Роздрукувати сторінку

Донбаський державний педагогічний університет, ДДПУ

« Назад

01.05.2015 14:01

Державний Вищий Навчальний Заклад «Донбаський державний педагогічний університет»,– 75 років займає провідні позиції серед інших ВНЗ на ринку надання освітніх послуг. Висока якість навчання та викладання, розвинений рівень наукових сучасних досліджень створюють особливі можливості та умови для підготовки високоспеціалізованих фахівців як і просто освіти, так і провідних учених і дослідників.

Головний вхід ДДПУ

Донбаський державний педагогічний університет – це доступність та висока перспективність вищої освіти, яка гарантує шалений старт у кар’єрі та особистому житті.

Спочатку у м. Слов’янськ просто було створено звичайний учительський інститут.  На початковому етапі існувало лише два факультети: філологічний та історичний. Створення такого учительського інституту у м. Слов’янськ було обумовлено кращою на той час матеріально-технічною базою у місцевому педучилищі, найкраще ж цінувалась його бібліотека, що нараховувала більше ніж 25 тис. книг.

Відразу після початку роботи педінституту на його кафедрах розпочалися різні дослідження, викладачі намагалися урізноманітнити форми та методи навчально-виховного процесу зі студентами, а також створити різного типу наукові гуртки.

Під час Другої світової війни багато хто  з викладачів пішли воювати. Багатьом після закінчення були присвоєні звання Героїв СРСР.

Навчальний корпус ДДПУ 1950 року

Бурхливий науковий та педагогічний розвиток ВНЗ припав на роки перевороту та становлення української державності. В цей час у навчальному закладі покращилась матеріально-технічна база, оновлювався кадровий склад, додатково створили ще три факультети.

З 1992 року при університету діє відділ аспірантури, в якому захистили свої докторські дисертації та отримали звання професора чимало відомих науковців та політиків України.

Офіційний статус Слов’янського державного педагогічного заклад отримав в 2002 році за наказам від Міністерства України.

Саме тоді було відкрито нові спеціальності: практична психологія, соціальна педагогіка, і нова – спеціалізація «Хореографія». На основі факультету управління з гуманітарною інфраструктурою було створено нові факультети: факультет економіки й управління і психологічний.

Міс університету ДДПУ

А вже в 2004 році університету надали найвищу акредитацію – ІV рівня.

Вже з наступного року в університеті розпочали оприлюднювати наукові досягнення викладачів, учителів звичайних шкіл,аспірантів, співпошукачів,докторантів у новому науковому збірнику «Вісник Слов'янського державного педагогічного університету».

В 2011 році відбулося злиття Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов та Слов’янського державного педагогічного університетувнаслідок якого був утворений державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Ректор університету ДДПУ

Очолив новий заклад Омельченко С.О. На сьогодні в університеті активно функціонує 12 факультетів (серед них 8 є на основі базового ВНЗ Донбаського університету, а 4 як структурний підрозділі Горлівського інститут), на яких здійснюється підготовка та перепідготовка за 60 освітніми напрямами та спеціальностями. В університетііснують дві форми навчання – денна та заочна. Загальна кількість усіх студентів складає приблизно8000 осіб. Навчально-освітній процесзабезпечують 59 кафедр. Професорсько-викладацький склад нараховує близько 600 осіб, з яких – 39 професорів, а також докторів наук, 350 – кандидатів наук та доцентів.

на 75-річчя університету ДДПУ

З повагою "!