Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Дисципліна «Хімія високомолекулярних сполук» є фундаментальною в підготовці сучасних фахівців хімічних галузей, пов'язаних з виробництвом і переробкою полімерів, виробництвом і переробкою полімерних композиційних матеріалів, в тому числі з використанням рослинної сировини, з виготовленням таропакувальних матеріалів на основі полімерів, паперу і картону. Поряд з іншими дисциплінами природничо-наукового і професійного циклів, вона спрямована на виконання вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом "Хімічна технологія".

Мета дисципліни - ознайомити студентів з особливим класом хімічних речовин – високомолекулярними сполуками, дати практичні навички використання отриманих знань для розв'язання навчальних і дослідницьких завдань в галузі хімії і фізики біополімерів (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів).

високомолекулярні-сполуки

Завдання дисципліни...


26.06.2018 21:38/читати далі...

Хімія напівпродуктів – дисципліна, яка продовжує вивчення студентами хімічних технологій та спеціалізацій.

Цілями освоєння дисципліни «Хімія напівпродуктів» є:

- поглиблення знань та умінь у галузі органічної хімії;

- створення теоретичної основи науково-дослідної роботи студентів, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії;

- ознайомлення студентів з основними хімічними процесами, які служать для перетворення простих і доступних органічних сполук у більш складні сполуки, що представляють інтерес для практичного використання, наприклад, барвники, лікарські речовини, засоби захисту рослин, хімічні добавки до полімерних матеріалів, люмінофори, фотоматеріали і т. д.

органічна-хімія

Основні завдання освоєння дисципліни полягають...


26.06.2018 21:41/читати далі...

Хімія неорганічна – дисципліна, що досліджує неорганічні речовини в навколишньому середовищі.

Метою освоєння курсу «Хімія неорганічна» є:

1. Формування у бакалаврів хімічного факультету основних понять, знань і навичок в описі властивостей речовин на основі закономірностей, які випливають з періодичного закону і Періодичної системи елементів;

2. Встановлення взаємозв'язку між будовою атомів і молекул і взаємодією між речовинами в хімічних процесах, умов здійснення хімічних реакцій, можливості керування глибиною їх протікання;

3. Вивчення основних способів отримання і найбільш характерних властивостей неорганічних речовин;

4. Формування наукового мислення, навичок практичного використання теоретичних знань для вирішення конкретних хімічних завдань.

властивості-речовини

Завдання...


26.06.2018 21:44/читати далі...

Дисципліна «Хімія органічна» належить до базової частини математичного та природничо-наукового циклу, є теоретичним фундаментом сучасної хімічної технології, біотехнології, технології переробки деревини.

Органічна хімія відіграє провідну роль у створенні нових напрямків в різних галузях науки і техніки, раціональному використанні природних багатств, охорони навколишнього середовища, забезпеченні товариства різноманітними органічними продуктами. Теоретична і практична частини курсу органічної хімії орієнтована на майбутню спеціальність учнів.

неорганічні-сполуки

Дисципліна готує до...


26.06.2018 21:46/читати далі...

Хірургія порожнини рота є професійною дисципліною в медичній освіті за спеціальністю «Стоматологія».

Мета опанування дисципліни - підготовка лікаря стоматолога, здатного надати амбулаторну стоматологічну хірургічну допомогу пацієнтам з запальними процесами, локалізованими в порожнині рота.

порожнина-рота

Завдання освоєння дисципліни...


26.06.2018 21:49/читати далі...

Хірургія — модна течія в медицині, послідовники якої вважають відділення хворого органу від пацієнта найкоротшим шляхом до здоров'я.

Ідея різати людину на частини відома людству з незапам'ятних часів. На жаль, після перших експериментів, проведених ентузіастами на мамонтах за допомогою саморобних обсидіанових ножів, хірургією зацікавилися військові. Як наслідок, результати експериментів були засекречені, а ножі та інші колючо-ріжучі предмети (спершу обсидіанові, а потім бронзові, булатні, хромо-ванадієві) були поставлені на озброєння багатьох армій світу і більш-менш успішно застосовувалися майже у всіх збройних конфліктах.

лікувально-діагностична-діяльність

Перші письмові згадки про...


26.06.2018 21:51/читати далі...

Зміст дисципліни «Хліборобство» є логічним продовженням змісту дисциплін – Ботаніка, Фізіологія рослин, Лікарські рослини агроландшафтів, Отруйні і шкідливі рослини агроландшафтів, Агротехнології, Практика отримання первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності (ботаніка, ґрунтознавство).

Мета дисципліни: формування уявлень теоретичних знань та практичних умінь і навичок за загальним хліборобством, що використовуються в технологіях виробництва продукції рослинництва.

продукція-рослинництва

Завдання дисципліни...


26.06.2018 21:54/читати далі...

Біоритмологія (хронобіологія) є новим науковим напрямком, який розвивається на стику суміжних дисциплін.

Предмет дисципліни - біологічні ритми і біологічні процеси, що впливають на життєдіяльність живих організмів.

біоритмологія

Мета викладання дисципліни...


26.06.2018 21:57/читати далі...

Ядерна фізика – це фізика атомних ядер і елементарних частинок. Вона знаходиться на передньому краї науки з самого свого зародження. Вивчення радіоактивних перетворень, ядерних реакцій, властивостей і моделей атомних ядер, процесів взаємодії частинок іонізуючого випромінювання з речовиною, елементарних частинок і т. д. збагатило науку новими концепціями й дозволило глибше проникнути в закони природи.

Ядерна фізика вивчає властивості і взаємодії атомних ядер. Але результати відкриттів, зроблених в цій області, чинили і продовжують чинити величезний вплив на всі сфери людської діяльності. Ідеї і факти, встановлені при вивченні субатомних явищ, змінюють наші уявлення про навколишній світ. Концепції, розвинені в ядерній фізиці, дозволили нам зрозуміти, як утворилися хімічні елементи, звідки береться енергія Сонця, як влаштовані нейтронні зірки. Ядерна енергія може стати основним джерелом енергії в майбутньому. Наявність арсеналу ядерних бомб робить вплив на політичні процеси. Пучки елементарних частинок можуть стати ефективним медичним інструментом. Використання мічених атомів та ядерних ефектів дозволяє отримувати інформацію про структуру твердих тіл і про фізико-хімічні процеси в хімії, біології, металургії та геології.

фізика-атомних-ядер

Ядерна фізика повинна стати...


26.06.2018 22:01/читати далі...