Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Юридична етика

Освітня програма курсу «Юридична етика» сформована для студентів кваліфікації «Правознавство», в основі якого лежать засади загальної етики і професійної вимоги етики юриста, які є одним з головних факторів формування стабільності і справедливості в суспільних відносинах.

Потреба оволодіння студентами курсу «Юридична етика» зумовлена рисами професії юриста та пов'язаними з ними питаннями етичного характеру. Успіх в реалізації професійних знань і вмінь забезпечується не лише їх наявністю, але й існуванням установки на правильне розуміння їх місця у структурі моральних цінностей суспільства, потреба додержання головних моральних положень у роботі юриста. Опанування моральних аспектів і проблем професії потрібно юристу, особливо в сьогоднішніх умовах, коли праця юриста торкається головних благ, інтересів людей, що нерідко пов'язана з вторгненням їх в персональне життя, а також з обмеженням прав, прийняттям рішень, що мають вплив на життя людини.

діяльність-юриста 

Освітній курс пов'язаний з...


12.09.2016 02:40/читати далі...
Юридична компаративістика

Юридична компаративістика – курс, який зародився у галузі приватного права і тільки дещо згодом охопив область публічного права.

Від недавнього часу у юридичній науці одержала розвиток галузева юридична компаративістика. На сьогоднішній день видаються праці вітчизняних та закордонних авторів із різноманітних напрямків галузевої юридичної компаративістики.

компаративне-право 

Головні питання...


12.09.2016 02:42/читати далі...
Юридична педагогіка

Юридична педагогіка — особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива сфера педагогіки, види професійної педагогіки. Її головна ціль — сприяння утворенню в Україні правового суспільства, покращенню законності і правопорядку, а спеціальна — дослідження юридико-педагогічних явищ, що постають у правовій галузі, формування структури наукових знань про них, а також педагогічно обґрунтованих і високоефективних методів покращення законності і правопорядку, надання допомоги всім, хто займається цим практично.

Цілі опанування предмету «Юридична педагогіка»: освоєння головних компетенцій, які є основними функціональними складовими особистості слідчого, судді, прокурора, адвоката, юрисконсульта та представників інших юридичних кваліфікацій, тобто становлення професійної компетентності.

педагогічне-мислення

Завдання курсу...


12.09.2016 02:44/читати далі...
Юридична психологія

Розвиток правосвідомості пов'язано з історичним розвитком праворозуміння. Законність, правопорядок, правосвідомість, праворозуміння і соціальний прогрес знаходяться в нерозривній єдності. Історія вчить, а життя сучасної України переконливо підтверджує, що, наприклад, економіка і політика не можуть розвиватися і забезпечувати матеріальні і духовні потреби громадян при недостатньо розвиненому рівні правосвідомості всього суспільства.

Історія юридичної психології налічує більше трьох століть. Починаючи з епохи Просвітництва (кінець XVII століття - до Великої Французької революції 1789-1794 рр.). У цей період часу поряд з чисто каральними заходами у справі попередження злочинів, юридичними заходами впливу в ході слідства виявлялися спроби проникнути в психологію (душу) злочинця, критично осмислити психологію людей, що вершать правосуддя.

правоохоронні-органи

Етап визначення юридичної психології як...


12.09.2016 02:46/читати далі...
Юридичне документознавство

Документована інформація становить основу керування, його ефективність значною мірою базується на виробництві та споживанні інформації. Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму й переміщають її в часі та просторі.

Курс «Юридичне документознавство» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», входить у цикл загально-професійних дисциплін і є базовим для курсів документознавчого циклу.

документування

Мета курсу...


12.09.2016 02:48/читати далі...
Юриспруденція

Слово "Юриспруденція" відомо всім, але далеко не кожен може виразно пояснити, що це таке. Для того, щоб у цьому розібратися звернемося до словників. Сучасний енциклопедичний словник говорить нам про те, що Юриспруденція (від лат. jurisprudentia - правознавство), те ж, що юридична наука.

Мета навчання: вивчення основ юриспруденції та українського законодавства, формування професійних умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності слухачів у сфері юриспруденції.

сфера-юриспунденції

До освоєння програми допускаються...


12.09.2016 02:50/читати далі...
Конкретизація інформативно-правових актів

Конкретизація інформативно-правових актів – дисципліна, яка входить у варіативну частину освітньої програми магістратури за напрямом юриспруденція.

Із самого початку існування української держави розвиваються суспільні відносини, які потребують правотворчої діяльності. Однак необхідність швидкого реагування правовими засобами на явища, що постійно виникають, факти та події нашого життя із часом призводить до порушення єдності системи чинних нормативно-правових актів.

інформативно-правові-акти 

У цих умовах особливу актуальність набуває...


15.09.2016 07:27/читати далі...
Правові основи управління у сфері економіки

Правові основи управління у сфері економіки - це один з фундаментальних кримінально-правових курсів.

Мета оволодіння курсу «Правові основи управління у сфері економіки» – формування доктринальної правосвідомості магістра за напрямом навчання «Юриспруденція».

кримінально-правові-питання-у-сфері-економіки

Завдання вивчення предмету...


15.09.2016 07:31/читати далі...
Міжнародна безпека

Міжнародна безпека – двоєдиний стан міжнародної системи, при якому:

1) забезпечується національна безпека кожної з держав;

2) виключаються будь-які порушення миру і дотримуються загальновизнані принципи міжнародного права.

Мета курсу Міжнародна безпека - увести студентів у сучасну проблематику міжнародної та європейської безпеки, розкрити парадигму безпеки, що включає в себе такі поняття, як національна безпека, регіональна безпека та міжнародна безпека в якості взаємопов’язаних складових частин.

Міжнародна-безпека

Курс «Міжнародна безпека» вивчає...


20.09.2016 16:30/читати далі...
Загальна тактика

Загальна тактика описує характеристики загальновійськового бою і формулює висновки по його підготовці і ведення загальними силами підрозділів, частин і об'єднань. Підґрунтя загальної тактики утворює тактика сухопутних військ.

В минулі роки при формуванні військових спеціалістів значний інтерес викликають проблеми, зв'язані з оптимізацією підрозділів бойових структур, а також тактикою проведення сучасного наступального та оборонного бою. Ці питання зберігають свою актуальність у світлі останніх збройних сутичок, що здійснювалися як всередині нашої Вітчизни, так і за її границями. Набутий бойовий досвід аналізується, узагальнюється і розповсюджується на дії відділень у нинішніх умовах. Особлива увага, як завжди, приділяється удосконаленню складу та тактики бойового використання частин і відділень Сухопутних військ, перш за все загальновійськових та артилерійських.

ведення-бою

Розроблений освітній курс...


23.09.2016 17:04/читати далі...