Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС

Термін «соціальний захист» не має детального значення у законодавстві України, а це веде до різного роз’яснення і не сприяє однаковому застосуванню деяких засад права.

У науці адміністративного права правовий і соціальний захист державних службовців в цілому і робітників ОВС як предмета дослідження не приділялося особливої уваги.

Деякі дослідження науковців присвячені проблемам тільки соціального захисту робітників ОВС. Питанням історії соціального захисту присвячували свої роботи такі автори як К.Н. Гусов, Є.Є. Мачульська, М.Л. Захаров, В.Я. Кікоть, Д.М. Овсянко.

Проходження-служби-та-соціальний-захист-працівників-ОВС

Демократичні процеси, що здійснюються в Україні, показують...


11.09.2016 09:33/читати далі...
Процесуальні акти досудового розслідування

Предмет «Процесуальні акти досудового розслідування» є спеціальним курсом і відповідає програмі, розробленої для навчання фахівців за напрямком «Юриспруденція».

Для того, щоб грамотно застосовувати отримані навички студенти повинні добре освоїти різні галузі знань і, в першу чергу, засади Конституції України, кримінальне, кримінально-процесуальне і інші галузі вітчизняного законодавства, а також знати криміналістику, юридичну психологію, судову медицину, судову психіатрію і багато інших юридичних курсів.

кримінальне-судочинство

Ціль викладання предмету полягає...


11.09.2016 09:35/читати далі...
Процесуальні аспекти процедури банкрутства

Банкрутство – це неспроможність, визнана арбітражним судом, нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Дана навчальна дисципліна включена до освітньої програми «Юриспруденція».

банкрутство

Цілі опанування дисципліни...


11.09.2016 09:38/читати далі...
Процесуальні документи господарського судочинства

«Господарський процес» представляє собою індивідуальний правовий курс, що об’єднує в собі як законодавство, так і теорію, а також становлення та існування економічних судів в Україні.

«Процесуальні документи господарського судочинства» - курс для студентів юридичних спеціальностей, який було введено в освітній процес лише нещодавно. До цього часу питаннями курсу займалися такі науковці як: Наумчик М.А., Незнамов А.В., Павлюшова О.О.

господарське-судочинство

Ціллю предмету є...


11.09.2016 09:40/читати далі...
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Правоохоронна діяльність є одним з видів державної діяльності.

«Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності» - курс для студентів юридичних спеціальностей.

Метою освоєння дисципліни «Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності» є формування комплексу знань умінь і навичок, що мають значення для успішного виконання завдань професійної підготовки і діяльності співробітників правоохоронних органів України.

правоохоронна-діяльність 

Дисципліна відноситься до...


11.09.2016 09:43/читати далі...
Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності

Менеджмент - науково-практичний напрямок, переважно спрямований на становлення ефективної життєдіяльності (існування) організацій.

Серед різних напрямків вдосконалення правоохоронної системи важливе місце займає організація наукових досліджень у сфері управління. В українську мову з недавнього часу увійшло англійське слово management (менеджмент), яке використовують як синонім термінів "управління" та "наукова організація праці".

У всіх відомих видах менеджменту особлива роль відводиться управління інтелектуальними, фінансовими, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної діяльності організацій.

правоохоронна-діяльність 

Якщо розглядати правоохоронну систему як організацію...


11.09.2016 09:45/читати далі...
Психологія ОРД

«Психологія ОРД» - предмет, який введений в освітній процес для студентів юридичних напрямків навчання.

Місце «Психології ОРД» в структурі професійної підготовки працівників окреслюється зростаючим значенням суб'єктивного фактора у вирішенні завдань правоохоронної діяльності. У силу цього їх психологічна підготовка має на меті не лише загально-психологічну підготовку учнів, але і професійно значуще виховання і становлення особистості.

Освітніми цілями предмету є професійно-психологічне навчання майбутніх спеціалістів ОРД до професійної роботи, становлення психологічних методів розв’язання професійних завдань, формування професійно необхідних якостей особистості працівника ОРД.

професійна-діяльність

Головними завданнями предмету є...


11.09.2016 09:47/читати далі...
Психологія професійного становлення (право)

Професійне становлення – це велика частина розвитку людини, яка об’єднує період з початку зародження професійних намірів до закінчення професійного життя.

Програма курсу «Психологія професійного становлення (право)» для студентів напряму «Психологія службової діяльності» призначена для студентів юридичних спеціальностей.

Ця дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу. Зміст даної дисципліни ґрунтується на значеннях, отриманих студентами з таких дисциплін професійного циклу як: «Загальна психологія», «Психофізіологія», «Психологія стресу і стресостійкої поведінки», «Диференційна психологія», «Юридична психологія», «Психологічне забезпечення службової діяльності», «Психологія особистості», «Психологія розвитку та вікова психологія», «Психологія праці», «Соціальна психологія», «Психологія кадрового менеджменту».

професійне-становлення

У підсумку засвоєння предмету студент мусить...


11.09.2016 09:50/читати далі...
Публічна служба в Україні

Поняття «публічна служба» на даний час набуло законодавчого окреслення. А саме, згідно з п. 15 ст. 3 публічна служба встановлюється як діяльність на державних політичних посадах, професійна робота суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в структурах влади, місцевого самоврядування.

«Публічна служба в Україні» - предмет для студентів юридичних напрямків.

Предметом освітнього курсу «Публічна служба в Україні» є інститути публічної служби і комплексні за своїми особливостями публічно-службові відносини, що постають у зв'язку з організацією і існуванням державної і муніципальної служби на базі конституційних засад і цілей, зумовлених народним суверенітетом і загальним конституційним обов'язком країни визнавати, додержуватися і захищати права і свободи людини і громадянина в Україні.

Публічна-служба-в-Україні

Метою оволодіння предмету...


11.09.2016 09:52/читати далі...
Режим таємності

Режим таємності - це установлений відповідно до вимог цього Закону та інших опублікованих згідно з ними законодавчих актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці.

Останніми роками «Режим таємності» введено як навчальний курс для студентів юридичних напрямків.

Мета дисципліни: підготовка студентів до організаційно-управлінської діяльності шляхом формування знань, вмінь і здібностей, необхідних у практичній роботі при реалізації вимог режиму секретності в ОВС, на базі існуючої законодавчої та нормативно-правової бази.

захист-державної-таємниці

Завдання дисципліни «Режим таємності»...


11.09.2016 09:55/читати далі...