Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Тенденції розвитку приватного сектора вищої освіти в Україні

 

Приватна освіта - статус на умовах комерційного підприємства; передбачається, що надана тут вища освіта є приватним благом, тобто вузи надають комерційні послуги; державне фінансування практично недоступно. Внз приватної форми власності позбавлені будь-яких пільг з оплати комунальних послуг. Недержавний університет не має ніякої урядової підтримки ні у вигляді стипендій для студентів або додаткового соціального забезпечення викладачів, ні державного замовлення на підготовку фахівців і т.д.

 

топ 25 найкращих країн для здобуття освіти

 


20.10.2014 10:47/читати далі...
Недоліки Болонської системи в Україні

Україна підтримала загальне розуміння цілей Болонського процесу, про які зазначається в Болонській декларації і подальших комюніке, підтвердила свої зобов’язання відносно координації своїх дій у рамках Болонського процесу з метою формування Європейського простору вищої освіти, про що зазначено у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» від 13 липня 2007 р. № 612.

Недоліки Болонської системи в Україні

З часу приєднання до Болонського процесу в Україні проведено.....


20.10.2014 10:33/читати далі...
Філософські аспекти сучасної освіти

Розвиток суспільства на зламі століть зумовлює глибокі зміни в усіх галузях життя, які визначають як перехід до інформаційного суспільства. Основу економіки становлять нематеріальні товари і послуги, а знання та вміння набувають першочергового значення. У такому суспільстві люди самі несуть відповідальність за свій успіх, вони повинні стати активними громадянами. Темпи змін, що відбуваються, вимагають постійного поповнення знань, підвищення професійної кваліфікації індивідуума.

Філософські аспекти сучасної освіти

Перехід від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства супроводжується.....


20.10.2014 10:10/читати далі...
Відображення якості освіти в сучасній Німеччині

Німецька система освіти, у тому числі й вища, починаючи з першої половини ХІХ століття, безумовно, вважається однією з кращих у світі.

освіта в Німеччині

Ефективність вищої освіти Німеччини зумовлюється....


20.10.2014 09:47/читати далі...
Освіта як складова людського капіталу

У суспільстві відбувається переосмислення ролі знань у житті людини. Сьогодні знання − це один із основних економічних ресурсів, оскільки є складовою людського капіталу.

Освіта як складова людського капіталу

Знання як особливий ресурс мають....


20.10.2014 09:25/читати далі...