Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Донецької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Донецької області \ ЗВО (ВНЗ) Донецької області та їх рейтинг \ 37. Горлівський автотранспортний технікум Донецького національного технічного університету, ГАТ ДонНТУ

Горлівський автотранспортний технікум Донецького національного технічного університету, ГАТ ДонНТУ

« Назад

На денному та заочному відділеннях Горлівського автотранспортного технікуму навчається близько 1500 чоловік. Щорічний випуск коливається від 250 до 300 осіб, що мізерно мало для нашого міста. Якість підготовки фахівців високе і підтвердженням цьому є думка незалежних експертів.

горлівський автотранспортний технікум головний корпус

Адреса Горлівського автотранспортного технікуму: просп. Леніна, 5, м. Горлівка, Донецька обл.

Спеціальності Горлівський автотранспортний технікум:

- 190604.51 (1705) «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів»;

- 190701.51 (2401) «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті»;

- 080110.51 (0601) «Економіка та бухгалтерський облік» (по галузях);

- 030503.51 (0201) «Правознавство»;

- 100112.51 «Сервіс на транспорті» (за видами транспорту);

- 080504.51 «Державне та муніципальне управління»;

- 080300.51 «Комерція».

Основні місця роботи випускників: державні та приватні автопідприємства, станції технічного обслуговування автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва, державна інспекція безпеки дорожнього руху, транспортна інспекція та інші підприємства, діяльність яких пов'язана з автомобілями і перевезеннями.

В даний час навчання проводиться за двома спеціальностями автомобільного профілю:

- Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

- Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті.

Крім цього студенти технікуму протягом останніх років посідають перші місця в регіоні в олімпіадах зі спеціальності «Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту».

Навчально-матеріальна база Горлівський автотранспортний технікум включає:

6 лабораторій:

- лабораторія технічного обслуговування автомобілів;

- лабораторія ремонту автомобілів;

- лабораторія загальної електротехніки з основами електроніки;

- лабораторія пристрою автомобілів;

- лабораторія матеріалознавства;

- лабораторія теорії двигунів внутрішнього згоряння.

- 31 навчальний кабінет;

- спортивний зал;

- бібліотека і читальний зал;

- навчально-виробничі майстерні;

- навчальний гараж на 10 автомобілів.

головний вхід горлівський автотранспортний технікум

Головною метою центру Горлівський автотранспортний технікум є кадрове забезпечення транспортної галузі якісними, високоосвіченими і кваліфікованими фахівцями.

Навчання в нашому центрі це:

- індивідуальний підхід і дотримання інтересів наших клієнтів;

- висококваліфіковані викладачі;

- видача свідоцтв встановленого зразка.

Центр веде перепідготовку та підвищення кваліфікації контингенту слухачів, що мають основне загальне, середнє, середню професійну, вищу професійну освіту і вищу освіту.

Мета навчання: дати слухачам необхідний рівень знань для здійснення керівництва перевезенням вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, що має сприяти стабільному функціонуванню ринку транспортних послуг та захисту прав споживачів, забезпечення безпеки руху та дотримання екологічних норм при експлуатації автомобільного транспорту.

Навчання включає в себе лекційні та практичні заняття. Навчання завершується іспитом по курсу і видачею посвідчення встановленого зразка терміном на 5 років.

Завдання навчання (Горлівський автотранспортний технікум):

- ознайомити з основними правовими нормами, що регламентують автотранспортну діяльність;

- дати необхідні знання про основні експлуатаційних властивостях і вимогах, пропонованих до автотранспортних засобів при їх експлуатації, шляхи і методи справного технічного стану;

- ознайомити з організацією роботи щодо забезпечення безпеки руху порядком аналізу та оформлення ДТП;

- дати знання про організацію та виконанні вантажних і пасажирських перевезень, перевезень небезпечних вантажів, поняття про транспортно-експедиційної діяльності;

- дати основні поняття в галузі фінансової та управлінської діяльності в умовах ринкової економіки, що включає основи ціноутворення, собівартості перевезень, бухгалтерського обліку та звітності, менеджменту та маркетингу, аналізу фінансової діяльності, страхування;

- сформувати необхідні знання в галузі охорони праці, техніки безпеки на автомобільному транспорті.

Творче ставлення до праці, активне використання нових педагогічних технологій відбивається в методичних розробках викладачів.

Педагоги роблять упор на самостійну роботу студентів, проводячи клуби за інтересами, зустрічі з випускниками, фахівцями Калузького обласного споживспілки та інших форм власності, для поглиблення практичних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців.

Програма виробничої практики дозволяє закріпити теоретичні знання на робочому місці. Навчальна практика проводиться в навчальних кабінетах, комп'ютерних класах. Практика кваліфікаційна - в діючих підприємствах системи споживчої кооперації та підприємствах різних форм власності.

студенти горлівський автотранспортний технікум

Практика триває 3-4 тижні на 2 курсі, на 3 курсі - 6 тижнів.

У технікумі організуються публічні зустрічі з практичними працівниками. Враження від них залишаються надовго. Педагоги при цьому набувають орієнтир, в якому напрямку, враховуючи вимоги сучасного життя, готувати кадри нової формації; студенти отримують наочний урок, на що слід особливо звертати увагу в процесі навчання.

З повагою "!