Роздрукувати сторінку

Київський технікум менеджменту транспортного будування, КТМТБ

« Назад

Київський технікум менеджменту транспортного будівництва - вища учбова  установа ІІ рівня кваліфікації.

Київський технікум менеджменту транспортного будування, КТМТБ

Технікум сформований постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 року № 1659 "Про деякі проблеми сприяння формуванню спеціалістів в галузі економіки та будівництва. Відповідно з зазначеним вище розпорядженням Міносвіти України КТМТБ призначений спадкоємцем реорганізованого Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.

КТМТБ функціонує на основі Закону України "Про освіту", Статуту технікуму, зареєстрованого 08.04. 2003 року Міністерством освіти України, правових документів МОН України. Проводиться відповідна робота по дотриманню Закону України "Про мову" з проблем здійснення діловодства, програмно-методичної та технічної документації, методичного забезпечення та навчання предметів.

В підрозділах технікуму - денне та заочне відділення і вісім циклових комісій. Київський технікум менеджменту транспортного будування розташований у 5-поверховому новому будинку і залізобетонної 5-ти поверхової прибудови учбово-лабораторної будівлі загальною площею приміщень 8739 кв. м, з яких 7133 кв. м становлять навчальні площі.

Технікум володіє двома 5-поверховими гуртожитками на 520 осіб, що сприяє забезпеченню всіх студентів житлом.

Всі учбові кабінети, лабораторії, навчальні майстерні та інші будівлі паспортизовані, оснащені в більшості всім потрібним обладнанням, підтримуються в гарному стані, відповідно до санітарно-гігієнічних розпоряджень, питань з охорони праці, пожежної та електробезпеки, в більшості забезпечують учбово-виховний процес згідно з положеннями правової документації.

Для покращення  практичних умінь студентів на території подвір'я учбового корпусу обладнані автодром площею 2500 кв. м з технічними засобами організації  дорожнього руху.

Технікум володіє комп'ютерним класом, облаштований комп'ютерами з програмним забезпеченням, а також копіювальну техніку, що використовують в учбовому процесі для створення роздавального і методичного матеріалів.

Розвиток і формування освітньо-матеріальної бази відбувається за рахунок грошей, одержаних від здачі в оренду частини будівель, деякий час не задіяних в учбово-виховній діяльності, надання платних послуг і технічної творчості студентів під керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання технікуму.

КТМТБ

Сформовані необхідні лабораторії, учбові аудиторії, навчальні майстерні, в повній мірі відповідають потребам учбових планів і програм, що мають певне естетичне та технічне устаткування.

В технікумі навчання проводить 119 робітників, серед яких викладачів - 32 людини. Контингент студентів становить 776 осіб на денній формі навчання і 235 осіб на заочній формі навчання, з яких навчаються на платній основі, у свою чергу  на денній формі 100 осіб і на заочній формі 125 осіб.

На даний час на денному відділенні 35 студентів - відмінників навчання, 28 студентів одержують підвищені особисті стипендії.

У 2001 - 2007 роках відомі викладачі технікуму були укладачами стандартів вищої освіти "Освітньо-кваліфікаційні характеристики та Освітньо-кваліфікаційні програми" за кваліфікаціями:

- "Будівництво мостів та інших штучних будівель" - Коротюк А. В., Маркін В. І., Шумейко Н. А.;

- "Зведення обслуговування і ремонт залізничних колій" - Рибко В. Ф., Прачик О. Р.;

- "Зведення тунелів та метрополітенів" - Соболєв А., Юрченко Л. А., Гаращенко С.

Плідний вклад у підготовку молодших спеціалістів проводять визначні викладачі - Боргів В. Р. і Грязнов А. - кваліфікація "Маркшейдерська справа", Луговий В. Я. - директор технікуму і Мандро С. В. - "Використання та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і устаткування", оновленої в 1989 році, Гавлицкий Ю. В. - "Створення і регулювання дорожнього руху", відкритою в 1998 році та інші.

На теперішній час учбово-виховний процес у технікумі провадять викладачі-методисти - Молчанова В. І., Руденко Л. Т., Маркін С. І. та 40 викладачів вищої та першої кваліфікації, що утворює приблизно 90% від загальної кількості викладачів.

За багаторічну і клопітку педагогічну роботу по підготовці молодших фахівців транспортного будівництва викладачі технікуму Луговий В. Я., Коротюк А. В., Балай В. К. удостоєні Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України.

Підгрунтя теперішнього педагогічного колективу формують викладачі, які прийшли в технікум у 1970-1995 роках і передають свої знання і життєвий досвід студентам нового покоління.

Головою кваліфікаційної комісії та керівниками дипломного проектування залучаються провідні фахівці Мостобудівних і проектних організацій АКЦІОНЕРНОГО товариства Мостобуд, ДП Укрдіпродор, Київдніпротранс, Київсоюзшляхпроект.

В закладі було і є гарною звичкою надавати викладацьку діяльність в групах випускникам закладу, які підвищили свій рівень спеціалізації в будівельних інститутах та університетах.

Київський технікум менеджменту транспортного будування, КТМТБ

Юне покоління викладачів, яке прийшло в технікум в останнє десятиліття, привносить елементи новітньої творчості та винахідливості в освітньо-виховний процес становлення майбутніх транспортних будівельників. В останні роки студенти, перебуваючи на практиці, активно приймали участь у зведенні мостів і шляхопроводів на автобані Київ - Одеса, Подільсько-Воскресенського та залізнично-автодорожнього мостових переходів через Дніпро в Києві, автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі, на будівництві метрополітенів у Харкові, Києві та Донецьку, на експлуатаційних дільницях залізниць і автодоріг України, на промислових організаціях сучасної будівельної галузі нашої країни.

З повагою "Multicellphone"!