Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Донецької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Донецької області \ ЗВО (ВНЗ) Донецької області та їх рейтинг \ 101. Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая

Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая

« Назад

16.05.2015 07:51

Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая може дати Вам таку освіту, яка дозволить Вам в умовах ринкової економіки працювати в комерційних структурах, маркетингових службах, банках, податкових інспекціях, фінансово - розрахункових центрах, підприємствах торгівлі, громадського харчування, виробництва, транспорту, митних службах та інших сферах життя.

головний корпус Донбаський інститут техніки та менеджменту

Адреса навчального закладу: вул. Машинобудівників, 32, м. Краматорськ, Донецька обл.

Спеціальності Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая:

- Філологія;

- Міжнародна економіка;

- Фінанси і кредит;

- Облік і аудит;

- Правознавство;

- Менеджмент;

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансований природокористування;

- Програмна інженерія;

- Нафтогазова справа;

- Радіоелектронні апарати;

- Фізична реабілітація.

У Донбаському інституті техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая створено студентську раду інституту.

Цілі і завдання ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая:

- Основною метою діяльності студентської ради є створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентів, сприяння поліпшенню професійної підготовки учнів, залучення студентів до наукової та видавничу діяльність;

- Студентська рада має сприяти реалізації прав та інтересів студентів, забезпечити їх правовий захист і соціальну підтримку;

- Метою студентської ради є навчання студентів інституту самоорганізації, керівництву та підпорядкування з метою формування особистості, пристосованої до сучасних соціальних умов. Студентська рада має сприяти виробленню в учнів високої культури поведінки, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції.

Студентська рада здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: навчальна і творча діяльність; наукова; культурно-масова; трудова; спортивна; інформаційна.

Структура студентської ради ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая

До складу студентської ради входять: голова студентської ради, завідувачі секторами:

1) навчальним і творчим, він же - заступник голови ради;

2) науковим;

3) культурно-масової та спортивної роботи.

Організація поточної діяльності студентської ради здійснюється на засіданні студентської ради, яке збирається не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання студентської ради скликається з ініціативи голови студентської ради або на вимогу не менше однієї третини членів студради.

Голова студентської ради та завідувачі секторами обираються на підсумковому звітно-перевиборні зборах студентів Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая відкритим голосуванням строком на один рік з обов'язковим звітом наприкінці року.

У розпорядженні студентів Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая є бібліотека, електронна бібліотека та читальний зал, оснащений комп'ютеризованими робочими місцями.

Загальний фонд бібліотеки нараховує понад 15 000 примірників наукової та навчальної літератури, галузевих енциклопедій, словників, довідників, бібліографічних та інформаційних видань з усіх напрямків навчання. Підписка на наукові та професійні вітчизняні та зарубіжні періодичні видання включає більше 30 найменувань.

Основними компонентами інформаційного ресурсу дистанційних освітніх технологій є:

- наукова, навчальна та навчально-методична література;

- електронні підручники, монографії, конспекти лекцій, методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін, банк тестових та практичних завдань, підготовлені професорсько-викладацьким складом інституту;

- фонд періодичних видань, що відображають змістовну частину профільної підготовки кадрів;

- центральні та місцеві суспільно-політичні видання;

- довідково-бібліографічні, перекладні та інші матеріали.

Каталог Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая  містить бібліографічні записи всіх видів документів, що становлять фонд бібліотеки, російською та іноземними мовами, постійно поповнюється новими ресурсами і налічує понад 20 000 найменувань.

Контроль за станом здоров'я і медична допомога здійснюється в медичному кабінеті, розміщеному в навчальному корпусі інституту.

В інституті є студентський буфет, обладнаний спеціальним інвентарем і меблями. Якість приготування страв відповідає вимогам, що підтверджено результатами перевірок СЕС.

Під постійним контролем адміністрації знаходяться сироти та студенти з малозабезпечених сімей.

У поточному навчальному році знижку на навчання мають 43 людини. Це інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, сироти та учасники бойових дій.

студенти Донбаський інститут техніки та менеджменту

Отже, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", ДІТМ ПВНЗ МНТУ ім. Академіка Ю. Бугая – є сучасним закладом освіти, що готує кваліфікованих фахівців галузі менеджменту та намагається максимально створити комфортні умови процесу освіти.

З повагою "!