Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Черкаської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Черкаської області \ ЗВО (ВНЗ) Черкаської області та їх рейтинг \ 26. Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КГІ УДПУ ім. П. Тичини

Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КГІ УДПУ ім. П. Тичини

« Назад

24.06.2015 04:36

Сьогодення Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КГІ УДПУ ім. П. Тичини

Канівський-гуманітарний-інститут-Уманського-державного-педагогічного-університету-імені-Павла-Тичини

Навчальний заклад є відокремленим структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Цей підрозділ був створений 2012 року в честь 200 річного Дня народження великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Метою створення інституту було бажання зберегти духовну та культурну спадщину регіону, яка досить тісно взаємопов’язана з ім’ям Тараса Шевченка.

Першими студентами навчального закладу стали 107 студентів, яким після закінчення навчання надалась можливість продовжити навчання у інших навчальних закладах за скороченими термінами навчання.

Спеціальності Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КГІ УДПУ ім. П. Тичини:

- книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія;

- хореографія, спеціалізація: художня культура;

- музичне мистецтво, спеціалізація: художня культура;

- образотворче мистецтво, спеціалізація: художня культура.

Канівський-гуманітарний-інститут-Уманського-державного-педагогічного-університету-імені-Павла-Тичини, КГІ-УДПУ-ім.-П.-Тичини

Матеріально-технічна база Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Хоч навчальний заклад нещодавно розпочав свою навчальну діяльність, він володіє досить міцною матеріально-технічною базою. У навчальному закладі сучасно обладнанні лабораторії та навчальні кабінети. У інституті є комп’ютерні класи, які надають кожному студенту якісно здійснювати підготовку до занять. Комп’ютерні класи цілодобово підключені до мережі. Під керівництвом інституту є власна наукова бібліотека, яка володіє достатньою кількістю навчальної літератури.

У читальному залі бібліотеки інституту є до електронної бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Нині навчальний заклад формує власну електронну бібліотеку.

Обов’язки директора навчального закладу виконує Тихомиров Віктор Петрович, який є кандидатом історичних наук та випускником Канівського училища культури і мистецтв.

Навчальний та виховний процеси інституту здійснюються завдяки кропіткій роботі педагогічних працівників. Викладацькою діяльністю у інституті займаються 33 науково-педагогічні співробітника. Більшість викладачів навчального закладу володіють науковими ступенями та вченими званнями.

Кафедри Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

- кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки;

- кафедра хореографії та художньої культури;

- кафедра музичного мистецтва;

- кафедра образотворчого мистецтва.

Канівський-гуманітарний-інститут-Уманського-державного-педагогічного-університету-імені-Павла-Тичини КГІ-УДПУ-ім.-П.-Тичини

Навчальний заклад збільшує свій власний науковий потенціал. Так 2013 року до аспірантури УДПУ ім.. П. Тичини вступили 14 викладачів навчального закладу. Співробітники навчального закладу досить відповідально відносяться до здійснення своїх професійних обов’язків. Адже саме викладачі навчального закладу здобувають інституту престиж та авторитет. Викладачі навчального закладу є відповідальними особами, які здатні займатися самоосвітою та самовдосконаленням своєї особистості.

Міжнародна співпраця навчального закладу досить цікава та захоплююча. Хоч навчальний заклад тільки нещодавно розпочав свою навчальну діяльність, про те зумів налагодити досить міцні творчі зв’язки із Францією та Німеччиною.

В листопаді 2013 року відбулася концертна програма у Франції вокально-хореографічної групи інституту.

У березні відбулися німецько-українські заходи у Каневі у честь Тараса Шевченка.

Викладацький колектив КГІ УДПУ ім. П. Тичини

Викладачі інституту є особистостями високих моральних якостей, які володіють відповідною педагогічною освітою Кожен викладач навчального закладу володіє належним рівнем професійної підготовки Викладачі інституту здійснюють педагогічну діяльність, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента інституту.

Викладачі інституту постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність та загальну культуру. Педагогічні працівники інституту створюють усі необхідні умови для засвоєння студентами необхідних професійних знань та умінь.

Керівництво інституту захищає права кожного студента. Викладачі та керівництво навчального закладу запобігають вживанню студентами алкоголю або наркотичних речовин. Для цього у навчальному закладі організовуються спеціальні заходи, які спрямовані на запобігання виникненню у студентів шкідливих звичок.

Викладачі навчального закладу власним прикладом стверджують у студентів повагу до загальнолюдської моралі. Викладачі інституту здійснюють не тільки професійну підготовку студентів, але й здійснюють підготовку студентів до свідомого життя у дусі взаєморозуміння.

Викладачі навчального закладу є дуже високопрофесійними спеціалістами.

КГІ-УДПУ-ім.-П.-Тичини

Виховний процес КГІ УДПУ ім. П. Тичини

Керівництво навчального закладу дуже велику увагу приділяє вихованню студентської молоді, адже висококваліфікованим спеціалістом може стати той, хто є всебічно розвиненою особистістю. Викладачі та інші співробітники інституту додержуються норм педагогічної етики та моралі, що якісно впливає на формування всебічно розвиненої освіченої особистості студента.

Співробітники інституту виховують студентів у дусі поваги до батьків та старших за віком людей. Студенти навчального закладу формуються у дусі патріотизму та національної свідомості. Студенти інституту дуже поважають викладачів, адже саме викладачі є для них наставниками та прикладами унаслідування.

З повагою "Multicellphone"!