Роздрукувати сторінку

Краматорський технологічний технікум, КТТ

« Назад

Студенти Краматорського технологічного технікуму є зареєстрованими користувачами віртуальних бібліотек, що в Інтернеті.

корпус КТТ

Адреса: бул. Машинобудівників, 36, м. Краматорськ, Донецька обл.

Спеціальності Краматорського технологічного технікума:

5.14010201 "Обслуговування і ремонт електропобутової техніки"

Спеціальність 5.14010201 "Обслуговування і ремонт електропобутової техніки" заснована в 1967 році.

Напрям підготовки 1401 "Побутове обслуговування".

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік" заснована в 1967 році.

5.02020702 "Перукарське мистецтво і декоративна косметика"

Спеціальність 5.02020702 "Перукарське мистецтво і декоративна косметика" заснована в 2004 році.

Напрям підготовки 0202 " Мистецтво".

5.05160201 "Швейне виробництво"

Спеціальність 5.05160201 "Швейне виробництво" по напряму 0516 "Текстильна і легка промисловість" заснована в 1967 році.

5.05160203 "Моделювання і конструювання промислових виробів"

Бібліотека - підрозділ Краматорського технологічного технікума, здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, є центром поширення інформації, духовного та інтелектуального спілкування.

студенти КТТ

Основними напрямками роботи бібліотеки є:

• інформаційне забезпечення освітнього процесу;

• повне та оперативне задоволення потреб особистості в книзі та інформації в цілях інтелектуального, морального і професійного розвитку;

• розвиток інформаційних ресурсів бібліотеки;

• вдосконалення та оновлення книжкового фонду відповідно до потреб освітнього процесу;

• вдосконалення бібліотеки як структурного підрозділу коледжу відповідно до Програми розвитку Краматорського технологічного технікума.

Реалізація основних освітніх програм з усіх спеціальностей забезпечується доступом кожного студента до інформаційних ресурсів.

Книжковий фонд бібліотеки налічує 35 тисяч примірників. До складу фонду входять різні види документів (книги, журнали газети та ін.), У тому числі на електронних носіях, доступні широкому колу користувачів. Виписує 49 найменувань періодичних видань, обов'язково не менше одного науково - технічного журналу за профілем кожної спеціальності.

Протягом 2014 року бібліотечний фонд навчальної літератури оновлено на 15%.

Читальний зал бібліотеки оснащений комп'ютерною технікою, що дає можливість студентам працювати з електронним каталогом бібліотеки, електронними виданнями, цифровими освітніми ресурсами, розміщеними на сервері коледжу та освітніх порталах в Інтернеті.

головний корпус ктт

З метою розвитку інформаційного освітнього середовища, її змістовного наповнення, в Краматорського технологічного технікума ведеться спільна робота викладачів і студентів з проектування та розробки електронних навчальних видань, які надалі впроваджуються в навчальному процес.

Сьогодні активно впроваджує інформаційні технології у всі сфери своєї діяльності. І головне завдання бібліотеки в даному випадку - забезпечення навчального процесу повноцінної інформаційної підтримкою.

Електронно-інформаційне забезпечення Краматорського технологічного технікума

З метою якісної підготовки фахівців, отримання професійних навичок, кабінети і лабораторії Краматорського технологічного технікума оснащуються персональними комп'ютерами з відповідним програмним забезпеченням.

В даний час комп'ютерна база Краматорського технологічного технікума налічує 143 персональних комп'ютерів, всі комп'ютери підключені до мережі Інтернет.

Крім комп'ютерних класів, більша частина навчальних аудиторій оснащенна автоматизованими робочими місцями викладача з виходом в Інтернет. Для проведення навчальних занять з використанням комп'ютерів, в аудиторіях, не оснащених комп'ютерною технікою, використовується п'ять комплектів мобільного комп'ютерного класу.

Для забезпечення ефективності інформаційного забезпечення навчального процесу, ведеться систематичний моніторинг використання ресурсів Інтернету. На основі аналізу використовуваного трафіку будується мережева політика.

У Краматорському технологічному технікумі ведеться велика робота по створенню інформаційної інфраструктури, оновлення та модернізації матеріально-технічної бази коледжу.

Основна увага приділяється розвитку локальних обчислювальних мереж, Web-простору коледжу. Для забезпечення повноти, актуальності, затребуваності і доступності інформації про результати освітньої та інноваційної діяльності технікуму динамічно розвивається офіційний сайт.

Кожен майбутній студент та випускник може побачити інформацію про технікум, продивитися основні предмети що в ньому вивчаються, та побачити як відпочивають студенти в фотогалереї на сторінках сайту.

Для батьків також є важлива інформація щодо майбутнього працевлаштування студентів технікуму.

В даний час в технікумі ведеться робота з формування навчальних і елективних дистанційних курсів для учнів, проводяться установчі семінари для викладацького складу по використанню середовища Moodle в навчальному процесі.

головний вхід краматорський технологічний технікум

Отже, Краматорський технологічний технікум надає своїм студентам всі можливості для навчання та веселого дозвілля.

З повагою "!