Роздрукувати сторінку

Артемівське медичне училище, АМУ

« Назад

16.05.2015 01:07

Артемівське медичне училище, АМУ надає своїм студентам можливість отримати кваліфіковану медичну освіту та всі вміння для застосування на ринку медичних послуг регіону та держави в цілому.

Головний корпус АМУ

Адреса навчального закладу: 84506, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Носакова, 9.

Артемівське медичне училище, АМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

- Лікувальна справа (фельдшер);

Здійснює надання лікувально-профілактичної допомоги, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Проводить лабораторні дослідження. Діагностує типові випадки найбільш часто зустрічаються захворювань і призначає лікування, виписує рецепти, володіє сучасними методами терапії та профілактики захворювань. Надає долікарську невідкладну допомогу, асистує лікаря при оперативних втручань і складних процедурах, приймає нормальні пологи. Здійснює поточний санітарний нагляд, організовує і проводить протиепідемічні заходи.

- Сестринська справа (медична сестра) – юнаки та дівчата (Строк навчання 3 роки).

Здійснює догляд за хворими в лікувально-профілактичному закладі і вдома. Надає долікарську медичну допомогу, проводить санітарно-просвітницьку роботу, здійснює забір матеріалів для лабораторних досліджень і проводить найпростіші аналізи, здійснює стерилізацію інструментарію, перев'язувальних засобів і предметів догляду за хворими. Несе відповідальність за витрачання ліків у відділенні, забезпечує виконання лікарських призначень, облік, зберігання, використання лікарських засобів і етилового спирту.

Артемівське медичне училище занесено до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України, про що свідчить довідка Державного комітету статистики України № 2011189 7-25-736 від 30.05.2002р.

Артемівське медичне училище здійснює освітню діяльність, пов'язану з отриманням неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за двома акредитованими спеціальностями денної форми навчання: 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа», про що свідчить Рішення акредитаційної комісії України від 03.06.14р. № 109.

Бібліотека АМУ є найважливішим структурним підрозділом коледжу, забезпечує навчальною літературою та інформацією навчально-виховний процес, а так само центром поширення знань, духовного і інтелектуального спілкування.

емблема АМУ

Бібліотека забезпечує повне та оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, співробітників коледжу відповідно з інформаційними запитами на основі широкого доступу до фондів і довідково-пошукового апарату бібліотеки.

Розвиток нових бібліотечних технологій, їх вивчення та впровадження в практику роботи, зрослі вимоги сучасного читача до інформації та способам її отримання, зумовило розвиток інформаційної культури користувачів.

Бібліотека приділяє велику увагу формуванню світогляду читачів, культури читання. У бібліотеці проводяться тематичні виставки літератури, виставки нових надходжень, таким чином, підтримує інтерес до читання. Піклуючись про якість надаваних послуг, співробітники бібліотеки використовують як сучасні електронні технології, так і традиційні, а також всі можливі форми обслуговування читачів, які забезпечують максимальну зручність і найкращим чином забезпечують освітній процес.

Основою для поліпшення якості інформаційного забезпечення є ефективний зворотний зв'язок. Регулярне проведення соціологічних досліджень дозволяє вивчати попит, оцінювати відповідність і якість наданих ресурсів і послуг, своєчасно вносити зміни в поточні та перспективні плани роботи бібліотеки.

Загальна площа бібліотеки коледжу з читальним залом - 110,5 кв. м.

Кількість посадочних місць в читальному залі - 32.

Загальна кількостей одиниць зберігання - 12003 екз. в т. ч. навчальній - 11103 екз.

У бібліотеці коледжу встановлено 16 комп'ютерів, принтер, сканер, екран і відеопроектор.

Всі комп'ютери мають вихід в Інтернет.

Для бібліотек освітніх установ, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти, при комплектуванні фонду навчальною літературою відповідно до реалізованими освітніми програмами встановлені наступні нормативи забезпеченості навчаються навчальними виданнями на одного учня:

- Для основної навчальної літератури: підручники, навчально-наочні посібники (Колективного користування), робочі зошити - 1,0; довідники та навчально наочні посібники (індивідуального користування) - 0,5;

- Для додаткової навчальної літератури: за всіма видами видань - 0,1.

При комплектуванні навчального фонду обсяг навчальних видань, рекомендованих (Допущених) освіти та науки для використання в освітньому процесі освітніх установ, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти, повинен становити не менше 80% основної навчальної літератури.

Фонд основної навчальної літератури комплектується з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки відповідно до переліку навчальних видань для освітніх установ, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти, рекомендованих Міносвіти, затвердженими наказами на черговий рік.

Практична підготовка фахівців проводиться на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів м Донецьк та районних лікарень.

У медтехнікум працюють досвідчені висококваліфіковані викладачі.

Своє дозвілля студенти можуть провести у спортивних секціях (баскетбол, волейбол, лижі, легка атлетика, настільний теніс, аеробіка). Займаються науково-дослідною роботою з предметів «Хірургія»» « Педіатрія», «Терапія», «Інфекційні хвороби», «Нервові хвороби», «Ортопедична стоматологія», «Фізіотерапія», «Фармакологія», «Інформатика» і т. д.

студенти АМУ

Отже, Артемівське медичне училище, АМУ – сучасний заклад медичної освіти Донецького регіону, що не лише проводить теоретичну підготовку кадрів а й практичну практику студентів в установах охорони здоров’я регіону.

З повагою "!