Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт

Види наукових робіт

Розрахункова робота

Навчальні посібники не містять конкретної інформації, яку можна було б використовувати за основу при написанні розрахункової роботи, або наведені приклади ніяк не пов'язані з темою роботи і не мають значення.

розрахункова робота

Студент не розуміє, що саме писати в практичному розділі розрахункової роботи.....


Методичні рекомендації

структура методичних рекомендацій

Всі навчально-методичні матеріали можна поділити на три великі групи:


Науково-методична розробка

Творчих вчителів, яким є чим поділитися з колегами, в світі багато. Чому ж все ще великий дефіцит якісних методичних матеріалів?

науково-методична розробка

Відповідь проста: ті, хто вміють працювати, часто не вміють....


Курсова робота

Курсова робота - завдання, яке виконується студентами вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів в певний термін і за певними вимогами. Часто курсові роботи виконують з предметів, які є основними за фахом.

підготовка до написання курсової роботи

Зазвичай алгоритм написання курсової роботи включає в себе:


Щоденник переддипломної практики

Якщо Ви купуєте вищу освіту, то будьте готові не просто відвідувати теоретичні заняття, представлені у формі лекцій, але й виконувати практичні завдання. Вони полягають у проходженні різноманітних практик в період усього навчання.

для чого потрібен щоденник з переддипломної практики

Необхідність проведення робіт, взаємопов'язаних з практичним застосуванням знань, пов'язана з......


Бакалаврська робота

Написання бакалаврської роботи - справа творча і непроста, але - "шлях осилить той, хто йде".

для чого потрібна бакалавська робота

Бакалаврська робота - сумарний підсумок......


Дипломна робота

Якщо у Вас є можливість самостійно обрати тему, то спробуйте вибрати таку тему, яка вже є в списку готових дипломних робіт.

як написати дипломну роботу

В якості підмоги до проекту Вашої дипломної, Ви можете використовувати.......


Дипломна робота МБА

Отримання освіти за програмою МБА є важливим етапом у побудові успішної кар'єри в сучасній компанії. Саме тому на навчання за програмою MBA свідомо навчаються люди, що вже мають великий досвід практичної роботи та займають посади рівня середнього і вищого менеджменту в компаніях. Як правило, основна робота забирає багато часу і сил, при цьому на саме написання диплома їх просто не залишається.

структура диплому MBA

Як написати дипломну роботу МБА?


Магістерська робота

Магістерська робота - особливий вид наукової роботи, яка створюється здобувачем наукового ступеня. Для початку слід розібратися з тим, хто такий магістр. Якщо сформулювати з наукової точки зору, то магістр - це випускник освітньо-кваліфікованої установи. Це звання пов'язано з тим, що магістр отримав поглиблені знання в певній галузі. У загальних рисах, магістр повинен мати феноменальні знання у своїй дисципліні, щоб вирішувати певні стратегічні завдання наукового напрямку. Більш того, враховуючи постійний розвиток передових технологій, магістр повинен слідувати в ногу з часом і володіти знаннями в галузі інформаційних технологій.

як захистити магістерську роботу

Програма з підготовки майбутніх магістрів складається з.........


Монографія

Монографія - це наукова праця, в якій з різних сторін глибоко вивчається, узагальнюється, описується і досліджується яка-небудь одна наукова тема або напрямок. У середовищі вчених прийнято серйозне тривале дослідження, яке публікується у вигляді монографії.

структура монографії

Авторська монографія - це......


Аспірантська робота

Чому люди взагалі захищають аспірантські дисертації? У Радянському Союзі була приказка: вченим можеш ти не бути, а кандидатом бути зобов'язаний. Чому був такий інтерес, така мотивація до захисту аспірантської дисертації? У науково-дослідних інститутах була відносно велика свобода життя, ніж у всій решті країні, і кандидатам наук платили більше, ніж іншим. З часом, правда, ця різниця згладжувалася.

стуктура кандидатської дисертації

Давайте перейдемо тепер до дуже важливої складової процесу написання......


Докторська дисертація

Чомусь багато студентів вважають, що написати курсову роботу або дипломну найскладніше. Насправді вони помиляються, оскільки докторську дисертацію написати складніше, адже вона є науковою роботою. Зрозуміло, що Вам буде необхідно проводити певні дослідження, так би мовити, на практиці випробувати все, що необхідно буде описати в Вашій докторській дисертації. У зв'язку з тим, що це досить важко, багато людей вважають за краще вибирати легкий шлях. Іншими словами, докторська дисертація по праву на замовлення буде коштувати певних грошей, але повірте, що вони будуть не настільки великими, щоб міркувати про те, писати докторську дисертацію самому або ж замовити її у професіоналів. Знаєте, ми зазвичай говоримо про те, що перевірка подібних робіт є найстрашнішою, так як завжди є ймовірність того, що Вас можуть викрити.

збір матеріалу для докторської дисертації

Погодьтеся, що коли Ви писали подібну.......


Дослідно-експериментальна розробка

Дослідно-експериментальна діяльність - діяльність, тісно пов'язана з профілем спеціальностей, що має практичну або теоретичну спрямованість і виходить з потреб освітнього процесу.

науково-дослідницька розробка

Дослідно-експериментальна розробка є одним з.......


Задача

задача

В порядку введення щодо обраної теми та предмета розгляду можна відзначити наступне.


Кейс

Кейс - технології (case study) - технології, які базуються на створенні наборів (кейсів) текстових навчально-методичних матеріалів з якоїсь вибраної теми і завдань з конкретної проблемної ситуації в ній, та передачі їх для тих, хто навчається, для індивідуального вивчення (з можливістю консультації у викладача) та рішення завдання з подальшим колективним обговоренням теми і варіантів для вироблення найбільш раціональних і творчих пропозицій.

кейсові завдання

На сьогодні кейс-метод стає........


Підсумкова модульна контрольна робота

Вступ до Євросоюзу - одне з основних завдань України як європейської держави, а цей процес передбачає цілий ряд змін. Стосується це і сфери вищої освіти. В даний час змінюються вимоги до теоретичної і професійної підготовки фахівців.

контрольна робота

У документах МОН про перебудову вищої освіти в Україні були виділені такі пріоритетні завдання:


Практична робота

Одним із методів, що використовуються на уроках для формування пізнавальної активності, є практична робота - процес, спрямований на закріплення знань, набуття вмінь та формування навичок, через комплекс методів, здійснюваних прийомами, пов'язаними із застосуванням знарядь дослідної і продуктивної праці (Н. М. Верзилін, В. М. Корсунська).

лабораторна

Значущість практичних робіт полягає в тому, що вони забезпечують:


Індивідуальна робота

Індивідуальна форма навчання припускає, що кожний учень одержує, для персонального вирішення, завдання, відповідно для нього підібране, до його підготовки і навчальних здібностей. В змісті таких завдань може бути праця з підручником, вирішення задач чи прикладів, написання докладів, доповідей і т.д.

  індивідуалізація

В педагогічній літературі виділяють 2 види індивідуальних форм виконання завдань:


Творча робота

З великого енциклопедичного словника: творчість - діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.

студент

З самого дитинства нас оточують.......


Розрахунково-графічна робота

У першу чергу потрібно розібратися в самому понятті. Нерідко, вперше почувши абревіатуру РГР, студент приходить в замішання. Але тут немає нічого страшного, так скорочено називається розрахунково-графічна робота.

розрахунки в роботі

Це самостійна робота учня, призначена для......


Консультаційний проект

У сучасних вищих учбових закладах освітнім планом програми формування магістрів з кваліфікації «Менеджмент організацій" передбачено створення консультаційного проекту, захист якого є методом перевірки рівня здобутих студентами в період освіти знань та рангу професійної компетентності до практичної діяльності у галузі управління організацією.

консультаційний-проект

Створення і захист КП має за ціль:.....