Роздрукувати сторінку

Державний економіко-технологічний університет транспорту, ДЕТУТ

« Назад

05.04.2015 07:31

Іноді доводиться поєднувати навчання з роботою. І в цьому випадку важливо, щоб навчальний заклад міг дати саме той рівень освіти, якого ми очікуємо. Вже не перший рік високий рівень підтверджує Державний економіко-технологічний університет транспорту. Тут можна здобути не просто знання, а й перейняти досвід кваліфікованих викладачів зі стажем, багатьох з яких відточували свої знання на практиці. Інноваційні впровадження в програму навчання допомагають ДЕТУТ випускати справжніх фахівців з практичними навичками. Ні в кого не викликає сумніву, що після закінчення Вузу перед студентом відкриваються двері в нове життя. Незалежно від обраного факультету або спеціальності в цьому навчальному закладі багато уваги приділяється сучасним тенденціям розвитку в обраній галузі. Випускники з упевненістю можуть влаштуватися за фахом. Диплом ДЕТУТ має чималу вагу при працевлаштуванні. І найголовніше, що це виправдано. Фахівці вузу вважаються одними з кращих на ринку праці. Викладачі, регулярно підвищуючи свій рівень кваліфікації, пропонують нові форми і методи навчання. Все це робить Державний економіко-технологічний університет транспорту ще більш престижним і популярним серед абітурієнтів.

Державний економіко-технологічний університет транспорту, ДЕТУТ

Напрям навчання:

- Автоматика і електроніка;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Транспорт;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

Державний економіко-технологічний університет транспорту заснований в 1995 році, в місті Київ. Загальна навчальна площа приміщень становить 18111кв.м. Всього навчальних приміщень в університеті 95. У Вузі є 425 персональних ПЕОМ, загальний фонд бібліотеки складає 257094 томів. Читальних залів у Вузі - 3, в кожному з яких по 100 посадочних місць.

Форма навчання - денна або заочна. Можливе навчання як на платній, так і на безкоштовній основі. По закінченні вищого навчального закладу, випускники отримують диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) встановленого державного зразка.

Державний економіко-технологічний університет транспорту є сучасним вищим навчальним закладом, який займається підготовкою кваліфікованих фахівців не тільки для залізничного виду транспорту, але і для багатьох інших підприємств та організацій України. Основне завдання університету - підготовка (перепідготовка) фахівців, які є конкурентоспроможними на ринках праці.

Університет розташований поблизу центральних органів управління ж/д дорогами і завдяки цьому, виявляється сприяння в поповненні навчального закладу кадровим потенціалом безпосередньо за рахунок працівників Української залізниці. Також завдяки такому розташуванню, значно полегшується працевлаштування випускників цього університету. На факультеті післядипломної освіти, керівники всіх рівнів Української залізниці можуть отримати підвищення кваліфікації.

Державний економіко-технологічний університет транспорту має наступні напрями навчання:

- транспорт;

- автоматика та електротехніка;

- інформатика і комп'ютерні технології;

- економіка, менеджмент, маркетинг.

Факультети і спеціальності навчального закладу:

1) Інфраструктура і рухомий склад залізниць:

- рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту;

- автоматика та автоматизація на транспорті;

- залізничні споруди та колійне господарство;

- електричний транспорт.

2) Управління залізничним транспортом:

- організація перевезень і управління на транспорті;

3) Економіка і менеджмент:

- економіка підприємства;

- менеджмент;

- облік і аудит;

- фінанси і кредит.

Вступники, які бажають отримати більш детальну інформацію, звертайтеся в приймальну комісію.

Університет економіки і технологій транспорту розташований за адресою р. Київ, вул. Лукашевича, 19.

ДЕТУТ

ДЕТУТ свою історію веде з 2001 року. Абітурієнти можуть пройти поглиблене вивчення предметів на підготовчих курсах. Форма навчання в університеті - денна та заочна. Навчання здійснюється за рахунок бюджету та з оплатою за контрактом.

Університет має ІІІ рівень акредитації державної форми власності готуючи фахівців для вдосконалення технології, технічного оснащення і управління залізничним транспортом.

Вищу освіту можна отримати за багаторівневою системою з різних спеціальностей з урахуванням сучасних вимог. Студенти денної форми навчання можуть отримати другу професію.

Особи, які мають вищу освіту, можуть на платній основі за спеціально розробленими планами отримати другу економічну освіту.

Державний економіко-технологічний університет транспорту, ДЕТУТ

В університеті навчання студентів здійснюється в сучасно обладнаних класах і лабораторіях з сучасною комп'ютерною технікою, є бібліотека. Для занять фізкультурою і спортом є спортивні майданчики та споруди.

Харчування студентів і викладачів організовано в їдальні.

У Вузі є військова кафедра.

Студенти проходять виробничі практики в підрозділах залізниць, регіональних дирекціях залізничних перевезень, передових підприємствах та організаціях Києва.

Для іногородніх студентів надаються місця у гуртожитку.

Поступити в університет і здобути освіту можна на факультетах:

- факультет управління залізничним транспортом;

- факультеті інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту;

- фінансово-економічний факультет.

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

З повагою "Multicellphone"!