Роздрукувати сторінку

Київський коледж нерухомості Університету економіки та права "КРОК", ККН УЕП "КРОК"

« Назад

Поняття «коледж» і обґрунтування подібного типу навчального закладу в Україні має трішки інше значення, ніж в країнах Європи та в Америці. Якщо в Європі коледж – це в більшості випадків навчальний заклад, який стоїть в одній шерензі з вищою школою (без чіткої кваліфікації), то коледжі Києва – це освітні установи ІІ рівня акредитації, які надають не тільки базову шкільну підготовку, а й окреслену професію.

Київський коледж нерухомості Університету економіки та права "КРОК", ККН УЕП "КРОК"

На даний час велика кількість технікумів і вищі училища тестуються і перевіряються на предмет одержання імені коледжу. Особливо яскраво проявляється така тенденція у більших містах – кожного року утворюються нові коледжі в Києві, Харкові й інших містах-мільйонерах.

На сьогодні коледж – це здатність наперед професійно зорієнтовувати молодих людей, надати їм початкову вищу освіту та можливість у юному віці стати конкурентоздатними фахівцями своєї справи.

Київський коледж нерухомості - один з небагатьох  в Україні профільний вищий учбовий заклад, який проводить навчання студентів у сфері оціночної та ріелтерської діяльності. З 2010 року Коледж включений в структуру корпорації "КРОК".

Загальна інформація

З 1998 року Київський коледж нерухомості формує фахівців у галузі нерухомості. На даний час, як і на період утворення, він є єдиним профільним вищим учбовим закладом в Україні такого напрямку. Житлова галузь, за законами ринкової економіки, потерпає періоди піднесення в часи кризи. Проте залишається однією з головних напрямів створення життєдіяльності людини. А значить, спеціалісти в цій галузі необхідні увесь час. Адже завжди проводиться купівля-продаж житлової нерухомості, підписуються девелоперські проекти, відбувається маркетинг і менеджмент об'єктів нерухомості.

 Життя кожного із нас постійно перебуває у русі. Світ стає жорстокішим. Він потребує від людини нових знань і вмінь, креативних думок при розв’язанні проблемних ситуацій, і як наслідок - виникає ряд професій, які мають змогу задовольнити потреби сучасного суспільства. Ефективне існування сфери нерухомості вимагає якісної діяльності спеціалістів усіх рівнів і кваліфікацій, задіяних у ній.

У Коледжі проводиться навчання студентів за кваліфікаціями:

- Оціночна діяльність;

- Маркетингова діяльність;

- Фінанси і кредит.

ККН УЕП "КРОК"

Випускники Коледжу одержують диплом державного значення за освітньо-кваліфікаційним профілем "молодший спеціаліст" і мають змогу продовжити навчання за певним або близьким напрямком за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "магістр". Зокрема, змога продовжити навчання з третього курсу їм надає Університет "КРОК", до складу якого і включений Київський коледж нерухомості.

Навчання в Коледжі здійснюють як високоосвічені викладачі-теоретики, так і спеціалісти-практики, які залишають у спадок новому поколінню неоціненні надбання. Здобуваючи освіту тут, студенти проходять практичну підготовку у компаніях певного профілю. Велика кількість студентів, які виявляють себе розумними  і гарними стажистами, одержують запрошення постійної праці вже на етапі практики. У зв'язку зі специфікою учбового закладу, його універсальністю в освітньому просторі України, попит на випускників Коледжу постійно високий. Вони працюють в банках, фінансово-консалтингових організаціях, оціночних установах, агентствах нерухомості.

Необхідно відмітити, що в Київському коледжі нерухомості, слідуючи положенням сьогоднішнього світу, формують спеціалістів, які мають змогу працювати не тільки в межах вузької кваліфікації, але і як економістів широкого рівня.

Професійна підготовка оцінювачів - це одне з нових положень освітньої діяльності Університету "КРОК". Здійснюється набір охочих для навчання на базі коледжу на короткотривалих курсах і курсах підвищення спеціалізації: операції з житловою та нежитловою нерухомістю.

Експерт-оцінювач: оцінка об'єктів у матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім об'єктів права інтелектуальної власності), підвищення кваліфікації оцінювачів.

З питань підготовки оцінювачів Коледж як функціональний підрозділ Університету "КРОК", співпрацює з Фондом державного майна України та його регіональними філіями багатьма банками, Бюро технічної інвентаризації, фінансово-консалтинговими установами, оціночними і ріелтерськими організаціями.

Київський коледж нерухомості запрошує творчих та цілеспрямованих молодих людей одержати сучасну професію і побачити позитивні сторони навчання у Вузі, де на перший план висувається особистість студента та схвалюється його намагання до творчості і саморозвитку. А професійна робота у сфері оцінки та ріелтерства - це робота саме для молодих. Адже дає можливість проявити себе і домогтися гідних професійних вершин.

На сьогодні заклад має міцну матеріально-технічну базу. Усі аудиторії обладнані новими меблями, наявні оснащені новітніми комп’ютерами класи, мультимедіа. Заняття проводяться з урахуванням інформаційно-комунікативних та технічних засобів навчання.

Отже, Київський коледж нерухомості – це не лише місце для отримання високоякісних знань у сфері нерухомості, але і можливість провести найкращі студентські роки в дружньому колективі студентів та викладачів, які всіляко намагаються допомагати своїм підданцям, урізноманітнювати їх вільний від навчання час.

На сьогодні заклад має міцну матеріально-технічну базу. Усі аудиторії обладнані новими меблями, наявні оснащені новітніми комп’ютерами класи, мультимедіа. Заняття проводяться з урахуванням інформаційно-комунікативних та технічних засобів навчання.

Київський коледж нерухомості Університету економіки та права "КРОК", ККН УЕП "КРОК"

Отже, Київський коледж нерухомості – це не лише місце для отримання високоякісних знань у сфері нерухомості, але і можливість провести найкращі студентські роки в дружньому колективі студентів та викладачів, які всіляко намагаються допомагати своїм підданцям, урізноманітнювати їх вільний від навчання час.

З повагою "Multicellphone"!