Роздрукувати сторінку

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, ЧКЕПК

« Назад

Історія становлення Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Чернівецький-кооперативний-економіко-правовий-коледж, ЧКЕПК

Чернівецький кооперативний технікум (з 2000 року – кооперативний економіко-правовий коледж) було створено у жовтні 1940 року постановою Укоопспілки на ґрунті розпорядженням Ради Народних комісарів УРСР.

На 1940-1941 учбовий рік до закладу було взято 316 чоловік.

Жахіття Другої Світової війни зупинили діяльність закладу: з 1 Здійснюючи розпорядження №485 Ради народних комісарів від 15 травня 1944 року Чернівецький виконавчий комітет затверджує постанову №96 від 31 травня 1944 року «Про поновлення роботи Чернівецького технікуму споживчої кооперації».

Даним розпорядженням передбачалось поновити вже у ІІ кварталі 1944 року планово-статистичний і обліковий підрозділи. На 1944-1945 учбовий рік утвердили план прийому студентів на І курс – 90 чоловік.

Учбове приміщення закладу на той період мав 21 кімнату загальною територією 665 кв. м. У перші роки освіти 5 кімнат застосовувались як учбові аудиторії, а інші - як кімнати і службові будівлі. Функціонували класи обліку і планування, товарознавства, учбовий магазин, бібліотека, хімічна аудиторія, військовий клас, два кабінети з фізичного навчання.

Освітлення було електричне, опалення пічне. Заняття відбувалися в одну зміну. Книжковий фонд бібліотеки нараховував 4000 примірника.

За час з 20 травня 1944 року по 1 серпня 1946 року при закладі була створена взуттєва майстерня, де діяло 2 майстри.

Збільшення матеріальної структури та організація учбового процесу у ЧКЕПК

У 1945 році закладу було надано земельну площу, яка знаходилася у с. Валя-Кузьмін, територією 2 га. Земля застосовувалась під посіви картоплі – 1 га, огірків – 0,15 га, інших овочів – 0,10 га.

Архівні матеріали говорять: «Заклад має у господарстві 1 коня незадовільної вгодованості, 4-ох поросят, 1 бика середньої вгодованості. Кінь і поросята перебувають у дворі гуртожитку».

В 3-х приміщеннях гуртожитку нараховувалось 24 класи загальною територією 720 кв. м., з кухнею в одному з будівель.

В перші післявоєнні періоди педагоги закладу, яких нараховувалося 18 чоловік, та його студенти докладали багато сил для утворення основи матеріальної структури та проведення учбового процесу.

Перший випуск фахівців здійснився у 1946 році. 51 студент - 38 з них бухгалтерського та 13 випускників планового підрозділів одержали дипломи та були направлені для праці в структуру споживчої кооперації регіону.

В 1959-1960 рр. до закладу було долучено торгово-кооперативне училище в будівлі по пров. Кармелюка, 6 (нинішня адреса закладу). З часом заклад було знищено, а педколективи об’єднанні.

За період становлення матеріальна структура закладу не лише збільшувалась, а й покращувалась.

У 1968 році споруджений гуртожиток №1 за адресою: ІІ пров. Кармелюка, буд. 3, на 240 місць.

У січні 1971р. введено у використання другу частину учбового приміщення, де окрім учбових аудиторій, розташувалися спортзал, тир, бібліотека з читальним залом та книгосховищем.

У другій половині 70-х років була утворена внутрішня система телебачення, яка приймала центральні передачі республіканського та союзного значення, на її основі формувалися освітні відео матеріали, збільшувалася відеотека уроків, вечорів-зустрічей, політінформацій, бесід з практичними співробітниками.

Телестудія закладу давала можливість запровадженню нових форм і методів в учбово-виховний процес та не мала на той період подібних в інших учбових закладах України, тому перетворювала заклад на унікальний.

У 1978 році у закладі, вперше в Україні, було створено правознавчий підрозділ.

Технікум приймає участь у турнірі за право носити ім’я зразкового учбового закладу. В регіоні він стає основним учбовим закладом.

80-ті роки: здійснився перший випуск студентів юридичного підрозділу, які збагатили кадри установ і закладів споживчої кооперації та правоохоронних структур Чернівецького регіону.

У закладі здійснена навчальна робота, пов’язана з наданням повної загальної середньої освіти, і з того періоду студенти мають можливість поступати в заклад на основі восьмирічної (сьогодні дев’ятирічної) школи.

Заклад є кращим в регіоні за рівнем матеріально-технічної структури.

У 90-х роках широкого розповсюдження набуває інформатизація учбово-виховного процесу, обладнаються перші модерні комп’ютерні кабінети, утворюється окреме функціональне відділення - комп’ютерна аудиторія, педагоги опановують методикою формування перших учбових комп’ютерних програм.

Все це дає можливість підвищити методику учіння та навчання на якісно новий щабель та дає змогу здійснити утворення електронної учбово-методичної структури закладу.

У 2000 році здійснилося перейменування учбового закладу. Згідно з розпорядженням керівництва Чернівецької обласної спілки споживчих товариств №76 від 22 червня 2000 року на основі Чернівецького кооперативного технікуму утворено Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж.

Нове тисячоліття приносить учбовому закладу значне поновлення матеріально-технічної структури, створюються інноваційні кваліфікації «Фінанси» та «Організація обслуговування населення».

Дещо покращується наукова робота педагогів та студентів закладу. В учбовий процес запроваджуються новітні педагогічні технології. Педпрацівники коледжу кожного року беруть участь у загальноукраїнському конкурсі «Найкращий педагог року» між учбовими закладами І-ІІ рангу кваліфікації системи «Укоопспілка», де здобувають переможні місця.

Чернівецький-кооперативний-економіко-правовий-коледж

Співпраця ЧКЕПК

Згідно з Болонською конвенцією, з ціллю керування роботою вищих учбових закладів різних форм власності та рівнів кваліфікації, поглиблення теоретичних та практичних знань студентів у 2006 році спільним розпорядженням-указом МОН України та Центральної спілки споживчих товариств України «Укоопспілка» утворюється учбовий комплекс «Кооперація» у структурі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Кожного року до чисельності студентів закладу в межах даного комплексу зараховується приблизно 180 студентів коледжу.

Даний час Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

На протязі всього часу становлення учбового закладу сформовано більше 33 тис. спеціалістів, які вдало діють в установах і в закладах різноманітних форм власності та господарювання.

За період своєї роботи учбовий заклад став одним із популярних закладів системи споживчої кооперації України. Плідний вклад у справу формування, розвитку та покращення рідної кооперативної установи внесли його керівники.

Отже, важкою щоденною працею велику кількість педагогів технікуму-коледжу покращувалися загальні педагогічні принципи, відпрацьовувалась педагогічна творчість, покращувалась методика учіння, збільшувався великий педагогічний досвід, народжувалися і закріплювалися певні традиції учбової та виховної роботи.

З повагою "Multicellphone"!