Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Конституційні основи розвитку законодавства

Навчальна дисципліна «Конституційні основи розвитку законодавства» займає довільно важливе місце в українській правовій системі, будучи собою окремою підгалуззю Конституційного права. В Україні значення становлення законодавства як конституційно-правової практики і самостійної конституційно-правової теорії визначається його зв'язком з сучасними основами конституційного ладу.

На сьогоднішній день у наукових публікаціях поширені принципові положення теорій правової, демократичної, конституційної держави, досліджуються і конкретні питання роботи парламенту.

конституційне-право

Законодавча влада здійснюється...


05.09.2016 05:53/читати далі...
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Права і свободи та обов’язки людини і громадянина є головною конституційною цінністю, яку повинна охороняти і захищати країна. Відповідно до Конституції України ці права окреслюють сенс, зміст і використання законів, роботу законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування і передбачаються правосуддям. Але не лише правосуддя забезпечує, тобто захищає і охороняє права і свободи людини і громадянина.

Питанням захисту прав і свобод людини і громадянина надано не мало уваги в освітній і науковій літературі, ухвалено безліч нових демократичних законів. Між тим, ефективність захисту цих прав і свобод як і в попередні періоди, викликає незадоволення. Здебільшого це відбувається через недосконалість законодавчої основи, численних недоліків правозастосовчої діяльності. В більшості випадків слабкий захист прав і свобод людини і громадянина викликаний не повним, або викривленим уявленням кожної окремої людини про правові можливості такого захисту.

захист-прав-і-свобод-людини-і-громадянина

Предметом освітнього предмету «КПСОЛГ» служать...


05.09.2016 06:09/читати далі...
Конституційно-деліктне право

Курс «Конституційно-деліктне право» займає важливе місце в професійній підготовці випускника, виступає необхідною умовою його цивільно-правової спеціалізації. Освоєння даного курсу формує правосвідомість і професійні навички фахівця в галузі публічно-політичної діяльності.

Спеціальний курс «Конституційно-деліктне право» спрямований на формування у студентів знань правил регулювання зобов'язальних відносин, що складаються в сфері практики застосування законодавства в поясненні регулювання окремих видів позадоговірних відносин (відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади, відповідальність за шкоду життю і здоров'ю громадянина).

КДП

Реалізація цієї мети вимагає...


05.09.2016 06:41/читати далі...
Конституційно-правові основи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Курс «Конституційно-правові основи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» призначений для студентів юридичних спеціальностей і має на меті засвоїти теоретичні засади діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Цілі опанування дисципліни «Конституційно-правові основи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування»:

1) дати студентам поглиблену інформацію по навчальному курсу;

2) навчити студентів аналізу сучасних інститутів і зіставити ці інститути з відповідними інститутами зарубіжних країн;

3) сприяти виробленню навичок роботи з джерелами права.

Конституційно-правові-основи-організації-діяльності-органів-державної-влади-та-місцевого-самоврядування

Дана навчальна дисципліна включена...


05.09.2016 06:43/читати далі...
Конституційно-процесуальне право

Конституційно-процесуальне право – курс для студентів юридичних спеціальностей.

Конституційно-процесуальне право як навчальна дисципліна являє собою допоміжну частину відповідної юридичної науки (науки конституційно-процесуального права), що містить матеріал, необхідний для ефективного оволодіння учнями, в першу чергу студентами, відомостей, що становлять основний зміст предмету галузі конституційно-процесуального права.

конституційне-право

Необхідно відзначити, що деякі конституціоналісти вже...


05.09.2016 06:45/читати далі...
Конфіденційне співробітництво

Конфіденційне співробітництво — це стосунки між уповноваженими на те законом державними структурами, які представляють їх посадові особи, і громадянами, що проявили згоду сприяти на негласній основі і на певних умовах.

Предмет «Конфіденційне співробітництво» є варіативною частиною професійного циклу дисциплін формування студентів-бакалаврів за напрямом навчання «Юриспунденція».

дисципліна-Конфіденційне-співробітництво

Зміст дисципліни охоплює...


05.09.2016 06:47/читати далі...
Криміналістика

У навчанні юристів слідчої та експертної спеціалізації криміналістика — одна з головних предметів, визнана своїми рекомендаціями сприяти оптимальному використанню норм кримінального і кримінально-процесуального закону, комплексу юридичних та інших наук при розкритті, дослідженні, попередженні злочинів.

Криміналістична дисципліна – сфера специфічних наукових знань про злочинну працю та її антипод – робота по розшуку, виявленню, розкриттю злочинів, по встановленню істини в процесі судочинства.

Криміналістика

Дослідженням формування та розвитку дисципліни займаються...


05.09.2016 06:51/читати далі...
Кримінальне право

«Кримінальне право» є базовою дисципліною частини професійного циклу головної навчальної програми бакалаврату за напрямом освіти «Юриспруденція».

«Кримінальне право» - один з фундаментальних і профілюючих предметів у ВНЗ юридичного напрямку. Без поглибленого і міцного знання кримінального права не може бути повноцінного професійно юриста. Це пояснюється важливою роллю кримінального права в регулюванні та захисті суспільних правових відносин, його важливим місцем серед юридичних курсів, органічною взаємодією кримінального права з іншими областями права – кримінальним процесом, кримінологією, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою, судовою психіатрією і медициною, цивільних, підприємницьких, трудовим, адміністративним правом. Кримінальне право лежить в основі роботи судових та правоохоронних структур - суду, прокуратури, міліції та інших.

кримінальне-законодавство 

Мета курсу...


05.09.2016 06:53/читати далі...
Кримінальне право - Загальна частина

Кримінальне право є однією з провідних серед юридичних курсів дисциплін, знання його багато в чому визначає обличчя майбутнього фахівця.

Разом з тим – це одна з найскладніших дисциплін як за труднощами засвоєння, так і за обсягом навчального матеріалу.

КП ЗЧ 

Студенти опановують Загальною частиною кримінального права...


05.09.2016 06:56/читати далі...
Кримінальне право - Особлива частина

Кримінальне право, будучи функціональною складовою системи права, є однією з основних галузей права. Кримінальне право належить до числа освітніх юридичних предметів. Її оволодіння покликане сформувати у студентів потрібний запас теоретичних знань і практичних вмінь щодо використання кримінального законодавства.

Учбова програма предмету «Кримінальне право (Особлива частина)» розроблена відповідно до вимог державного навчального стандарту вищої освіти за напрямом навчання «Юриспруденція».

кримінальне-право

Метою оволодіння курсу «КП ОЧ» є...


05.09.2016 07:01/читати далі...