Роздрукувати сторінку

Київський технікум готельного господарства, КТГГ

« Назад

Готельний бізнес в Україні - один з небагатьох, в якому поки що не треба розганяти конкурентів ліктями. Сума пропозицій високого класу відносно відстає від попиту. Зокрема, це питання торкається таких важливих регіонів, як Київ і Кримський півострів. На сьогоднішній день підготовкою кадрів для туризму і готельної справи зайнялися 146 ВНЗ. Класичних вузів туристичного напрямку небагато: два в Києві, по одному в Донецьку, Івано-Франківську, Львові та Ялті. У багатьох інших ліцензійний обсяг прийому - від 50 до 100 студентів, що хочуть опанувати туризм і готельну справу при наявності багатьох тисяч студентів на інших кваліфікаціях. Хоча і це для таких вузів вигідно, оскільки є відповідний попит. Багато подібних вузів зосереджена в регіонах з багатими туристично-рекреаційними можливостями. По-перше, в Київському регіоні, по-друге, у західному - на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Поділлі, в-третіх, у південному - Криму і Одесі.

Київський технікум готельного господарства, КТГГ

Кожен ВНЗ розробляє програму навчання під свої можливості, але відповідно із записаними міністерством стандартами. Щоб створити інтелектуальні зусилля у справі науково-методичного забезпечення навчального процесу постало питання сформувати громадську організацію - Асоціацію навчальних закладів України туристичного і готельного профілю. До неї вступило 75 вузів з 146.

Одним з таких вузів є Київський технікум готельного господарства, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26, тел. (044) 543-41-84.

Заснований в 1977 р. Здійснює підготовку «молодших спеціалістів» на базі 9 та 11 кл. на денному відділенні і на базі 11 кл. на заочному відділенні за такими кваліфікаціями та спеціальностями:

Право

- Правознавство;

- Економіка і підприємництво;

- Бухгалтерський облік;

- Товарознавство та комерційна діяльність.

Туризм:

- Організація обслуговування в установах ресторанного господарства і торгівлі;

- Організація обслуговування в готелях;

- Організація туристичного обслуговування.

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції:

- Проваджень про харчової продукції.

КТГГ

Навчання відбувається за рахунок бюджетних коштів та за контрактом.

В складі технікуму: чотири відділення, гуртожитки, навчально-лабораторний комплекс (Українсько-німецький центр ресторанного навчання), бібліотека, спортивний зал, спортмайданчик, лабораторія інформаційних систем і технологій обліку, навчально-виробнича лабораторія «Гостинність», навчально-виробнича лабораторія «Навчальний магазин», навчально-виробнича лабораторія «Центр працевлаштування та права», медчастини.

Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою у Київському університеті туризму, економіки і права або в іншому, де є схожа спеціальність.

Умови вступу. На базі 9 кл. - укр. мова (диктант) для всіх спеціальностей, географія (усно) - для "Туристичного та готельного бізнесу", для всіх інших - історія України (усно).

На базі 11 кл. сертифікати - укр. мова для всіх спеціальностей. Другий сертифікат: Бухоблік - математика (або історія України або ін. мова). Товарознавство - математика (або географія або історія України). Виробництво харчової продукції - хімія (або історія України або географія). Туризм, правознавство, готельне господарство - географія (або ін. мова або історія України).

Існують пільги при прийомі згідно сьогоднішнього законодавства України.

Навчальний процес проводять висококваліфіковані викладачі на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх персональних комп'ютерів, технічних засобів організаційної техніки. В технікумі працює 112 викладачів, серед них 1 професор, 6 кандидатів наук, 36 викладачів вищої категорії. Підготовка фахівців базується на сучасних знаннях у галузі туризму та сервісного обслуговування населення.

Бібліотечний фонд технікуму налічує понад 60 тисяч примірників навчальної літератури, яка постійно оновлюється, обладнані читальні зали для студентів і викладачів, зал періодичних видань, художньої та зарубіжної літератури.

Київський технікум готельного господарства, КТГГ

У технікумі наявна достатня матеріально-технічна база та обладнання. До можливостей студентів гарні аудиторії, навчальний ресторан, бар, лабораторії інформатики та комп'ютерної техніки, технології приготування їжі, навчально-виробнича лабораторія "Готель "Гостинність" і навчально-виробнича лабораторія "Кутеп-Тур", навчальна бухгалтерія, лінгафонні кабінети, актова зала, бібліотека з читальній залом, спортивний зал, стадіон

Щорічно на базі технікуму проводяться засідання міських методичних об'єднань викладачів навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації р. Києва, практичні семінари для слухачів Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, міські, загальнодержавні, міжнародні конкурси професійної майстерності, спортивні заходи.

У 1997 році Київський технікум готельного господарства вступив в Асоціацію працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю.

Випускники технікуму успішно працюють на підприємствах готельно-ресторанного господарства і туристичної галузі, органах юстиції, митних та нотаріальних службах.

Знання іноземних мов дає можливість оперативно налагоджувати ділові стосунки з представниками туристичних фірм зарубіжжя, проводити цікаві тематичні екскурсійні подорожі по Україні.

Київський технікум готельного господарства

Прийом на навчання за всіма спеціальностями здійснюється на базі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання. Студенти спеціальностей "Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах" і "Технологія харчування" отримують кваліфікацію техніків-організаторів з обов'язковим знанням двох іноземних мов, необхідних для роботи в готелях, туристичних комплексах та фірмах. Фахівці за спеціальністю "Бухгалтерський облік" готуються для роботи в організаціях і підприємствах різних форм власності. Набуті знання дають можливість випускнику виконувати обліково-економічну, контрольно-ревізійну і аудиторську роботу, займатися аналізом фінансово-господарської діяльності, забезпечувати повний облік фінансових операцій на персональному комп'ютері.

Студенти спеціальності "Правознавство" оволодівають знаннями юриста, кваліфікації "молодший спеціаліст", які дають право займати посади секретаря суду, секретаря судового засідання, судового виконавця, завідувача канцелярією, помічника юрисконсульта, інспектора митної служби і т. п.

Київський технікум готельного господарства, КТГГ

Набуті знання за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність" дають спеціалісту можливість займатися комерційною діяльністю на підприємствах, які спеціалізуються у сфері оптової та роздрібної торгівлі книжковою продукцією та непродовольчими товарами, займаючи посади товарознавця, завідувача магазину, секції, відділу, бази.

З повагою "Multicellphone"!