Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ 37. Горлівський автотранспортний технікум Донецького національного технічного університету, ГАТ ДонНТУ

Горлівський автотранспортний технікум Донецького національного технічного університету, ГАТ ДонНТУ

« Назад

02.05.2015 05:21

На денному та заочному відділеннях Горлівського автотранспортного технікуму навчається близько 1500 чоловік. Щорічний випуск коливається від 250 до 300 осіб, що мізерно мало для нашого міста. Якість підготовки фахівців високе і підтвердженням цьому є думка незалежних експертів.

горлівський автотранспортний технікум головний корпус

Адреса Горлівського автотранспортного технікуму: просп. Леніна, 5, м. Горлівка, Донецька обл.

Спеціальності Горлівський автотранспортний технікум:

- 190604.51 (1705) «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів»;

- 190701.51 (2401) «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті»;

- 080110.51 (0601) «Економіка та бухгалтерський облік» (по галузях);

- 030503.51 (0201) «Правознавство»;

- 100112.51 «Сервіс на транспорті» (за видами транспорту);

- 080504.51 «Державне та муніципальне управління»;

- 080300.51 «Комерція».

Основні місця роботи випускників: державні та приватні автопідприємства, станції технічного обслуговування автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва, державна інспекція безпеки дорожнього руху, транспортна інспекція та інші підприємства, діяльність яких пов'язана з автомобілями і перевезеннями.

В даний час навчання проводиться за двома спеціальностями автомобільного профілю:

- Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

- Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті.

Крім цього студенти технікуму протягом останніх років посідають перші місця в регіоні в олімпіадах зі спеціальності «Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту».

Навчально-матеріальна база Горлівський автотранспортний технікум включає:

6 лабораторій:

- лабораторія технічного обслуговування автомобілів;

- лабораторія ремонту автомобілів;

- лабораторія загальної електротехніки з основами електроніки;

- лабораторія пристрою автомобілів;

- лабораторія матеріалознавства;

- лабораторія теорії двигунів внутрішнього згоряння.

- 31 навчальний кабінет;

- спортивний зал;

- бібліотека і читальний зал;

- навчально-виробничі майстерні;

- навчальний гараж на 10 автомобілів.

головний вхід горлівський автотранспортний технікум

Головною метою центру Горлівський автотранспортний технікум є кадрове забезпечення транспортної галузі якісними, високоосвіченими і кваліфікованими фахівцями.

Навчання в нашому центрі це:

- індивідуальний підхід і дотримання інтересів наших клієнтів;

- висококваліфіковані викладачі;

- видача свідоцтв встановленого зразка.

Центр веде перепідготовку та підвищення кваліфікації контингенту слухачів, що мають основне загальне, середнє, середню професійну, вищу професійну освіту і вищу освіту.

Мета навчання: дати слухачам необхідний рівень знань для здійснення керівництва перевезенням вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, що має сприяти стабільному функціонуванню ринку транспортних послуг та захисту прав споживачів, забезпечення безпеки руху та дотримання екологічних норм при експлуатації автомобільного транспорту.

Навчання включає в себе лекційні та практичні заняття. Навчання завершується іспитом по курсу і видачею посвідчення встановленого зразка терміном на 5 років.

Завдання навчання (Горлівський автотранспортний технікум):

- ознайомити з основними правовими нормами, що регламентують автотранспортну діяльність;

- дати необхідні знання про основні експлуатаційних властивостях і вимогах, пропонованих до автотранспортних засобів при їх експлуатації, шляхи і методи справного технічного стану;

- ознайомити з організацією роботи щодо забезпечення безпеки руху порядком аналізу та оформлення ДТП;

- дати знання про організацію та виконанні вантажних і пасажирських перевезень, перевезень небезпечних вантажів, поняття про транспортно-експедиційної діяльності;

- дати основні поняття в галузі фінансової та управлінської діяльності в умовах ринкової економіки, що включає основи ціноутворення, собівартості перевезень, бухгалтерського обліку та звітності, менеджменту та маркетингу, аналізу фінансової діяльності, страхування;

- сформувати необхідні знання в галузі охорони праці, техніки безпеки на автомобільному транспорті.

Творче ставлення до праці, активне використання нових педагогічних технологій відбивається в методичних розробках викладачів.

Педагоги роблять упор на самостійну роботу студентів, проводячи клуби за інтересами, зустрічі з випускниками, фахівцями Калузького обласного споживспілки та інших форм власності, для поглиблення практичних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців.

Програма виробничої практики дозволяє закріпити теоретичні знання на робочому місці. Навчальна практика проводиться в навчальних кабінетах, комп'ютерних класах. Практика кваліфікаційна - в діючих підприємствах системи споживчої кооперації та підприємствах різних форм власності.

студенти горлівський автотранспортний технікум

Практика триває 3-4 тижні на 2 курсі, на 3 курсі - 6 тижнів.

У технікумі організуються публічні зустрічі з практичними працівниками. Враження від них залишаються надовго. Педагоги при цьому набувають орієнтир, в якому напрямку, враховуючи вимоги сучасного життя, готувати кадри нової формації; студенти отримують наочний урок, на що слід особливо звертати увагу в процесі навчання.

З повагою "!