Роздрукувати сторінку

Студент

Сучасні студентські громадські організації

Всі сучасні студентські громадські організації можна розділити на дві умовні групи. Це союзи, що функціонують в рамках навчального закладу та створені з ініціативи студентів або адміністрації вузу. Друга група - молодіжні об'єднання регіонального рівня, які співпрацюють з міськими або обласними рухами, займаються займаються політикою або охороною навколишнього середовища.

студенческие отряды

Також студентські громадські організації можуть мати декілька напрямів діяльності:


19.01.2015 06:35/читати далі...
AIESEC Київ

Історія організації AIESEC почалася в далекому 1946 році, після Другої світової війни. Тоді в світі виникла гостра нестача нових лідерів, які б відродили суспільство і об'єднали країни. Так завдяки ініціативі групи студентів і був покладений фундамент AIESEC.є

аисек

Ставка на молодь - давній інструмент, як підтримання національного духу, так і зовнішньої експансії, як діалогу культур, так і.......


19.01.2015 06:27/читати далі...
Студентські організації Львівщини

За роки незалежності в Україні постійно зростає кількість молодіжних, зокрема і студентських, громадських організацій. Сьогодні діють такі організації загальноукраїнського масштабу: Українська студентська спілка, Спілка українських студентів, Український фонд студентів, Центральний союз українського студентства, Всеукраїнська рада студентів, Об’єднання студіюючої молоді “Зарево”, Асоціація правозахисних організаторів студентів України.

студенти льв_в

Аналіз статутних документів цих організацій виявив, що їхня діяльність.......


18.01.2015 11:40/читати далі...
Українські студентські профспілки

Існуючим студентським профспілкам варто внести істотні зміни в свою діяльність щоб відповідати призначенню профспілки. На даний момент студентські профспілки по суті своїй діяльності більше відповідають «Студентським клубам».

волонтерська студентська організація

Для реформування профспілкової діяльності керівництву профспілок слід зрозуміти, які права мають студенти........


18.01.2015 10:24/читати далі...
Християнська асоціація молодих людей

Сьогодні багато говорять про католицької молоді. Величезна кількість молодих людей приїхало до Риму на поховання Папи Римського Іоанна Павла Другого. А тепер в Кельн з'їхалися кілька сот тисяч молодих людей на Всесвітню зустріч католицької молоді. Багато учасників зустрічі є членами релігійних молодіжних організацій. Мабуть, найвідомішою з таких організацій є Християнська асоціація молодих людей, яка цього року відзначає свій 150-річний ювілей. В рамках ювілейних урочистостей намічено провести цілий ряд заходів. Кульмінацією була конференція в індійському місті Мумбаї, який до 1995 року називався Бомбеєм. Маркус Баум скористався можливістю поговорити з головою Всесвітньої християнської асоціації молодих людей Сесаром Молебатсі.

хамл

У Християнської асоціації молодих людей є.........


18.01.2015 10:13/читати далі...
Діяльність Міжнародної молодіжної палати

Унікальна роль молоді у вирішенні міжнародних проблем обумовлюється рядом факторів.

молодіжна палата

По-перше, молоді люди, що........


18.01.2015 10:05/читати далі...
Молодіжний рух у Німеччині

Радикальні політичні рухи Німеччини в основному складаються з молоді, в той час як середній вік членів традиційних партій постійно збільшується, а профспілки вже багато років скаржаться на відсутність молодої зміни.

молодь німеччини

До лівого політичного крила в сучасній німецькій політиці належить.......


18.01.2015 09:59/читати далі...
Молодіжний рух у США

Історія США знає чимало явищ, названих згодом унікальними, неповторними і не мають аналогів. На наш погляд, всі ці епітети як не можна більш точно підходять до потужного і безпрецедентного американському феномену XX століття - молодіжному протестного руху другої половини 1950-х - першої половини 1970-х років. Ледве виникнувши, воно негайно ж привернуло до себе увагу вітчизняних і зарубіжних соціологів, письменників, філософів, публіцистів. Саме в ці роки молоді люди Америки голосно заявили про свою відмову жити згідно нормам, правилам і культурним цінностям своїх батьків. Саме тоді одні з них, бажаючи змінити систему законодавчим шляхом, активно включилися в політичну боротьбу, а інші, прагнучи своїми силами створити альтернативне суспільство, зі світом і організовували комуни, а потім і зовсім йшли в релігію, втративши віру в можливість змінити навколишню дійсність. За поколінням 1960-х закріпилася назва «бурхливе», «бунтівне».

рух студентів сша

Рух протесту американської молоді другої половини.......


18.01.2015 09:55/читати далі...
Панорама студентського руху Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

На переламі 19-20століття в Російській імперії зростала нестача технічних кадрів. Все це виникло через бурхливий розвиток промисловості в Російській федерації. В ці ж часи розвивався і студентський рух на території Російської федерації. Підсиленню студентського руху сприяло введення нових правил жорсткого нагляду за студентами.

студенти кпі

Студентство КПІ- одна з найяскравіших і одночасно проблемних.......


18.01.2015 09:51/читати далі...
Сучасний етап розвитку студентського руху в Україні

В даний час система всесвітнього молодіжного руху відрізняється складністю і суперечливістю. Нестрункими системи пов'язана з різноманіттям існуючих форм і рівнів молодіжного руху, відсутністю ефективної координуючої структури на глобальному рівні, труднощами політичного характеру. Глобалізація, що супроводжується появою великої кількості неурядових молодіжних організацій на тлі неефективності структур, покликаних координувати їх взаємодію на світовому рівні, змушує ці організації самостійно створювати механізми співпраці.

молодіжний рух українка

Найбільшу популярність здобувають структури, що......


18.01.2015 09:29/читати далі...
Етапи формування молодіжного руху в світі та в Україні

Унікальна роль молоді у вирішенні міжнародних проблем обумовлюється рядом факторів.

молодіжний рух нова еліта

По-перше, молоді люди, що планують і будують своє майбутнє, більшою мірою, ніж представники старшого покоління, зацікавлені у.......


18.01.2015 09:24/читати далі...
Формування професійної комунікативної компетенції як ефективний чинник піднесення національної самосвідомості студентів-нефілологів під час навчання у ВНЗ

Як відомо, самосвідомість – це усвідомлення людиною своїх дій,  почуттів, думок, мотивів, поведінки, інтересів, стану у суспільстві тощо.  Самосвідомість передбачає виділення і визначення індивідом самого себе, свого Я від всього, що його оточує. Виникнення самосвідомості пов’язано с певним рівнем розвитку свідомості і є необхідною умовою становлення особистості.

компетенція  студентів

Випускник вузу в умовах жорсткої конкуренції на ринку інтелектуальної праці може бути.......


18.01.2015 09:16/читати далі...
Поради для студентів як побудувати відносини з викладачем

Педагогічна діяльність являє собою особливий вид спілкування, спрямованого на передачу молодшим поколінням від старшихнакопичених людством знань, культури та досвіду, створення умов для особистого розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

круглий стіл викладачі та студенти

Формування комунікативної культури педагога є........


16.01.2015 13:56/читати далі...
Специфічна соціальна допомога щодо студентів окремих навчальних закладів

соціальний захист

Окремі аспекти соціального захисту студентської молоді залишаються відкритим для пошуку законодавчого вирішення актуальних та проблемних питань, серед яких необхідно виділити:


16.01.2015 13:51/читати далі...
Мотиви вступу для українських ВНЗ іммігрантів

Освітні установи все активніше включаються в конкурентну боротьбу за залучення до себе на навчання іноземних громадян. Навчання іноземців стає дієвим чинником стимулювання економічного зростання. Сьогодні, за даними Міжнародного бюро ЮНЕСКО за освітою, свої освітні послуги для іноземців пропонують багато тисяч вищих навчальних закладів з 130 країн.

студенти іноземці

Вибираючи місце отримання вищої освіти, будь-яка молода людина повинна......


16.01.2015 13:46/читати далі...
Мотиви вступу в ВНЗ сучасних студентів

Суттєвих розбіжностей у мотивації студентів в залежності від місця їх проживання до вступу у ВНЗ нами не виявлено. В усіх виділених за цим критерієм групах зберігаються тенденції, які характерні для студентів в цілому.

студенти

Однак забезпечити собі завдяки вступу до.........


16.01.2015 13:42/читати далі...
Проблеми працевлаштування студентів

Студентство формує особливий сектор ринку праці котрий значно відрізняється від усіх інших части ринку праці. З одного боку, у молодому віці людина має високу мобільність, він відкритий, готовий до змін та пошуку роботи, а з іншого - йому не вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоздатною на ринку праці. Недосконала законодавча база, відсутність чіткої державної стратегії забезпечення зайнятості молоді, невідповідність освітніх послуг з підготовки кадрів реальним потребам економіки, слабкі механізми стимулювання роботодавців до працевлаштування молоді роблять безробіття молодих людей однією з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної України.

працевлаштування студентів

Важливою підсистемою національного ринку праці є.......


16.01.2015 13:37/читати далі...
Національна самосвідомість студентської молоді

Проблема виховання молоді в національному дусі, як її називають - національне виховання, стоїть перед українською державою з самого його виникнення. І, незважаючи на те, що вже майже 18 років не існує Радянського Союзу, який за словами сьогоднішніх правителів всіляко заважав розвитку всього національного в Україні, проблема не тільки не вирішується, а й навпаки, все далі від того результату, який хотіли б бачити варти державності української.

нац_онал_зац_я

Виявляється, національне виховання має.......


16.01.2015 13:32/читати далі...
Закономірності становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста

В контексті соціально-економічних перетворень, які відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, пріоритетним стає принцип орієнтації на особистісно-орієнтовану освіту, що в свою чергу зумовлює реалізацію особистісного потенціалу майбутніх фахівців у галузі дитячої психології відповідно до вимог обраної професії.

студенти

Професійне становлення є.......


16.01.2015 13:29/читати далі...
Адаптація першокурсників в умовах вищої школи

ВНЗ висуває вимоги до рівня підготовки студента-першокурсника, його бажанням і вмінню отримувати знання і позитивно сприймати наявні умови, зберігати традиції, стандарти і норми, правила поведінки.

гуртки психологічної адаптації першокурсників

Під час взаємодії студента і організації (ВНЗ) відбувається їх........


16.01.2015 13:25/читати далі...
Науково-дослідна діяльність студентів

 

наукова діяльність студентів

 

Чітко організована і якісно спланована науково-дослідна діяльність студентів під час навчання в вищому навчальному закладі має ряд основних функцій:


16.01.2015 13:21/читати далі...
Характерні особливості студентського віку

Вузівська освіта є важливим і остаточним моментом процесу загальноосвітньої підготовки молодого покоління і головною стадією професійної спеціалізації.

фізичне виховання студентів

Протягом багатьох років проблема студентства є........


16.01.2015 13:16/читати далі...
Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств ВНЗ України

Конкурентоспроможність нинішніх студентів на ринку праці буде пов'язана з тим наскільки зможе він витримати різноманітну аспектність конкурентної боротьби. До цього майбутнього фахівця необхідно готувати під час навчання у ВНЗ. Видається, що крім профілюючих кафедр, кафедри фізичного виховання можуть і повинні в значній мірі сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Для цього перш за все необхідні відомості про існуючий стан здоров'я студентів.

футбол гурток

В системі забезпечення здоров'я студентів виділяють два елементи:......


16.01.2015 13:12/читати далі...
Наукова робота студентів у системі професійної підготовки

Науково-дослідна робота студентів є найважливішим напрямком в загальній системі функціонування ВНЗ. Саме в рамках даної роботи студенти отримують можливість закріплення і вдосконалення загально-професійних знань, умінь і навичок, формування додаткових інструментів професійної діяльності, а також апробації отриманої теоретичної інформації в сфері її практичної реалізації. Це однаково вірно для навчальних закладів різних профілів. Однак ВНЗ культури і мистецтв має свою специфіку як у галузі загальної спрямованості та змісту навчального процесу, так і в організації наукової діяльності студентів.

наукова робота студент_в

Науково-дослідницький напрямок передбачає.......


16.01.2015 13:07/читати далі...
Global UGRAD

Freedom Support Act Undergraduate Program – така програма, що була створена окремим відділом освітніх та культурних програм Держдепартаменту США.

ugrad

Дана програма надає можливість студентам першого, другого та третього курсу стаціонару з багатьох країн Східної Європи, Україна входить до.......


16.01.2015 12:48/читати далі...
Молодіжний рух у США

Організований молодіжний рух США вирізняється чи не найдовшим історичним шляхом та чи не найбільшою масовістю у світі. За найбільш скромними підрахунками, 55% усіх дорослих американців беруть участь у тих чи інших формах громадської роботи, щорічно віддаючи громадським справам 84 мільярди годин. Значну частку цих людей складає молодь.

рух студентів сша

У 50-х роках американська молодь та........


11.01.2015 15:13/читати далі...
Панорама студентського руху Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Постання Київського політехнічного інституту, як і цілої низки інших технічних навчальних закладів, було зумовлене швидким розвитком економіки Росії на зламі ХІХ-ХХ століть. У ті часи на теренах Російської імперії відчувалася гостра нестача спеціалістів технічного профілю через бурхливе зростання виробництва. Біля витоків інженерної освіти Східної України стояли визначні промисловці, підприємці, діячі освіти та науки, державні діячі. Київський політехнічний інститут було засновано 1898 року. Тоді до його складу входило 4 відділення (факультети): механічний, хімічний, інженерний та сільськогосподарський.

студенти кпі

Студентський рух на.......


11.01.2015 14:44/читати далі...
Сучасний етап розвитку студентського руху в Україні

Щодо періодизації сучасного молодіжного руху, то сьогодні сучасні вчені О.Корнієвський та К.Плоский пропонують власні періодизації. О. Корнієвський виділяє чотири головних етапи сучасного розвитку молодіжного руху в Україні:

молодіжний рух українка

• “неформальний”........


11.01.2015 14:18/читати далі...
Етапи формування молодіжного руху в світі та в Україні

У зв’язку з розбудовою незалежної української держави вже 20 років відбуваються значні зміни, трансформації та реформи у політичному, соціальному житті суспільства. Формується нова структура політичної системи, якісно змінюються її складові частини, до яких можна віднести й молодіжні об’єднання. Становлення та розвиток молодіжного руху в Україні на сучасному етапі спіткали складні багатопланові процеси. Не дивлячись на те, що історія молодіжного руху України має глибокі корені, вивчення проблеми знаходиться на недостатньому рівні, оскільки відсутня концепція молодіжного руху, немає єдиного чіткого визначення поняття «молодіжний рух», мало досліджені регіональні особливості становлення, розвитку та функціонування молодіжних об’єднань.

молодіжний рух

Сьогодні молодіжні рухи намагаються виконувати організуючу роль в........


11.01.2015 14:07/читати далі...
Компетентний і авторитетний педагог

Учитель головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад - могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню із учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Діти, говорив Л.Толстой, переймаються прикладом у сто разів сильніше, ніж найкрасномовнішими і найрозумнішими повчаннями. Вони (особливо це стосується дітей молодшого віку) копіюють учителя, наслідують його на кожному кроці. Вплив авторитетного педагога на учнів залишає свій відбиток на все їхнє життя. "Золотим правилом" науки виховання вважав К.Ушинський тезу: "вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців".

конференція взаємодія викладачів та студентів

Авторитетний педагог -...........


11.01.2015 13:41/читати далі...