Роздрукувати сторінку

Освіта в Україні

Розвиток академічної мобільності студентів

Глобалізація освітнього простору в сучасному світі, приєднання України до Болонського процесу висуває на перший план проблему академічної мобільності студентів та викладачів, яка набуває особливої актуальності в даних умовах, оскільки покликана сприяти формуванню якісно нових трудових ресурсів, здатних зайняти гідне місце як на світовому, так і на вітчизняному ринку праці.

Академічна-мобільність-студентів-викладачів-науковців-виaщої-школи

Зазначимо, академічна мобільність.....


14.10.2014 11:21/читати далі...
Ранжування  у вищій освіті – національний досвід та перспективи розвитку

Болонський процес, започаткований у 1999 році, постійно розвивається, свідченням цього є низка декларацій та комюніке, підписаних міністрами, які відповідають за вищу освіту в країнах Європи з 2001 до 2010 року.

Ранжування  у вищій освіті

У комюніке, яке було прийнято в......


14.10.2014 11:11/читати далі...
Сучасна система управління освітою в Україні

Сьогодні у зв’язку з процесом реформування національної системи освіти в євроінтеграційному напрямі стає актуальним неперервне вироблення і реалізація відповідних програмних документів, що можна назвати механізмом запровадження освітніх реформ в Україні.

система управління освітою в Україні

Саме в програмних документах визначаються.....


14.10.2014 11:03/читати далі...
Ринок освітніх послуг в Україні і Польщі

Більш, ніж півсторічний досвід 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС) доводить, що, незважаючи на периферійне місце освітньої політики в дослідженнях інтеграційних процесів, еволюція загальносвітових суспільних перетворень напряму залежить від тісної конвергенції (зближення) економічних трансформацій з ринком освітніх послуг, які надаються системою професійної освіти й навчання у вигляді забезпечення всіх сфер життєдіяльності людства мобільними трудовими ресурсами.

Ринок освітніх послуг в Україні і Польщі

Професійна освіта України має шанс....


14.10.2014 10:54/читати далі...
Освіта у регіонах України

У регіонах України показники якості й кількості  вищої освіти та професійної підготовки відрізняються. Рівень показників кількості охоплення середньою та вищою освітою є достатньо високим у всіх регіонах країни.

Освіта у регіонах України

За охопленням середньою освітою в Україні лідирують міста.....


14.10.2014 10:47/читати далі...