Роздрукувати сторінку

ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області

43. Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ШТ ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського

Шахтарський технікум був створений у 1964 р. З 2009 року роботу педагогічного колективу очолює директор Андрєєва В. І.

головний вхід шахтарський технікум

Адреса:........


10.05.2015 13:57/читати далі...
44. Краматорський технологічний технікум, КТТ

Студенти Краматорського технологічного технікуму є зареєстрованими користувачами віртуальних бібліотек, що в Інтернеті.

корпус КТТ

Адреса:........


10.05.2015 14:23/читати далі...
47. Донецьке музичне училище, ДМУ

Донецьке музичне училище засноване постановою Донецької обласної ради в 1935 році.

студенти донецького музичного училища

Адреса:......


10.05.2015 14:36/читати далі...
50. Маріупольський електромеханічний технікум, МЕМТ

Сьогодні Маріупольський електромеханічний технікум - це престижний, що динамічно розвивається, перспективний навчальний заклад з яскравою, самобутньою історією і добрим ім'ям. Щорічно технікум гостинно зустрічає яскраву, талановиту молодь донецького краю - наших нових студентів - і випускає фахівців, із завидною постійністю підтверджують своїми досягненнями високий професійний статус, отриманий разом з дипломом навчального закладу.

головний корпус маріупольський електромеханічний коледж

Адреса:........


10.05.2015 15:13/читати далі...
51. Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, МТ ДНУЕіТ ім. Михайла Туган-Барановського

Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, не тільки готує кваліфікованих спеціалістів а й допомагає їм з пошуком робочого місця.

головний вхід маріупольського технікуму

Адреса ВНЗ:......


10.05.2015 15:15/читати далі...
52. Горлівський технікум Донецького національного університету, ГТ ДонНУ

Горлівський технікум Донецького національного університету є сучасним навчальним закладом в гарною матеріально-технічною базою.

головний корпус Горлівського технікум

Адреса:.........


10.05.2015 15:18/читати далі...
53. Селидівський гірничий технікум, СГТ

Селидівський гірничий технікум був відкритий у 1965 році на підставі Наказу Ради Міністрів УРСР  № 765-Р від 25.06.1965 р.

головний вхід Селидівський  гірничий технікум

Адреса:........


10.05.2015 15:19/читати далі...
56. Красноармійське педагогічне училище, КПУ

Красноармійське педагогічне училище, КПУ - є закладом освіти для майбутніх педагогів, що готує висококваліфікованих фахівців та допомагає їм з пошуком майбутнього місця роботи.

головний вхід КПУ

Адреса:.......


10.05.2015 15:26/читати далі...
57. Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, ДТ ДДМА

Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії був відкритий в 1940 році. Технікум має славну історію і багаті традиції, є потужним центром підготовки фахівців міста та Донецької області. З його стін вийшло багато поколінь висококваліфікованих фахівців. Сьогодні в ДТ ДДМА навчається близько 700 студентів на денній та заочній формі навчання.

головний вхід Дружківський технікум

Адреса:........


10.05.2015 15:27/читати далі...
58. Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій, ДДТЕХТ

У Донецькому державному технікумі економіки і хімічних технологій широко застосовуються інноваційні форми і методи навчання. Викладачами технікуму активно впроваджуються в освітній процес нові інформаційні технології, особистісно-орієнтовані технології, метод проектів, модульно-рейтингові та ігрові технології, моделювання професійної діяльності та ін.

головний корпус Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій

Адреса:.......


10.05.2015 15:29/читати далі...