Роздрукувати сторінку

Київський медичний коледж №3, КМК №3

« Назад

Медичний коледж №3 – один з найбільших, найстаріших навчальних закладів в країні, готує кадри висококваліфікованих фахівців щодо забезпечення та зміцнення здоров'я населення.

Київський медичний коледж №3, КМК №3

Коледж створений на базі приватної школи-лікарні фельдшерів, заснованої 21 листопада 1921 року.

17 липня 1954 року навчальний заклад перейменовано в Перше Київське медичне училище.

У 1984 році для коледжу було побудовано нову будівлю за адресою вул. Привокзальна, 14/2.

З 6 травня 1992 року училище отримало статус коледжу і стало іменуватися «Медичний коледж №3», продовжуючи готувати фахівців різного профілю.

Коледж має ліцензію на ведення освітньої діяльності та свідоцтво державної акредитації. У 2009 році коледж сертифікований на відповідність системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2008 і в 2013 році отримав сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2011.

В 1997 році з урахуванням потреби і перспективи розвитку стоматологічної допомоги вперше в Україні розпочато підготовку студентів за спеціальністю «профілактична Стоматологія», кваліфікація гігієніст стоматологічний.

Коледж має хорошу матеріально-технічну базу: прекрасні аудиторії на 120 місць кожна, лабораторії та кабінети, оснащені новітньою апаратурою та сучасним обладнанням.

Сучасні вимоги до підготовки випускників, їх конкурентоспроможність, відповідність вимогам конкретних робочих місць, здатність застосовувати свої знання та вміння в умовах постійних змін неможливо виконати без участі основного замовника – лікувально - профілактичних установ.

Великі установи-роботодавці беруть активну участь в освітньому процесі: визначають вимоги до компетенцій випускників, змісту програм, оцінки якості підготовки фахівців.

КМК №3

Заняття в коледжі ведуть висококваліфіковані викладачі, мають вищу та і кваліфікаційну категорію і вчені ступені. Навчальні заняття зі студентами старших курсів проводить професорсько-викладацький склад провідних Вузів міста.

Коледж пишається своїми випускниками, багато з яких становлять еліту міської охорони здоров'я. Випускники Медичного коледжу №3 плідно працюють у всіх медичних лікувально-профілактичних і науково-дослідних установах міста.

Медичний коледж № 3 співпрацює з провідними медичними ВУЗами, науково - дослідними інститутами, амбулаторно - поліклінічною службою і стаціонарами міста.

Щорічно в коледжі випускаються фахівці: медичні лабораторні техніки, зубні техніки, гігієністи стоматологічні.

На даний момент Київський медичний коледж № 3 проходить процедуру акредитації освітніх послуг з підготовки громадян України за спеціальностями "Сестринська справа"; "Акушерська справа" та ліцензування курсів масажу.

Київський медичний коледж №3, КМК №3

Коледжем планується проведення підготовчих курсів з української мови та біології з терміном три місяці.

З повагою "Multicellphone"!