інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно-телекомунікаційній структурі запису інформації щодо екстрених ситуацій, WEB- технології, формування та використання у різних сферах життя інформаційно – довідкових, інформаційно-пошукових та інформаційно-обчислювальних структур.

Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

Сфера формування “Електроніка”

Спеціалізація “Моделювання, створення і технічне обслуговування виробів електронної техніки»:

- створення, діагностика, налагодження, ремонт та технічне використання електронних пристроїв та комп’ютерної оргтехніки; використання і діагностика електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і діяльності ЕОМ, засвоєння до п’яти мов програмування, засад створення складних інформаційних структур, знання мiкросхемотехнiки дає можливість не лише теоретично, але й практично діяти з устаткуваннями.

З повагою "Multicellphone"!