Роздрукувати сторінку

Горлівський машинобудівний коледж, ГМК

« Назад

Мета виховної роботи в Горлівському машинобудівному коледжі - формування якості гуманіста, громадянина, патріота, особистісних якостей і якостей інтелігентності, професійних здібностей.

головний корпус ГМК

Адреса: вул. Івана Франка, 1, м. Горлівка, Донецька обл.

Економічна сфера - головна сфера життя суспільства, вона визначає хід всіх відбуваються в ньому процесів.

Машинобудування - основа основ економіки будь-якої держави. Рівень розвитку машинобудування є одним з вирішальних факторів, що впливають на розвиток країни. Від рівня машинобудування залежать найважливіші питомі показники економіки країни: обороноздатність держави, продуктивність праці, рівень екологічної безпеки і промислового виробництва, матеріаломісткість і енергоємність ВВП.

Висококласні фахівці в галузі економіки та машинобудування будуть затребувані завжди.

Спеціальності підготовки в ГМК:

1. Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

Випускник з кваліфікацією «технолог» може займати на підприємствах переробної промисловості, в першу чергу, - на машинобудівних, первинні посади техніка-технолога (механіка), технолога, техніка з нормування праці, техніка з підготовки виробництва, диспетчера виробництва, техніка з підготовки технічної документації .

Випускна циклова комісія технологічних дисциплін представлена висококваліфікованими викладачами, постійно вносить зміни в програми підготовки з урахуванням сучасних виробничих технологій.

2. Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Випускник з кваліфікацією «електромеханік» може займати на підприємствах переробної промисловості, в першу чергу, - на машинобудівних, первинні посади електромеханіка, електромеханіка ділянки, техніка по автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з налагоджування та випробувань, контролера роботів.

Випускна циклова комісія електромеханічних дисциплін представлена висококваліфікованими викладачами, постійно вносить зміни в програми підготовки з урахуванням сучасних виробничих технологій.

Термін навчання за денною формою:

- на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;

- на базі 11 класів - 2 роки 10 міс.

Термін навчання за заочною формою:

- на базі 11 класів і ПТУ - 2 роки 4 міс.

Завершальна форма навчання - дипломний проект.

Горлівський машинобудівний коледж пишається випускниками цих спеціальностей, більшість яких продовжують свою освіту за спеціальностями «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи» або «Металургійне обладнання» в Донецькому Національному технічному університеті, з яким коледж співпрацює 18 років по забезпеченню безперервної підготовки молоді.

3. Економіка підприємства

Випускник з кваліфікацією «економіст» може займати в будь-яких галузях економічної діяльності первинні посади техніка з нормування праці, техніка з планування, техніка по руду, хронометражиста, агента або інспектора страхового, кредитного, торгового, організатора з постачання або збуту, інспектора з кадрів, помічника керівника малого підприємства.

Випускна циклова комісія обліково-економічних дисциплін представлена творчими, мобільними викладачами, постійно вносить зміни в програми підготовки з урахуванням сучасних інформаційних технологій організації та обліку. Голова комісії Горбатовська Наталія Валентинівна.

4. Бухгалтерський облік

Випускник з кваліфікацією «бухгалтер» може займати в будь-яких галузях економічної діяльності первинні посади бухгалтера, розраховувача, касира, завідувача касою, експерта - касира, інспектора з інвентаризації, інспектора - ревізора, обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, агента або інспектора страхового, кредитного, торгового , тарифікатора.

Термін навчання за денною формою:

- на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців;

- на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців;

- на базі ПТУ - 1 рік 8 міс.

Термін навчання за заочною формою:

- на базі 11 класів і ПТУ - 1 року 10 міс.

вхід ГМК

У коледжі є все, що необхідно для навчання, дозвілля та творчого розвитку особистості: у двох поруч розташованих навчальних корпусах є:

- 26 навчальних кабінетів;

- 10 лабораторій;

- 2 комп'ютерних класи;

- Спортивний зал;

- Інформаційно-методичний кабінет;

- Кабінет психологічної підтримки;

- Бібліотека та читальний зал;

- Електронна бібліотека з доступом у глобальну мережу Інтернет;

- Центр працевлаштування випускників;

- Буфет, кафетерій;

- Медичний кабінет.

Модель виховання: особистість => громадянин => фахівець.

Завдання виховної роботи:

- Формування базової культури особистості, оволодіння соціальним досвідом;

- Розвиток потреби отримувати знання та вдосконалювати професійну майстерність;

- Забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку;

- Розвиток морального ставлення до праці;

- Вдосконалення творчих можливостей учнів;

- Розвиток комунікабельності;

- Формування навичок самоврядування;

- Реалізація професійного потенціалу.

Кінцева мета виховної роботи - забезпечення готовності особистості, громадянина до професійної діяльності.

емблема Горлівський Машинобудівний коледж

Отже, Горлівський машинобудівний коледж є навчальним закладом, що готує професіоналів в сфері машинобудування для роботи в регіоні та державі в цілому.

З повагою "!