Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Правові основи масових комунікацій

Правові основи масових комунікацій – предмет, який викладається для студентів правових напрямків.

Формування та становлення інформаційного суспільства, підвищення ролі масових комунікацій у цьому процесі як на світовому, так і на українському рівнях вимагає теоретичних основ для регулювання галузі масових комунікацій на новому щаблі становлення людської цивілізації.

інформаційне-суспільство

Існування масових комунікацій породжує...


09.01.2017 16:59/читати далі...
Страховий менеджмент

Дисципліна «Страховий менеджмент» призначена для формування у студентів чіткого розуміння теоретичних основ і практичних прийомів страхового менеджменту, набуття навичок управління ризиками з урахуванням вимог ризик-менеджменту, необхідних у сфері управління страховим бізнесом.

У відповідності з таким розумінням призначення дисципліни, мету та завдання курсу можна сформулювати наступним чином.

По-перше, вивчення методологічних основ та практичних методів страхового менеджменту з урахуванням організації страхової діяльності та функцій страхування;

По-друге, придбання навичок моніторингу страхових компаній, здійснення оцінки фінансової стійкості страховика.

По-третє, побудова програм ризик-менеджменту з використанням в якості інструменту наявних на ринку страхових продуктів.

По-четверте, вивчення методології загального менеджменту та його практичних додатків до страхової діяльності.

По-п'яте, ознайомлення з основами управління змінами в страховій компанії і методами оцінки ефективності управління.

ризик-менеджмент

Дисципліна «Страховий менеджмент» призначена для...


15.09.2017 10:17/читати далі...
Страхові ризики

Страховий ризик — передбачувана ймовірна подія або сукупність подій, на випадок настання яких проводиться страхування.

Мета викладання дисципліни – сформувати теоретичне уявлення про основи страхування.

методи-страхування

Завдання дисципліни...


15.09.2017 10:32/читати далі...
Державне і регіональне управління

Державне і регіональне управління – предмет, який опановується студентами економічних кваліфікацій.

Сьогодні в Україні якісно змінюються цілі, критерії, функції розвитку територій, їх роль в системі поділу праці, збільшується взаємозалежність факторів і аспектів економічного і соціального становища, а також залежність розвитку регіонів різноманітного рівня один від одного. Державний устрій України, природні, господарські відмінності між її суб'єктами зумовлюють актуальність збільшення ефективності регіонального управління, дослідження оптимального варіанту розмежування прав і відповідальності між центром і регіонами. Нові завдання і зміст регіонального управління ведуть до збільшення чисельності проблем регіонального формування та їх ускладнення, через що відбувається не лише збільшення числа функцій управління, але і зміна їх змісту. Ці та інші чинники вимагають по-новому розглянути проблему стійкості розвитку території.

Державне-і-регіональне-управління

Метою курсу...


15.10.2017 18:28/читати далі...
Державне регулювання

Державне регулювання — це не просто організаційно-управлінська або економічна, але і соціальна проблема.

Метою дисципліни «Державне регулювання» є вміння визначати пріоритети професійної діяльності, розробляти та ефективно виконувати управлінські рішення, у тому числі в умовах невизначеності і ризиків, застосовувати адекватні інструменти та технології регулюючого впливу при реалізації управлінського рішення.

Державне-регулювання

Завдання курсу...


15.10.2017 18:31/читати далі...