Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Основи здорового способу життя

Курс Основи здорового способу життя – вивчає можливості збереження здоров'я людини і формує потреби у веденні здорового способу життя.

Для таких дисциплін як «Психологія», «Педагогіка» освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє. Крім того, освоєння даної дисципліни лежить в основі навчальної практики.

дисципліна-ОЗСЖ

Основними формами аудиторних занять є...


29.03.2017 11:34/читати далі...
Агробіологія

Агробіологія - сума знань з області біології, що має безпосереднє відношення до рослинництва і тваринництва. Під агробіологією розуміють застосування основних біологічних закономірностей у практиці сільськогосподарського виробництва.

Агробіологія

У лексиконі сучасної людини давно вже стали звичними слова, що містять корінь «агро». Цей корінь має....


22.08.2017 12:28/читати далі...
Акустика

Акустика - наука про звук, що вивчає фізичну природу звуку і проблеми, пов'язані з його виникненням, поширенням, сприйняттям і дією. Акустика є одним з напрямків фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих (від 0 Гц) до високих частот.

Акустика 

Мета дисципліни....


22.08.2017 12:32/читати далі...
Акушерство і гінекологія

Акушерство та гінекологія - один з основних розділів лікарської спеціальності, метою якого є підготовка висококваліфікованого лікаря, що володіє певними знаннями в галузі акушерства і гінекології з урахуванням подальшого навчання і професійної діяльності за спеціальністю «Лікувальна справа».

акушерсько-гінекологічний-профіль

Мета рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації (ординатури) за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»....


22.08.2017 12:39/читати далі...
Альгологія

Альгологія вивчає морфологію, анатомію, біохімію, фізіологію, генетику, екологію, географічне поширення водоростей.

альгофлора

Метою освоєння курсу «Альгологія» є вивчення....


22.08.2017 12:41/читати далі...
Аналіз органічних сполук

Приналежність органічних речовин до певних класів встановлюється функціональним аналізом, їх чистота – хроматографією, будова – усіма існуючими фізико-хімічними методами дослідження з урахуванням способу одержання, а в разі необхідності і результатів зустрічного синтезу. Усі ці процеси вивчає курс «Аналіз органічних сполук».

органічна-сполука 

Метою цієї дисципліни є....


22.08.2017 12:43/читати далі...
Аналітична хімія

Аналітична хімія є одним з найважливіших прикладних розділів хімічної науки. Практична спрямованість робить її одним з основних компонентів професійної підготовки студентів.

Аналітична-хімія

Аналітична хімія – наука про....


31.08.2017 07:08/читати далі...
Анатомія

Анатомія — розділ біології і конкретно морфології, що вивчає будову тіла організмів і їх частин на рівні вище клітинного.

анатомічна-номенклатура

Мета вивчення анатомії -....


31.08.2017 07:11/читати далі...
Анатомія і фізіологія нервової системи

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» є частиною природно-наукового і математичного циклу і належить до базових у професійній підготовці психологів.

центральна-нервова-система 

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» має своєю метою....


31.08.2017 08:15/читати далі...
Анатомія людини

Дисципліна «Анатомія людини» є фундаментальною наукою про людину. Програма дисципліни «Анатомія людини» спрямована на вивчення будови тіла людини, складових його систем, органів і тканин, на основі сучасних досягнень макро-мікроскопічної анатомії, біології з урахуванням індивідуальних, статевих і вікових особливостей організму, анатомо-топографічних взаємовідносин органів.

Анатомія-людини 

Знання будови, топографії органів і тканин необхідні для....


31.08.2017 08:17/читати далі...