Роздрукувати сторінку

Міжнародне публічне право, як навчальна дисципліна

« Назад

07.09.2016 17:31

Міжнародне публічне право обіймає чільне місце поміж правових предметів. Воно представляє собою індивідуальну правову систему, що виходить за рамки правової структуру України та інших національних правових систем.

Міжнародне публічне право – предмет, який призначений для студентів юридичних напрямків.

Міжнародне-публічне-право

Ціль предмету «МПП»: становлення у студентів структури знань, вмінь і здібностей, пов'язаних із опануванням сфери міжнародного публічного права як основи для становлення універсальних компетенцій і підґрунтя для формування професійних компетенцій.

Завдання курсу «МПП»:

1. Становлення системи знань і вмінь, пов'язаних із оволодінням студентами теорії міжнародного публічного права.

2. Аналіз специфіки міжнародно-правового регулювання суспільних відносин з допомогою особливої правової системи – МПП.

3. Актуалізація міжпредметних знань, що дають можливість знанню місця і ролі міжнародного публічного права у взаємостосунках з правовою структурою сьогоднішньої України.

4. Окреслення особливостей окремих галузей і інститутів міжнародного публічного права як певної правової системи.

5. Забезпечення умов для активізації пізнавальної роботи студентів і вироблення у них досвіду педагогічної праці в ході рішення прикладних завдань, специфічних для галузі їх професійної роботи.

6. Стимулювання самостійної роботи студентів із освоєння змісту предмету міжнародного публічного права і вироблення потрібних вмінь та навичок.

Курс «МПП» належить до варіативної частини професійного циклу предметів.

Для оволодіння предмету «МПП» студенти використовують знання, уміння, навички, здобуті в ході оволодіння наступних предметів: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право».

МПП

Курс «Міжнародне публічне право» завершує цикл юридичних предметів, що викладаються студентам старших курсів.

У підсумку оволодіння курсом студент повинен:

-- Знати:

- поняття та предмет МПП;

- характеристики міжнародного публічного права, що відрізняють його від внутрішньодержавного (національного) права;

- функції міжнародного публічного права у внутрішньодержавній галузі;

- взаємодія міжнародних договорів і національного законодавства у правозастосовному процесі;

- форми і засоби міжнародно-правової відповідальності країн;

- головні сфери МПП.

-- Вміти:

- самостійно оцінювати події міжнародного життя з точки зору МПП;

- орієнтуватися у діючих міжнародно-правових актах;

- застосовувати головні засади МПП у майбутній викладацькій роботі.

-- Володіти:

- вміннями вірного розуміння і використання засад міжнародного публічного права до певних практичних (життєвих) ситуацій;

- змістовною інтерпретацією та адаптацією одержаних знань по міжнародному публічному праві для розв’язання освітніх завдань в відповідній професійній області.

норми-міжнародного-публічного-права

Дослідженням становлення предмету займаються такі науковці: Федоров В.В., Богданов О.В., Ісакович С.В., Кальсховен Ф.

Отже, курс «МПП» - курс, який викладається для студентів юридичних напрямків з ціллю вироблення у них професійних компетенцій у галузі міжнародної роботи.

З повагою "Multicellphone"!