Роздрукувати сторінку

Коледж Київського університету управління та підприємництва, ККУУП

« Назад

Ми всі сьогодні живемо в інформаційному суспільстві, в якому велика кількість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.

Коледж Київського університету управління та підприємництва, ККУУП

Головні риси цього суспільства: перевага  інформації порівняно з іншими ресурсами; інформаційна технологія набуває глобальний характер, поєднуючи всі галузі соціального становлення людини; створюється інформаційна спільнота всієї людської цивілізації; з допомогою засобів інформатики здійснено вільний доступ кожної людини до міжнародних інформаційних ресурсів.

Одним із закладів, який забезпечує становлення інформаційного суспільства є Коледж Київського університету управління та підприємництва.

Державний вищий учбовий заклад "Київський університет управління та підприємництва" (ДВНЗ "КУУП") є спадкоємцем Державної академії житлово-комунального господарства та Української академії бізнесу і підприємництва.

У складі КУУП є коледж і самостійний функціональний підрозділ Донецький інститут міського господарства.

У вузі наявні: безоплатна освіта, платна освіта, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, післядипломне навчання.

Управління Коледжем Київського університету управління та підприємництва відбувається згідно з законодавством України, Київської області, з урахуванням характеристик, затверджених Статутом Коледжу підприємництва, на основі поєднання принципів єдиноначальності та колегіальності.

Одноосібним виконавчим органом є Директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Коледжу підприємництва.

До колегіальних органів управління відносяться:

- Наглядова рада;

- Загальні збори (конференція) працівників;

- Рада Установи;

- Педагогічна рада.

Установа має в своєму складі структурні підрозділи, що діють на підставі відповідних Положень:

- Центр моніторингу професійної освіти;

- Центр вивчення іноземної мови.

ККУУП

Актовий зал обладнаний посадочними місцями на 100 осіб, екраном, інтерактивним обладнанням.

В коледжі є 2 навчальних корпуси. Є всі нормативні документи з навчальних дисциплін, міждисциплінарних курсів і професійним модулів і галузевих технологій.

Організовано гаряче харчування студентів. В цілях безпеки студентів встановлена система пожаросповіщення з гучним зв'язком.

Матеріальна база коледжу постійно розвивається, вдосконалюється і відповідає вимогам, що пред'являються до матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в системі середньої професійної освіти.

Оснащення лабораторії дозволяє викладачеві на конкретних зразках демонструвати методи ідентифікації товарів однорідних груп певного класу, оцінювати якість товарів, діагностувати дефекти товарів за зовнішніми ознаками, відпрацьовувати навчаючим способом приймання товарів і оформлення супровідних документів та багато іншого.

У сучасній лабораторії студенти отримають можливість придбати практичний досвід консультування покупців, викладки товарів, складання та пакування товарів після придбання покупцями. Обладнання, інвентар, наявні зразки товарів дозволяють їм освоїти виготовлення різних видів декоративної упаковки.

Освітній процес забезпечують 38 викладачів, у тому числі 14 кандидатів наук, 1 заслужений вчитель, 5 почесних працівника освіти, 9 викладачів вищої кваліфікаційної категорії.

Коледж управління і підприємництва - недержавна освітня установа середньої професійної освіти. Навчання здійснюється у відповідності з державними освітніми стандартами спеціальностей та на підставі інтегрованих навчальних планів коледжу та університету. По закінченню коледжу випускники отримують диплом державного зразка середньої професійної освіти і в більшості своїй надходять в університет на другий курс без доздачі різниці навчальних планів. У вузі практикоорієнтований, індивідуальний, поліпрофесіональний підхід до навчання студентів.

Форми навчання: очна освіта.

Мови, на яких здійснюється навчання: українська мова, російська.

Фінансування підготовки фахівців у Коледжі економіки та підприємництва відбувається:

- за рахунок державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Коледж Київського університету управління та підприємництва, ККУУП

Отже, перевагами коледжу є:

- коледж є вищим навчальним закладом з державною власністю, випускники якого отримують диплом державного зразка;

- більшість студентів навчається безкоштовно;

- студенти коледжу отримують стипендію;

- випускники коледжу продовжують навчання в Державному вищому навчальному закладі "Київський університет управління та підприємництва" (ДВНЗ "КУУП");

- студенти цілий рік вивчають і працюють на комп'ютерах з присвоєнням кваліфікації оператор ЕОМ;

- у коледжі працюють висококваліфіковані викладачі;

- заняття проводяться в сучасних обладнаних лабораторіях і кабінетах.

З повагою "Multicellphone"!