Роздрукувати сторінку

Селидівський гірничий технікум, СГТ

« Назад

10.05.2015 15:19

Селидівський гірничий технікум був відкритий у 1965 році на підставі Наказу Ради Міністрів УРСР  № 765-Р від 25.06.1965 р.

головний вхід Селидівський  гірничий технікум

Адреса: вул. К. Маркса, 35, м. Селидове, Донецька обл.

У технікумі Ви маєте змогу отримати вищу освіту за освітньо - кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" зі спеціальностей:

- Підземна розробка корисних копалин - за денною формою навчання на базі 9 та 11 класів, за заочною формою навчання на базі 11 класів (на державній та комерційній основах);

- Шахтне і підземне будівництво - за денною формою навчання на базі 9 класів, за заочною формою навчання на базі 11 класів (на державній та комерційній основах);

- Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв - за денною формою навчання на базі 9 класів, за заочною формою навчання на базі 11 класів (на державній та комерційній основах);

- Бухгалтерський облік - за денною формою навчання на базі 9 класів (тільки на комерційній основі);

- Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів - за денною формою навчання на базі 9 класів (тільки на комерційній основі), за заочною формою навчання на базі 11 класів (тільки на комерційній основі);

- Організація і регулювання дорожнього руху - за денною формою навчання на базі 9 класів (тільки на комерційній основі), за заочною формою навчання на базі 11 класів (тільки на комерційній основі).

Бібліотека Селидівський гірничий технікум забезпечила викладачів і студентів доступом до електронно - бібліотечної системи. В системі представлені електронні видання по досліджуваним в технікумі дисциплінам.

Наші завдання:

- Надавати допомогу в навчальному процесі;

- Комплектувати фонд відповідно до профілю технікуму;

- Оперативно задовольняти інформаційні потреби;

- Виховувати інформаційну культуру користувачів.

Бібліотека є структурним підрозділом Селидівського гірничого технікуму. Обслуговує користувачів денного та заочного відділень, філії КузГТУ, викладачів, службовців і працівників технікуму.

Розпорядженні великим книжковим фондом з усіх галузей знань, більша частина якого становить навчальна література.

Напрямки роботи:

- Бібліотечно - бібліографічне обслуговування: індивідуальне, групове, виставкова діяльність.

- Інформаційно - бібліографічна діяльність: основи інформаційної культури; бібліографічне інформування; довідково - бібліографічне обслуговування.

студенти селидівський гірничий технікум

Єдність цих напрямків допомагає здійснювати рекомендацію книги, спрямовану на духовний розвиток користувача, розкривати можливості бібліотеки, формувати інформаційну культуру.

Довідково - бібліографічний апарат - основна ланка пошуку інформації. Включає в себе:

- Фонд довідкових видань;

- Алфавітний, систематичний, електронний каталоги;

- Бібліографічні покажчики;

- Предметна картотека статей;

- Картотека журнальних статей;

- Картотека персоналій.

Ці пошукові носії різнобічно розкривають фонд бібліотеки перед користувачами.

Дозволяють підвищити рівень інформаційної культури освітнього процесу, розширюють можливість пропаганди книги та читання, а також самостійної діяльності студентів.

Вся діяльність бібліотеки спрямована на повну реалізацію перспективних ідей сучасної освіти.

Інформаційний центр створено в державному освітньому закладі з метою:

- Задоволення потреб педагогічного колективу, студентів, їх батьків в оперативному наданні інформації;

- Створення каталогів навчальних інформаційних матеріалів і баз даних, нормативно-правових документів;

- Впровадження нових інформаційних технологій у викладання різних дисциплін;

- Накопичення та тиражування різних інформаційних матеріалів;

- Якнайповнішого використання можливостей корпоративних мереж освіти всіх рівнів, глобальних мереж всього світу.

Організація структури Центру забезпечує її діяльність у таких взаємопов'язаних напрямках:

- Методичне забезпечення діяльності освітньої установи;

- Технічне оснащення навчального закладу засобами ТСО та обслуговування засобів ОТ;

- Підвищення кваліфікації співробітників освітньої установи;

- Програмно-методичне забезпечення;

- Інформаційне забезпечення;

- Функціонування поста електронної пошти або доступу до Internet;

- Проведення заходів з інформаційної безпеки.

Структура Центру, його підрозділів (склад устаткування, кабінетів і приміщень) визначаються керівником освітнього закладу.

Методичне забезпечення діяльності здійснюється методистом освітньої установи.

До складу Центру входять приналежні йому два кабінети інформатики, кабінет центру нових інформаційних технологій, серверна кімната, електронна пошта та доступ до Internet, обладнання локальної мережі освітнього закладу, обладнання для тиражування друкованих матеріалів.

До складу відділу входять:

- Завідувач відділу;

- Інженер – програміст;

- Лаборант.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

Центр утримується за рахунок цільових бюджетних асигнувань, що включаються в базове фінансування освітньої установи, та позабюджетних надходжень (спонсорської допомоги, благодійного фонду, надходжень від наданих послуг).

У структуру інформаційного центру входить наступний мінімальний набір обладнання з відповідним наповненням:

- Загальна локальна мережа освітнього закладу, що з'єднує комп'ютери в кабінетах, бібліотеці, центрі нових інформаційних технологій з серверної кімнатою;

- Обладнання для тиражування матеріалів (ксерокс, принтер, сканер, плоттер), комп'ютери з доступом в Internet;

- Серверна кімната з інформаційними базами даних: портфоліо студентів і співробітників; електронний комплект навчально-нормативної документації; фонд відеофільмів, аудіозаписів, слайдів, презентацій.

головний корпус Селидівський гірничий технікум

Отже, Селидівський гірничий технікум є  навчальним закладом, що забезпечений гарною матеріально-технічною базою та всіма ресурсами для навчання.

З повагою "!