Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Правове забезпечення інформаційної безпеки

Інформаційна безпека держави — стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності, законних прав особистості і суспільства в інформаційній сфері.

Метою дисципліни «Правове забезпечення інформаційної безпеки» є вивчення методів та засобів управління інформаційною безпекою (ІБ) на об'єкті, а також на вивчення основних підходів до розробки, реалізації, експлуатації, аналізу, супроводження та вдосконалення систем управління інформаційною безпекою певного об'єкта. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- ознайомлення студентів з термінологією управління інформаційною безпекою;

- вивчення методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки;

- опанування навичками формування вимог до системи управління ІБ конкретного об'єкта.

ІБ 

Дисципліна входить...


11.09.2016 05:56/читати далі...
Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність – підприємництво у галузі міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, підсумками інтелектуальної роботи.

«Правове забезпечення та регулювання ЗЕД» - освітній курс, який викладається для студентів юридичних напрямків.

Цілями освоєння предмету «Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є підготовка до правотворчої, правозастосовної, експертно-консультаційної роботи та здійснення наукових досліджень у галузі державного управління експортно-імпортних операцій та юридичного супроводу зовнішньоекономічних угод.

зовнішньоекономічна-діяльність

Завдання предмету...


11.09.2016 06:27/читати далі...
Правове регулювання валютних відносин

Валютне регулювання - це робота державних структур з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження застосування іноземної валюти.

«Правове регулювання валютних відносин» - навчальний курс для студентів юридичних напрямків освіти.

валютне-регулювання

Метою дисципліни...


11.09.2016 06:30/читати далі...
Правове регулювання вищої освіти в Україні

Освітнє право для багатьох — об'єкт мало досліджений.

Проте його оволодіння (як і майже усіх об'єктів реального світу) не розпочинається з нуля. Кожна людина має деякі знання про систему освіти, законодавство, що його регулює. Є власне інтуїтивне твердження про сутність об'єкта, уявлення про об'єкт.

В якості першого визначення освітнього права можна застосовувати найбільш знану і розповсюджену дефініцію.

освітнє-право

Правове регулювання вищої освіти в Україні...


11.09.2016 06:33/читати далі...
Правове регулювання відносин власності

Власність як наукове поняття трактується у двох значеннях: в економічному і юридичному. В економічному - це надання матеріальних благ, зміст якого полягає в належності засобів виробництва і одержаних продуктів праці країні, окремим колективам чи індивідам.

Економічні відносини власності, їх правове становлення та законодавство про власність – ключове поняття як економічної науки, так і науки цивільного права.

власність

Відносини власності і опосередковуючі їх правові відносини власності показують...


11.09.2016 06:36/читати далі...
Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності – освітня дисципліна, який призначена для студентів юридичних напрямків навчання.

Предмет «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності» включено до програми підготовки за профілем «Цивільне право, підприємницьке право, міжнародне приватне право», що має на меті опанування контингентом загальнокультурними і професійними компетенціями, придбаними під час навчання за спеціалізацією освіти «Юриспруденція».

інвестиційна-діяльність 

Правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах інноваційної економіки, пов'язане...


11.09.2016 06:38/читати далі...
Правове регулювання фінансової діяльності підприємств

«Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» - предмет, призначений для студентів юридичного напрямку навчання, які здобувають освіту за кваліфікацією «Юриспруденція», зокрема для тих, що навчаються за спеціалізацією «Фінансово-правова система».

Для студентів юридичного відділення курс «Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» є поглибленим оволодінням головної складової фінансового права.

Правове-регулювання-фінансової-діяльності-підприємств 

Фінанси підприємств, організацій і установ є...


11.09.2016 06:41/читати далі...
Правове регулювання фондового ринку

Ринок цінних паперів, фондовий ринок (англ. stock market, англ. equity market) — сукупність економічних відносин з питань випуску і обігу цінних паперів між його учасниками.

«Правове регулювання фондового ринку» - предмет, який призначений для студентів юридичних кваліфікацій.

Зміст курсу є послідовним продовженням курсів теорії права, цивільного права, міжнародного приватного права, підприємницького, адміністративного та фінансового права. Поряд з іншими правовими учбовими предметами даний курс виступає важливим елементом у формуванні юридичної складової в системі підготовки студентів.

Правове-регулювання-фондового-ринку

Цілями викладання та опанування цієї дисципліни є...


11.09.2016 06:43/читати далі...
Правове регулювання функціонування банківської системи

Курс «Правове регулювання функціонування банківської системи» є дисципліною за вибором професійного циклу навчального плану за напрямом підготовки «Право».

Дисципліна «Правове регулювання функціонування банківської системи» має безпосередній взаємозв'язок з такими основними галузями права, як: конституційне, адміністративне, цивільне, фінансове право, підприємницьке право, міжнародне приватне право та ін.

«Правове регулювання функціонування банківської системи» - навчальний курс, призначений для студентів юридичних спеціальностей.

банківська-система 

У даній програмі на основі аналізу...


11.09.2016 06:45/читати далі...
Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань

Необхідно відзначити, що фінансово-економічні розслідування як певний механізм аналітичного забезпечення економічної безпеки застосовується в структурі заходів економічної політики, контролю, правоохоронних механізмів забезпечення економічної безпеки. Поняття «фінансово-економічні розслідування» широко застосовується і в світовій практиці, в першу чергу, при протидії легалізації «брудних» грошей, фінансових основ тероризму.

Разом з тим, на даний час наукове окреслення поняття фінансово-економічних розслідувань, його ролі та значення у структурі забезпечення економічної безпеки, правомірності використання цього терміна в системі економічної і управлінської наук практично відсутня.

Правове-та-організаційне-забезпечення-здійснення-фінансових-розслідувань

Дослідженню питань, що стосуються понятійного апарату...


11.09.2016 06:47/читати далі...