Роздрукувати сторінку

Освіта в Україні

Реформування освіти з огляду на Болонський процес

Досвід економічно розвинутих країн показує, що в умовах глобалізації і європейської інтеграції, в епоху переходу до п’ятої інноваційної хвилі змінюються національні основи інноваційної діяльності. Ключовим елементом такої діяльності є національні інноваційні системи (НІС) — сукупність інститутів правового, фінансового і соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси, розвивають і поширюють нові технології, мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні особливості.

Реформування освіти з огляду на Болонський процес

Їх діяльність спрямована на....


14.10.2014 08:40/читати далі...
Зміст та основні завдання Болонського процесу

Упродовж останнього десятиріччя педагогічна освіта України послідовно наближається до європейських стандартів в цій галузі.

Зміст та основні завдання Болонського процессу

На сьогоднішній день одним із головним завдань, що стоїть перед українською педагогічною освітою є....


14.10.2014 08:30/читати далі...
Основні риси національної системи освіти

У процесі здобування освіти людина засвоює матеріальні й духовні культурні цінності. Одна з місій освіти полягає в тому, щоб сформувати в молодого покоління відповідальне ставлення до збереження й збагачення історичних, наукових і культурних цінностей.

риси національної системи освіти

Освіта й культура залишаються в....


14.10.2014 08:16/читати далі...
Особливості вдосконалення ступеневої освіти в Україні

На сьогодні проблема пошуку шляхів подолання економічної кризи напряму пов’язана з розвитком професійної освіти.

Особливості вдосконалення ступенової освіти в Україні

Без вдосконалення освіти в Україні неможливий....


14.10.2014 08:08/читати далі...
Ступенева освіта в Україні у контексті Болонського процесу

Початок третього тисячоліття за масштабами трансформаційних змін називають переломним тому, що в наш час настає нова ера в історії людства суспільство стає інформаційним та посилюються тенденції глобалізації. Саме остання означає небувале раніше загострення конкуренції між державами-націями в усіх сферах, освіта та наука не є винятком.

Ступенева освіта в Україні

Науково-технічна та "інформаційна" революції, спричинене ними....


14.10.2014 08:00/читати далі...