Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки

Законність – це правовий стан додержання існуючих законів всіма суб'єктами права в області правотворчості і правореалізації, в інших сферах життя людей, режим, завдяки якому додержуються обов’язки і реалізуються права кожним жителем, країною і суспільством.

Забезпечення законності в адміністративній роботі ОВС – це формування такого адмінрежиму в суспільстві, в межах якого уся структура органів, здійснюючи функції охорони громадського спокою, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю, має обов’язки, з однієї сторони, чітко додержуватись положень законів, а з іншої – вимагати від керуючих посадовців та жителів безвідмовного дотримання цих законів та інших законотворчих актів, виконувати інші охоронні та правозастосовчі заходи з ціллю покращення законності та порядку в країні.

Забезпечення-законності

Забезпечення прав і свобод людини та громадянина є одним з...


23.08.2016 18:29/читати далі...
Загально-правова підготовка

Загально-правова підготовка – навчальний курс, який призначений для студентів юридичних спеціальностей.

Загально-правова підготовка – дисципліна, яка має на меті ознайомити слухачів з системою чинного законодавства України, нормативно-правового регулювання професійної діяльності приватних охоронців.

Загально-правова-підготовка

Право як один з видів регуляторів...


23.08.2016 18:32/читати далі...
Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики

Застосування трудового законодавствапроблеми теорії та практики – навчальний курс, який викладається для студентів юридичних спеціальностей.

Мета освоєння дисципліни «ЗТЗ»: формування компетенцій, необхідних для ефективного представлення в судах інтересів юридичних і фізичних осіб у сфері захисту трудових прав.

Застосування-трудового-законодавства-проблеми-теорії-та-практики

Даний курс є продовженням і розвитком курсу...


23.08.2016 18:34/читати далі...
Земельне та аграрне право

Земельне та аграрне право – навчальний курс, який призначений для студентів юридичних спеціальностей.

Земельне право є юридичною дисципліною, предметом вивчення якої є система знань про особливості та механізм правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням та охороною земель.

аграрне-право

Як галузь права земельне право входить в...


23.08.2016 18:36/читати далі...
Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ)

Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ) – це цілеспрямовано створюваний образ з метою формування в суспільстві позитивної думки і установок у відношенні співробітника ОВС.

Імідж працівника ОВС – навчальна дисципліна для студентів юридичних спеціальностей.

ІП-ОВС

Предмет дисципліни...


23.08.2016 18:39/читати далі...
Імідж працівників правоохоронних органів

Імідж працівників правоохоронних органів – навчальний предмет, який викладають для студентів юридичних спеціальностей.

Імідж працівників правоохоронних органів відноситься до числа багатоаспектних понять. Його психологічний зміст залежить від економічних та ідеологічних відносин і установок суспільства. Психологічна природа іміджу працівників органів внутрішніх справ надзвичайно складна. Вона включає в себе відображення не тільки реальної діяльності співробітників органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, але й історичні уявлення населення про представників силових структур.

імідж 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ІППО» є...


05.09.2016 05:17/читати далі...
Інвестиційне право

Інвестиційне право як область права представляє собою набір правових норм, що координують суспільні відносини з ціллю залучення, застосування і контролю за інвестиціями та проведеної інвестиційної діяльності, а також відносини, пов'язані з відповідальністю інвесторів за дії, що суперечать законодавству.

Інвестиційне право як освітній предмет – система узагальнених відомостей про інвестиційне право як галузь, законодавство та практику його використання, а також про науку.

інвестиційна-діяльність

Навчальний курс «Інвестиційне право» є...


05.09.2016 05:20/читати далі...
Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність — це продукти творчої роботи у виробничій, науковій, літературній, художній сферах, що мають нематеріальний характер.

Інтелектуальна власність – трактується як підсумок творчої або інтелектуальної праці однієї людини або групи з декількох осіб.

дисципліна-інтелектуальна-власність

ІВ є сильним імпульсом збільшення...


05.09.2016 05:22/читати далі...
Інформаційне забезпечення правознавчої діяльності юридичних служб

Правознавча діяльність - діяльність держави по розробці, підготовці, прийняттю і зміни нормативних правових актів.

Правознавча діяльність, таким чином, являє собою процес, що складається з декількох стадій, сукупністю відносно самостійних дій, об'єднаних однією метою.

Інформаційне-забезпечення-правознавчої-діяльності-юридичних-служб

Метою програми «Інформаційне забезпечення правознавчої діяльності юридичних служб» є...


05.09.2016 05:23/читати далі...
Інформаційне право

Інформаційне право — нова сфера права, яка нещодавно утворилася, що відіграє досить вагому роль у становленні нинішнього суспільства XXI ст. і в найближчий час буде повноцінною сферою права.

Інформаційне право - система соціальних норм і відносин, що перебувають під охороною держави, що постають в інформаційній галузі — області виробництва, перетворення та споживання інформації.

інформаційна-безпека 

Курс «Інформаційне право» є...


05.09.2016 05:25/читати далі...