Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 26. Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

« Назад

Київський технікум радянської торгівлі знаходився по вулиці Чигоріна і формував спеціалістів не тільки для торгівлі, але і для громадського харчування. Через те що необхідність в висококваліфікованих робітниках в державі збільшувалась і набір студентів в технікум зростав, то в 1964 році від Київського технікуму радянської торгівлі було відокремлене відділення з формування спеціалістів для громадського харчування. Заняття в нинішньому приміщенні почалися з 1 вересня 1964 року.

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

Київський технікум радянської торгівлі за період свого становлення здобув шану як абітурієнтів, студентів, так і роботодавців. Адже при працевлаштуванні в сферу торгівлі його випускникам постійно надавалася пільга. Про його престижність свідчить і той момент, що він був широко відомий як в Києві, так в СРСР, так і в інших республіках СРСР. Йшли роки, видозмінювалися назви та збільшувалося коло кваліфікацій.

На сьогодні коледж формує молодших спеціалістів за категоріями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Маркетингова діяльність», «Оціночна діяльність», «Фінанси і кредит», «Ресторанне обслуговування», «Інформаційна діяльність підприємства» та бакалаврів за кваліфікацією «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу». головним напрямком коледжу є покращення суспільних та особистісних благ Києва, Київської області в одержанні випускниками загальноосвітніх шкіл вищої освіти з набуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», а також наступного їх навчання ступеневою освітою «молодший спеціаліст-бакалавр», «бакалавр-спеціаліст-магістр» і здобуття повної вищої освіти у КНТЕУ та інших вузах III-IV рівня акредитації.

Ціллю коледжу є щоденне збагачення змісту освіти на грунті сучасних навчальних технологій, всесторонньої інформатизації, активно покращувати розвитку людських можливостей на користь України.

ТЕК КНТЕУ

З історичного минулого коледж узяв кращі науково-педагогічні досягнення і на сьогоднішньому етапі це модернізований вищий навчальний заклад, який швидко орієнтується в потребах сьогодення, вміло освоює інноваційні підходи та методики. Професійне навчання співвідноситься тут з чудовою дружньою атмосферою, а студентів чекають цікаві лекції, багато практики і захоплюючих зустрічей, насичене дозвілля. Викладачі коледжу намагаються не тільки надати студентам певний рівень знань, а й виховати їх самостійними, творчими, здатними професійно мислити особистостями, які швидко могли б пристосуватися до нових умов і бути конкурентоспроможними на ринку праці.

На даний період коледжем успішно керує його директор, а також замісники, Костюк Е. М., Сухова Р. Л. і Гордієнко Ю. В. Сприяють їм у цьому заввідділень: Томіліна Н.Л., Осадча Т. А. і Фомічова Н.В. Адміністрація та педколектив коледжу увесь час перебувають в пошуку нових форм і методів учіння з ціллю формування спеціалізованої професійної і всебічної підготовки молоді, яка б відповідала потребам, постійно впроваджують та застосовують інноваційні педагогічні технології, осучаснюють навчальний процес, застосовуючи мультимедійні засоби навчання, комп'ютерні технології.

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

В коледжі функціонує бібліотечно-інформаційний центр, книжковий склад якої налічує близько 33 тис. Підручників і навчальних посібників, і додатково - електронна бібліотека, що містить 50 примірників. До Б надходить близько 60 позицій журналів і газет.

Читальний зал Б обладнана професійною оргтехнікою з виходами в Інтернет і Онлайн-електронну бібліотеку видавництва «Центр навчальної літератури». В один і той же час в читальному залі бібліотечно-інформаційного центру можуть співпрацювати до 40 відвідувачів. Книжковий фонд Б щоденно збільшується  підручниками та навчальними посібниками на електронних носіях.

Високопрофільні, освічені працівники Б постійно намагаються допомогти у пошуку потрібної літератури, порадити створення рефератів,  курсових і дипломних робіт, допомогти, як підготуватися до семінарського уроку. Педколектив коледжу сумлінно працює, щоб зменшити самостійну працю студентів. З цією ціллю в Б сформовано більше 100 позицій авторських методичних розробок наших викладачів як в друкованому, так і в електронному вигляді, які щорічно оновлюються і кількість їх збільшується.

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Заклад має 33 аудиторії, з них 29 навчальних кабінетів, існує доступ до мережі Internet. Комп'ютерний центр коледжу знаходиться у шести навчальних класах, налічує чотири лабораторії і кімнату керування локальною мережею. Матеріально-технічна база коледжу дає можливість цілком забезпечити навчання висококваліфікованих фахівців. Проведення занять відбувається в аудиторіях, в яких наявні сучасне обладнання, меблі, інвентар. Спеціальні аудиторії цілком обладнані комп'ютерами з постійним підключенням до мережі Internet. Сьогоднішня матеріально-технічна база коледжу дає можливість зробити на найвищому рівні не тільки навчальний процес, але і сформувати певні умови для відпочинку викладачів та студентів.

Практика студентів є важливою формою процесу навчання молодшого спеціаліста та бакалавра. В період практики студенти опановують сучасні методи і форми організації, способи роботи в сфері їх майбутньої професії.

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

Напрямки виробничого навчання та формування соціального співробітництва з підприємцями та промисловцями дало можливість коледжу приєднати до товаришування багато комерційних підприємств, які мають потребу у висококваліфікованих кадрах, спроможних до професійного становлення, креативної праці, швидкому реагуванню в опануванні і застосуванні новітніх технологій. Практичне навчання відбувається на визначних фірмах міста Києва, середовище яких ПАТ «Фуршет», ТОВ «Епіцентр-К», ДП ВАТ «Київхліб», ТОВ «Канзас», Українська аграрна біржа, ТБ «Центральна універсальна біржа», ТБ «Київська агропромислова біржа », ПАТ« Страхова група «ТАС», Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Головне управління пенсійного фонду в м. Києві, ПАТ «Готель« Прем'єр Палас », ПТК« Агромат », ВАТ ГК« Братислава », ВАТ« Готель «Дніпро», ВАТ СК «Скайд», ПАТ «Державний Ексімбанк».

 

Випускники коледжу мають величезну популярність на ринку праці і вважаються наймачами як конкурентоспроможні кваліфіковані фахівці. Через це у разі добросовісного закінчення практики після останнього курсу  коледжу значній частині студентів в той же момент надається робота.

З повагою "Multicellphone"!