Роздрукувати сторінку

Коледж театру і кіно, КТК

« Назад

Однією з найпрестижніших професій наших днів є професія актора. Сьогодні, при величезних можливостях театру і різноманітності його засобів художньої виразності, під час спектаклю актор, як і раніше, один виходить на безпосередній контакт з залом, увібравши в себе під час репетиційного періоду підготовки вистави весь досвід і можливості суміжних театральних професій. Як би не був великий внесок режисера, художника, композитора, балетмейстера, диригента та інших у створення вистави, його кінцевий успіх залежить в першу чергу від актора, який є накопичувачем і провідником ідей постановочної групи.

Коледж театру і кіно, КТК

Високий рівень акторської майстерності здатний багаторазово помножити і укрупнити творчий задум вистави. Власне, в цьому і полягає подвійність професії актора, що зумовлює чималі психологічні труднощі. Протягом всієї світової історії театру слава ні одного, самого популярного драматурга, режисера, балетмейстера і т. д. не може зрівнятися зі ступенем популярності акторських «зірок»: саме вони стають справжніми володарями дум глядачів, втілюючи та символізуючи Театр.

Вищий навчальний заклад "Коледж театру і кіно", №11-7-418 у державному реєстрі вищих навчальних закладів України за №11-7-418, проводить навчання за спеціальностями «Актор театру і кіно» і «Художник – бутафор» за напрямом 0202 «Мистецтво» ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 301786), сертифікат про акредитацію (серія НІ-І № 114412).

Коледж театру і кіно був заснований в 2002 році на базі Київського театрального училища. Коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації.

Коледж при ВДІК займається організацією навчання за програмами середньої, початкової, додаткової освіти та довузівської підготовки. Взаємодія з факультетами та кафедрами ВДІК дозволяє переносити і впроваджувати в Коледжі багато вузівські традиції, надавати навчального процесу вузівській орієнтації.

Директор коледжу – Чернишов Віктор Іванович, генеральний продюсер, Переможець акції «Меценат року - 2007» і Переможець акції «Меценат року - 2007» Відмінник освіти України.

Викладачі вузу - народні та заслужені артисти України, провідні майстри мистецтв, професорсько-викладацький склад Вищих мистецьких навчальних закладів Києва.

Студенти і викладачі – постійні учасники мистецьких акцій, молодіжних вистав і концертів.

На базі коледжу працює навчальний театр.

Абітурієнти, у яких немає загальної середньої освіти, отримують її під час навчання в Коледжі.

Правила вступу в Коледж Театру і Кіно в 2015 році.

КТК

Програма позашкільної освіти включається в себе освіту з таких дисциплін: «Актор естради і шоу-бізнесу», «Хореографія», «Сольний спів», «Естетичне виховання», «Рисунок», «Живопис», а також забезпечується розвиток здібностей і обдарувань дітей, духовних запитів і вимог у відповідності з законами України про позашкільну освіту.

На перший курс Вищого навчального закладу "Коледж театру і кіно" приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають документи державного зразка про неповну або повну середню освіту та відповідні спеціальні навички.

На перших і наступних курсах можуть прийматися особи, які мають диплом державного зразка про неповну вищу освіту, академічну довідку встановленого зразка про неповну вищу освіту.

Коледж здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями та формами навчання.

При бажанні, під час навчання здійснюється підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу в вищі художні навчальні заклади. Приймаються на підготовчі курси всі охочі без обмежень за віком і рівнем освіти.

Коледж розвиває систему багатопрофільної і багаторівневої підготовки кадрів, у тому числі реалізуючи програму «Школа - Коледж - ВНЗ», яка дає молоді більше шансів на здобуття вищої освіти. Розвиваються освітні програми для учнів старших класів, ліцейські класи, початкова професійна підготовка. Проводиться підготовча робота зі школами щодо залучення до програм раннього професійного розвитку учнів 6-8-х класів.

Коледж дає учням середню професійну освіту базового рівня з видачею державного диплома про середню професійну освіту за спеціальностями: «Живопис», «Театральна та аудіовізуальна техніка» і «Техніка і мистецтво фотографії».

Форма навчання в коледжі - очна. Навчання проводиться на базі ВДІК 6 днів в тиждень. Частина студентів отримують освіту на бюджетній основі. Також передбачено навчання студентів з повною компенсацією витрат університету.

У Коледжі обладнані класи живопису та анімації, комп'ютерна лабораторія, фотолабораторія, фотопавільони, лекційні аудиторії. В Коледжі активно впроваджуються і використовуються нові технології - інформаційні, освітні, педагогічні.

Викладачі Коледжу - професори, провідні фахівці в області анімації, викладачі та аспіранти Університету, а також кращі вчителі шкіл.

В процесі навчання студенти Коледжу вивчають комплекси гуманітарних, соціально-економічних, природничих, загально-професійних і соціальних дисциплін. Для закріплення теоретичних знань навчальними планами передбачена виробнича практика студентів на навчальну кіностудії, телебачення, театрах, рекламних агентствах, пленер в місті та з виїздом за місто. Так само студенти Коледжу беруть активну участь на міжнародних виставках.

У серпні 2004 року відбувся перший набір учнів на спеціальністю «Живопис» і «Техніка і мистецтво фотографії». (86 студентів).

У 2009 році в Коледжі навчається понад 300 студентів. За попередні роки було випущено близько 100 молодих фахівців. Випускники Коледжу успішно продовжують навчання в провідних вузах, а так само успішно продовжують отримувати спеціальність вищої професійної освіти на операторському, режисерському та та інших факультетах.

В Коледжі працюють курси з професійної орієнтації. Це додаткові освітні програми, метою яких є ознайомлення школярів старших класів, осіб з середньою, середньо-спеціальною та вищою освітою з професією художника-мультиплікатора та підвищення рівня мистецької освіти.

Продовжує роботу фотошкола «Фотограф», реалізовує програми комплексної професійної підготовки. Комплексна професійна підготовка - це поєднання серйозної теоретичної бази та практичної спрямованості, активні методи навчання. Фотошкола готує фотографів широкого профілю, займається перепідготовкою фотографів і проводить навчання всіх спеціальностей, пов'язаних з фотографією.

Коледж театру і кіно, КТК

Отже, Коледж театру та кіно ВДІК дає гарну практико-орієнтовану освіту - школяр має можливість після 9 класу завершити свою середню освіту і отримати хорошу сучасну спеціальність, затребувану на ринку праці.

З повагою "Multicellphone"!