Роздрукувати сторінку

Шахтарський кінотехнікум, ШК

« Назад

Шахтарський кінотехнікум, ШК готує кваліфікованих фахівців з досить важливих на ринку спеціальностей в області кіноіндустрії.

головний вхід Шахтарський кінотехнікум

Адреса навчального закладу: Донецька обл., м. Шахтерськ, вул. Суворова, 46.

Спеціальності Шахтарського кінотехнікуму, ШК:

- Виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок;

- Обслуговування комп'ютерних систем і мереж.

Загальна площа будівель і приміщень Шахтарського кінотехнікуму, ШК, що знаходяться в оперативному управлінні, становить 11287,9 кв.м., з них навчальний будівля – 6 860,7 кв. м., гуртожиток – 4 427,2 кв. м.

Для здійснення освітнього процесу використовуються:

- навчальні кабінети: загальногуманітарні дисциплін, соціально-економічних дисциплін, іноземних мов, математики, хімії та біології, фізики, інформаційного забезпечення професійної діяльності, екологічних основ природокористування, комп'ютерної графіки, інженерної графіки, економіки, безпеки життєдіяльності та ін.;

- навчальні лабораторії: інформатики та обчислювальної техніки, електротехніки та електроніки, кінопроекційною техніки, телебачення та відеотехніки, експлуатації кіновідеотехніческого обладнання, підсилювальних пристроїв, пристрої запису і відтворення аналогової інформації, акустики і електроакустики, експлуатації звукової техніки, нелінійного монтажу, звукофікації театрів і концертних залів і ін.;

Шахтарський кінотехнікум має в своєму розпорядженні:

- комп'ютерні класи;

- навчальний кінотеатр;

- бібліотека, читальний зал з виходом в мережу Інтернет;

- спортивний зал.

Матеріально-технічна база постійно вдосконалюється, оновлюється і поповнюється новим обладнанням.

При проведенні занять викладачі використовують сучасне обладнання та технічні засоби навчання: відеокамери, відеомагнітофони, відеопроектори, диктофони, кінопроектори, кінокамери, музичні центри, мультимедійні проектори, телевізори, фотоапарати, комплект кіноустановки «KinotonFD -30», акустичні системи та інше обладнання.

Студенти Шахтарського кінотехнікуму, ШК забезпечуються необхідним комплексом соціально-побутових умов, які відповідають встановленим вимогам і підтримуються на достатньому рівні.

У Шахтарському кінотехнікумі, ШК створені умови для навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

У гуртожитку 79 житлових кімнат (217 місць).

Плата за проживання іногородніх студентів очної форми навчання включає:

- плату за наймання житлового приміщення у гуртожитку

- часткову плату за комунальні послуги

Звільняються від оплати за гуртожиток студенти, які відносяться до пільгових категорій.

При вході в гуртожиток вас зустрічають уважні чергові. Їх завдання захистити проживають в гуртожитку студентів від проходження сторонніх людей. Гуртожиток оздоблено камерами спостереження всередині і по зовнішньому периметру, монітор комп'ютера знаходиться у чергових.

Всі іногородні студенти, що надійшли в наш навчальний заклад, мають право заселитися в гуртожиток на підставі договору про найм житла на час навчання.

студенти ШК

Заступник директора з виховної роботи, спільно з вихователями допомагають студентам адаптуватися в нових для них умовах самостійного життя. Проводять заходи, спрямовані на здоровий спосіб життя, культуру поведінки, самовиховання і самореалізації.

У гуртожитку є все необхідне для навчання і відпочинку:

- У холі проводяться заходи зі студентами, які проживають в гуртожитку (зустріч з адміністрацією філії, представниками правоохоронних органів, проведення студентських конкурсів);

- Є кімната самопідготовки, яка працює цілодобово і призначена для індивідуальної підготовки студентів до занять, спортивна кімната, призначена для всіх студентів, які ведуть здоровий спосіб життя.

Порядок в гуртожитку підтримують самі студенти, цьому сприяють старости поверхів, Рада гуртожитку, їх завдання - поліпшення соціально-побутових умов життя студентів, організація дозвілля.

Велика увага у напрямку освіти в Шахтарському кінотехнікумі, ШК приділяється саме вивченню іноземних мов. Студенти мають особливу можливість одночасно вивчити кілька іноземних мов та спеціальну лексику.

Виховують та навчають студентів і слухачів висококваліфікований професорсько-викладацький склад, які є провідними спеціалістами і керівниками служб, які не є просто теоретичними викладачами, а які мають досвід практики, що є запорукою вивчення спеціалістів в різних напрямках. Вони постійно оновлюють програму підготовки спеціалістів, для покращення всього освітнього рівня студентського та слухацького складу університету. Звичайно всі ці фактори значно впливають на професійний ріст студентів, що випускаються з університету.

З першого дня навчання студенти зобов'язані дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, прийняті в нашому технікумі.

Запізнення на навчальні заняття не допускаються: це заважає не тільки викладачам, а й студентам, які вже заглибилися в тему заняття. На час навчального заняття не забутьте відключити мобільний телефон: це свідчитиме про вашу загальній культурі, повазі до однокурсників і викладачам. У будинках (приміщеннях) і на території технікуму куріння заборонено.

головний корпус ШК

Отже, Шахтарський кінотехнікум, ШК – сучасний заклад освіти, що готує кваліфікованих фахівців.

З повагою "!