Роздрукувати сторінку

Костянтинівське медичне училище, КМУ

« Назад

Історія Костянтинівського медичного училища почалася у 1931 році, коли була створена у місті фельдшерсько-акушерська школа.

 корпус КМУ

Адреса: вул. Суворова, 15, м. Костянтинівка, Донецька обл.

Медучилище є вищим навчальним закладом І рівня акредитації. Здійснює підготовку молодших спеціалістів з напряму “Медицина” за спеціальностями:

- Лікувальна справа;

- Акушерська справа;

- Сестринська справа.

Сьогодні в медичному училищі навчається до 500 студентів.

Крім того, в коледжі проводяться:

- додаткова професійна підготовка;

- професійна: перепідготовка.

Матеріальну базу КМУ на сьогоднішній день складають два сучасних навчальних корпуси:

- 4х поверховий навчальний корпус;

- типова стоматологічна поліклініка;

- корпус доклінічного практичного навчання.

головний корпус КМУ

В яких розміщуються:

- спортивний зал з тренажерами;

- електронна бібліотека з виходом в Інтернет;

- навчальні кабінети, обладнані сучасними багатофункціональними тренажерами, фантомами, технічними засобами навчання, сучасним медичним обладнанням.

Загальна площа КМУ, використовувана в навчальному процесі, складає більше 4 000 м2.

За роки діяльності Костянтинівського медичного училища, КМУ підготовлено понад 4 тисяч фахівців. Покращилася якість підготовки студентів у зв'язку з введенням нових державних освітніх стандартів і підвищенням вимог до рівня підготовки фахівців.

Сучасний фахівець повинен володіти багатоаспектними знаннями в галузі менеджменту та маркетингу, економіки та управління, інформатики; вільно володіти сучасними інформаційними технологіями й іноземними мовами.

Підготовці всебічно розвиненої фахівця сприяє реформування в системі освіти та охорони здоров'я, впровадження та реалізації в навчальному закладі інноваційних проектів, участь у форумах, конференціях, з'їздах з вишукування якнайшвидших шляхів реформування в системі освіти.

З ініціативи Костянтинівського медичного училища, КМУ проводяться круглі столи, науково-практичні конференції, семінари за участю провідних роботодавців, навчальних закладів вищої освіти, служби зайнятості населення, що сприяє підвищенню якості освітніх послуг коледжу.

В основі формулювання тим круглих столів і конференцій лежить попереднє проведення усних і письмових опитувань всіх зацікавлених сторін, їх аналіз та розробка пропозицій.

Результатом даної роботи є розширення, вдосконалення додаткових послуг з урахуванням потреб сучасної системи охорони здоров'я, розширення вимог кваліфікаційних характеристик фахівця.

Розширення освітніх послуг дозволяє КМУ:

- Поглиблювати знання викладачів і студентів;

- Розвивати творчий потенціал педагогів та студентів, самореалізовуватися;

- Швидко адаптуватися до мінливих умов, потребам ринку;

- Залучати до співпраці більше роботодавців та соціальних партнерів;

- Прогнозувати модель випускника з урахуванням вимог соціального замовлення;

- Співвіднести еталонний і реальний рівні підготовки та визначити цільове доданок;

- Апробувати нові технології, форми, методи навчання;

- Розробляти інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;

- Брати участь у заходах обласного рівня;

- Формувати новий зміст освіти з урахуванням використання національно регіонального компоненту;

- Зміцнювати матеріально-технічну базу навчального закладу та його фінансовий стан.

Основним результатом вжитих заходів по сприянню у працевлаштуванні та адаптації випускників КМУ є збільшення з кожним роком числа працевлаштованих випускників. При чому працевлаштування здійснюється на робочі місця відповідно до одержаної професією.

За даними служби зайнятості за останні 5 років фактів звернення випускників нашого училища з питання працевлаштування не зареєстровано. І це при тому, що у професійній діяльності медичного працівника середньої ланки залишається багато складнощів і невирішених проблем.

Педагогічний колектив Костянтинівського медичного училища, КМУ складають високваліфіцірованние фахівці. Вони беруть активну участь в освітньому просторі області та регіону.

Робота установ середньої професійної освіти в складних і часом важкопрогнозованих умовах сучасності неможлива без постійного вдосконалення діяльності, націленої, в першу чергу на поліпшення якості освітніх послуг.

Якість освітніх послуг і здатність середнього спеціального навчального закладу до здійснення інноваційної діяльності визначає його імідж в громадській думці. Від цього ж залежить конкурентоспроможність навчального закладу, здатність залучати інтелектуальні та матеріальні ресурси, і, отже, - створювати необхідні умови для подальшого підвищення якості освіти.

Такий концептуальний підхід сьогодні характерний для професійної освіти і є основним у стратегії управління. Саме в руслі цього підходу працює Костянтинівське медичне училище, КМУ  на сьогоднішній день.

головний вхід КМУ

Отже, Костянтинівське медичне училище, КМУ, сучасний освітній заклад медичного спрямування в Донецькій області, що готує кваліфікованих спеціалістів для підприємств регіону та України.

З повагою "!